Home
20 . 12 . 2014
Primaria Municipiului Fetesti - Site Oficial
Programul operaţional sectorial „Creşterea Competitivităţii Economice“ „Investiţii pentru viitorul dumneavoastră“

Titlul proiectului:
„EFICIENTIZAREA ACTIVITĂŢII AUTORITĂŢILOR ADMINISTRAŢIEI PUBLICE LOCALE DIN JUDEŢUL IALOMIŢA PRIN IMPLEMENTAREA UNEI SOLUŢII E-GUVERNARE PERFORMANTE“ 
Cod SMIS - CSNR 48391

Proiect cofinanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională
Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe operaţionale cofinanţate de Uniunea Europeană vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României 
Stimati Cetateni,
Primarul Municipiului Fetesti, Ing. Gheorghe Catrinoiu    În virtutea principiului transparenţei decizionale, aceasta este o oportunitate de a vă prezenta, sintetizat, modul în care administraţia publică locală feteșteană a administrat fondurile de care a beneficiat: taxe si impozite locale si fonduri atrase.
   Și în cursul anului 2013, am demonstrat gradul înalt de preocupare pentru viitorul localității şi al cetăţenilor, atrăgând finanţări nerambursabile şi utilizând în mod eficient resursele financiare disponibile.
   Eforturile comune și susținerea în fiecare dintre anii de când am preluat conducerea Administrației Publice Locale Fetești, au făcut posibilă realizarea priorităților stabilite și pentru anul 2013, când veniturile realizate la bugetul local au ajuns la suma de 39.858.000 lei, care a fost alocată pentru finanțarea următoarelor activități:
•    Învătământ – 43,15%;
•    Spital – Sănătate (Creșa) – 2,25%;
•    Administrarea domeniului public și alte servicii – 21,76%;
•    Protecția mediului – 7,41%;
•    Cultură, sport, religii – 3,59%;
•    Asistență socială – 5,83%;
•    Transporturi – 3,79%;
•    Autoritatea Publică (inclusiv Poliția Locală si Evidenta Populației)– 12,22%;
   Din sumele pe care le-am avut la dispoziție în anul 2013 am reusit să realizăm importante investiții, iar altele au continuat, cum ar fi:
   I.Proiecte finalizate:
• Locuințe sociale pentru suma de 697.046 lei;
• Reabilitare Piata Garii, lucrare ce a costat 1.270.652,41 lei;
• Reabilitarea infrastructurii portuare – reparații str. M. Sadoveanu și Renașterii pentru care s-au cheltuit 240.000 lei;
• Extinderea si modernizarea sistemului de iluminat public str. Daliilor, Panselelor și Freziilor în sumă de 84.051 lei;
   II.Proiecte în continuare:
• Reabilitare acoperiş Liceu Teoretic, in valoare de16.493 lei;
• Reabilitare clădire școala nr. 4 (structură a Școlii Gimnaziale ”Radu Vodă”) pentru care s-au cheltuit 10.000 lei;
• Eficientizarea iluminatului public în sumă de 415.188 lei;
• Extinderea rețelei de gaze (cofinanțări) ce a costat 134.000 lei;
• Modernizarea infrastructurii agricole – drumuri de exploatație, fonduri atrase în valoare de 2.337.851 lei;
• Reabilitarea DC 34 (varianta ocolitoare a municipiului) fonduri atrase în valoare de 277.622 lei;
• Reabilitarea şi modernizarea străzilor din cartierul Buliga în sumă de 100.000 lei;
• Supraînălţare dig de apărare, lucrare ce a costat 297.697 lei.
   În anul 2013 au continuat lucrările la rețeaua de canalizare și stația de epurare (termen de finalizare 2014) din cadrul proiectului „Asistență Tehnică pentru Reabilitarea și Modernizarea Sistemului de Alimentare cu Apă și Canalizare în Regiunea Constanța – Ialomița”, ce are o valoare de 65.523.429 lei fără TVA.
După finalizarea acestor lucrări prioritatea noastră va fi reabilitarea și modernizarea străzilor din municipiu.
   Toate aceste investiții, realizate într-o perioadă dificilă în ceea ce privește alocarea de fonduri, arată demersurile pe care le-am depus pentru continuarea dezvoltării municipiului Fetești.
   De asemenea, vreau să vă mulțumesc pentru înțelegerea și răbdarea de care dați dovadă în această perioadă de modernizare a municipiului, dar și pentru încrederea și sprijinul acordate pentru realizarea acestor priorități de dezvoltare a localității noastre.
   Cred în continuare că putem face mult mai mult și voi depune toate eforturile pentru a vă demonstra acest lucru, tocmai de aceea doresc o cumunicare cât mai directă, eficientă și transparentă cu dumneavoastră și vă aștept, în continuare, ideile, sugestiile și observațiile la sediul Primăriei Municipiului Fetești, pe site-ul www.primariafetesti.ro (email contact) sau telefon 0243 / 364 410 și fax 0243 / 361 206.

Primarul Municipiului Fetești,
Gheorghe Catrinoiu
 
Anunt public
Miercuri, 03 Decembrie 2014 20:37
   Primăria Municipiului Feteşti având sediul in Municipiul Feteşti, str. Călăraşi, nr. 595, bl. CF3, sc. A, et. II-IV, anunţă publicul interesat asupra organizării dezbaterilor publice privind documentaţiile:

    "P.U.Z. - ansamblu locuinţe", pentru amplasamentul situat in Mun. Fetesti, str. Tineretului, nr. 60, titular de proiect fiind dl. Ion Aurel, iar proiectant general B.I.A. “Stan Marian” din Mun. Slobozia, jud. Ialomiţa,
    “P.U.Z. - ansamblu locuinte”, pentru amplasamentul situat in Mun. Fetesti, Tarla 216, Parcela 1,  titular de proiect fiind dl. Ion Florea, iar proiectant general B.I.A. “Stan Marian” din Mun. Slobozia, jud. Ialomiţa, dezbateri care vor avea loc in data de 12.01.2015, orele 10.00, respectiv orele 12.00, la sala de şedinţe din str. Călăraşi, nr. 595, bl. CF3, sc. A, et. IV.
   Documentele complete ale propunerilor conţinute in PUZ-uri se pot consulta la sediul primăriei, Compartimentul Urbanism, et. III, cam. 6, zilnic, intre orele 8.00-16.30 (luni - joi), respectiv 8.00-14.00 (vineri).
   Observaţii, comentarii şi sugestii se primesc in scris la sediul Primăriei Mun. Feteşti, in termen de 18 zile calendaristice de la data publicării anunţului.
                            
Primar,
Gheorghe Catrinoiu
 
ANUNT Nr.13347/17.11.2014
Luni, 17 Noiembrie 2014 18:16
    In conformitate cu prevederile art.7, alin.(2) din Legea nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, se aduce la cunostinta cetatenilor municipiului Fetesti urmatorul proiect de hotarare:

PROIECT DE HOTARARE privind  stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2015

    Persoanele interesate pot face propuneri si sugestii in vederea imbunatatirii acestui proiect, la sediul Primariei Fetesti- Compartiment Relatii cu Publicul,  tel 0243/364410 int.123, in termen de 10 zile de la afisarea prezentului proiect de hotarare.
    Proiectul poate fi accesat pe site-ul www.primariafetesti.ro (n.r. cu anexe).

Data afisarii
17.11.2014

Primarul Municipiului Fetesti,
Gheorghe Catrinoiu
 
ANUNT Nr.13350/17.11.2014
Luni, 17 Noiembrie 2014 18:09
    In conformitate cu prevederile art.7, alin.(2) din Legea nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, se aduce la cunostinta cetatenilor municipiului Fetesti urmatorul proiect de hotarare:

PROIECT DE HOTARARE privind instituirea taxei speciale de salubrizare în Municipiul Feteşti pentru persoanele care nu au încheiate contracte cu operatorul de salubritate

    Persoanele interesate pot face propuneri si sugestii in vederea imbunatatirii acestui proiect, la sediul Primariei Fetesti- Compartiment Relatii cu Publicul,  tel 0243/364410 int.123, in termen de 10 zile de la afisarea prezentului proiect de hotarare.
    Proiectul poate fi accesat pe site-ul www.primariafetesti.ro.

Data afisarii
17.11.2014

Primarul Municipiului Fetesti,
Gheorghe Catrinoiu
 
Anunt Nr.12192/22.10.2014
Luni, 20 Octombrie 2014 19:27
   In conformitate cu prevederile art.7, alin.(1)-(12) din Legea nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, se aduce la cunostinta cetatenilor municipiului Fetesti urmatorul proiect de hotarare:

   PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a cimitirului municipal Feteşti

   Persoanele interesate pot face propuneri si sugestii in vederea imbunatatirii acestui proiect, la sediul Primariei Fetesti- Compartiment Relatii cu Publicul,  tel 0243/364410 int.123, in termen de 10 zile de la afisarea prezentului proiect de hotarare.
   Proiectul poate fi accesat pe site-ul www.primariafetesti.ro.

Primarul Municipiului Fetesti,
Gheorghe Catrinoiu
 
Comunicat - Campus preuniversitar
Vineri, 17 Octombrie 2014 20:37

   Primaria municipiului Fetesti si A.D.R. Sud Muntenia au semnat, miercuri 24 Septembrie 2014, doua noi contracte de finantare in cadrul programului Regio, apelul 2, deschis in luna martie, ce vizeaza Liceul Teoretic „Carol I" Fetesti, unde va fi reabilitat acoperisul cladirii si va fi creat un campus preuniversitar cu ajutorul fondurilor europene nerambursabile Regio, în cadrul Axei prioritare 3 „Imbunatatirea infrastructurii sociale",     Domeniul major de intervenţie 3.4 „Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea si echiparea infrastructurii educationale preuniversitare, universitare si a infrastructurii pentru formare profesională continua".
   In anul 2008 Liceul Teoretic a primit finantare de la Ministerul Educatiei, Cercetarii si Tineretului pentru construirea campusului scolar, in conformitate cu Hotărârea nr. 454/2007 privind repartizarea unor sume din transferuri din bugetul de stat către bugetele locale pentru cheltuieli de capital ale unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat.
   Lucrarile au fost executate in procent de aprox 6% iar in septembrie 2009, guvernul Boc a sistat alocarea fondurilor pentru continuarea si finalizarea lucrarilor.
   La nivelul judeţului Ialomiţa, în cadrul celor două apeluri deschise în cadrul programului Regio au fost depuse în total 16 cereri de finanţare, cele două contracte semnate astăzi fiind primele proiecte ce obţin fonduri nerambursabile europene pentru dezvoltarea infrastructurii educaţionale.
   La eveniment au participat primarul municipiului Fetesti, Gheorghe Catrinoiu, directorul ADR Sud Muntenia, Liviu Musat, presedintele Consiliului Judetean, Vasile Silvian Ciuperca, vicepresedintele Consiliului Judetean, Ioan Martin, profesorul Mitu Vasile, reprezentatii Consiliului Local si echipa de proiect din cadrul U.A.T. Fetesti.
   Proiectul cuprinde:
1.    Scoala cu 10 Sali clasa
•    regim de inaltime : P+2
•    suprafata desfasurata 2140mp
•    Parter: 3 Sali de clasa , Biblioteca, Spatii conducere, cancelarie, consiliul profesoral, grupuri sanitare
•    Etaj 1: 3 sali de clasa, laborator física-chimie, cabinet medical, contabilitate, arhiva
•    Etaj 2: 2 Sali de clasa, laborator biologie, laborator limbi straine
2.    Sala de sport
•    Suprafata desfasurata = 1535mp
•    Teren de sport (handbal, banschet, tenis, volei), cabinet medical, 2 vestiare (profesori, elevi), depozit materiale sportive, grupuri sanitare
3.    Camin 100 locuri elevi
•    Regim de inaltime P+1
•    Suprafata desfasurata 1540mp
•    24 camere cu 4 paturi si grup sanitar propriu; 2 camere cu 2 paturi si grup sanitar pentru elevi cu handicap, spalatorie
4.    Garsonere profesori
•    Regim de inaltime P+1
•    Suprafata desfasurata 720 mp
•    10 garsoniere profesori cu bucatarie si grup sanitar propriu
5.    Cantina club
•    Regim de inaltime D+P+1
•    Demisol: depozit alimente
•    Parter: bucatarie+ anexe, sala de mese pentru 200 locuirin doua serii
•    Etaj: club
•    Suprafata desfasurata 725 mp
    Valoarea totala a celor doua contracte de finantare este de 28.599.247,13 lei, din care 26.905.584,47 lei reprezinta valoarea totala solicitata (fonduri FEDR si de la bugetul de stat) si 1.930.534,39 lei din bugetul local.
    Perioada de implementare a proiectului este de 10 luni, din care 9 luni alocate executiei lucrarilor.

Galerie Foto

 
Comunicat - Sarbatoarea Romaneasca 2014
Vineri, 17 Octombrie 2014 20:29

   Primăria și Consiliul Local Fetești au organizat, cu sprijinul sponsorilor, “Sărbătoarea Românească”, în perioada 07 – 14 octombrie.
   Feteștenii s-au putut bucura de produsele comercializate de producătorii de îmbrăcăminte, carne și preparate din carne, legume, fructe dar și jucării și produse de artizanat. De asemenea, cei mici, și nu numai, au profitat de parcul de distracții.
   Terasele cu specific românesc au fost și ele la mare căutare în această perioadă.
   În cadrul evenimentului, în fiecare seară, între orele 1700 - 2000, au avut loc recitaluri live de muzică populară și etno-dance, iar copiii de la Casa de Cultură a municipiului Fetești au susținut programe artistice cu specific.
   Printre protagoniștii prezenți la “Sărbătoarea Românească”  s-au numărat :
Elena Merișoreanu, Rucsy, Geanina Manea, Bogdan Artistu’, Roxana Nemeș, Mândrele, Radu Ile, Hangițele, Sorin Copilul de Aur, Ștefania Rareș și Laura Vass.
   Primarul municipiului Fetești, domnul Gheorghe Catrinoiu, a declarat că : "Sărbătoarea Românească, este unul dintre cele mai importante evenimente ale municipiului nostru, la care toți locuitorii au participat cu mândrie. Am reușit și în acest an să organizăm o serie de evenimente cultural-artistice care se adresează tuturor categoriilor de vârstă, dar şi tuturor preferinţelor muzicale, asta deoarece nu trebuie să uităm că vorbim despre sărbătoarea tuturor feteștenilor. Etalarea valorilor face din Toamna Feteșteană un eveniment reprezentativ pentru noi, de aceea, festivalul a fost la standardele cu care s-au obișnuit feteștenii încă  din anii trecuți.”

Galerie foto Sarbatoarea Campeneasca 2014

 
Mai multe articole..
« ÎnceputAnterior12345678910UrmătorSfârşit »

Pagina 1 din 30
Romanian Bulgarian English French German Italian Portuguese Russian Spanish
PLAN LOCAL de APARARE IMPOTRIVA INUNDATIILOR pe PERIOADA 2014 - 2017 *** C.L.S.U. Fetesti

Date Caracteristice de Aparare a Obiectivelor Inundabile (PDF)

Plan de Situatie 1 (PDF)

Plan de Situatie 2 (PDF)
Facebook - Primaria Fetesti
Organizare si Functionare
Informare Publica
Legea 132/2010
Economie
Proiecte
Centru Media
Arhiva Stiri
Actualizat la: 15-12-2014.
by Xtin Computers