Home
03 . 09 . 2014
Primaria Municipiului Fetesti - Site Oficial
Programul operaţional sectorial „Creşterea Competitivităţii Economice“ „Investiţii pentru viitorul dumneavoastră“

Titlul proiectului:
„EFICIENTIZAREA ACTIVITĂŢII AUTORITĂŢILOR ADMINISTRAŢIEI PUBLICE LOCALE DIN JUDEŢUL IALOMIŢA PRIN IMPLEMENTAREA UNEI SOLUŢII E-GUVERNARE PERFORMANTE“ 
Cod SMIS - CSNR 48391

Proiect cofinanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională
Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe operaţionale cofinanţate de Uniunea Europeană vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României 
Stimati Cetateni,
Primarul Municipiului Fetesti, Ing. Gheorghe Catrinoiu    În virtutea principiului transparenţei decizionale, aceasta este o oportunitate de a vă prezenta, sintetizat, modul în care administraţia publică locală feteșteană a administrat fondurile de care a beneficiat: taxe si impozite locale si fonduri atrase.
   Și în cursul anului 2013, am demonstrat gradul înalt de preocupare pentru viitorul localității şi al cetăţenilor, atrăgând finanţări nerambursabile şi utilizând în mod eficient resursele financiare disponibile.
   Eforturile comune și susținerea în fiecare dintre anii de când am preluat conducerea Administrației Publice Locale Fetești, au făcut posibilă realizarea priorităților stabilite și pentru anul 2013, când veniturile realizate la bugetul local au ajuns la suma de 39.858.000 lei, care a fost alocată pentru finanțarea următoarelor activități:
•    Învătământ – 43,15%;
•    Spital – Sănătate (Creșa) – 2,25%;
•    Administrarea domeniului public și alte servicii – 21,76%;
•    Protecția mediului – 7,41%;
•    Cultură, sport, religii – 3,59%;
•    Asistență socială – 5,83%;
•    Transporturi – 3,79%;
•    Autoritatea Publică (inclusiv Poliția Locală si Evidenta Populației)– 12,22%;
   Din sumele pe care le-am avut la dispoziție în anul 2013 am reusit să realizăm importante investiții, iar altele au continuat, cum ar fi:
   I.Proiecte finalizate:
• Locuințe sociale pentru suma de 697.046 lei;
• Reabilitare Piata Garii, lucrare ce a costat 1.270.652,41 lei;
• Reabilitarea infrastructurii portuare – reparații str. M. Sadoveanu și Renașterii pentru care s-au cheltuit 240.000 lei;
• Extinderea si modernizarea sistemului de iluminat public str. Daliilor, Panselelor și Freziilor în sumă de 84.051 lei;
   II.Proiecte în continuare:
• Reabilitare acoperiş Liceu Teoretic, in valoare de16.493 lei;
• Reabilitare clădire școala nr. 4 (structură a Școlii Gimnaziale ”Radu Vodă”) pentru care s-au cheltuit 10.000 lei;
• Eficientizarea iluminatului public în sumă de 415.188 lei;
• Extinderea rețelei de gaze (cofinanțări) ce a costat 134.000 lei;
• Modernizarea infrastructurii agricole – drumuri de exploatație, fonduri atrase în valoare de 2.337.851 lei;
• Reabilitarea DC 34 (varianta ocolitoare a municipiului) fonduri atrase în valoare de 277.622 lei;
• Reabilitarea şi modernizarea străzilor din cartierul Buliga în sumă de 100.000 lei;
• Supraînălţare dig de apărare, lucrare ce a costat 297.697 lei.
   În anul 2013 au continuat lucrările la rețeaua de canalizare și stația de epurare (termen de finalizare 2014) din cadrul proiectului „Asistență Tehnică pentru Reabilitarea și Modernizarea Sistemului de Alimentare cu Apă și Canalizare în Regiunea Constanța – Ialomița”, ce are o valoare de 65.523.429 lei fără TVA.
După finalizarea acestor lucrări prioritatea noastră va fi reabilitarea și modernizarea străzilor din municipiu.
   Toate aceste investiții, realizate într-o perioadă dificilă în ceea ce privește alocarea de fonduri, arată demersurile pe care le-am depus pentru continuarea dezvoltării municipiului Fetești.
   De asemenea, vreau să vă mulțumesc pentru înțelegerea și răbdarea de care dați dovadă în această perioadă de modernizare a municipiului, dar și pentru încrederea și sprijinul acordate pentru realizarea acestor priorități de dezvoltare a localității noastre.
   Cred în continuare că putem face mult mai mult și voi depune toate eforturile pentru a vă demonstra acest lucru, tocmai de aceea doresc o cumunicare cât mai directă, eficientă și transparentă cu dumneavoastră și vă aștept, în continuare, ideile, sugestiile și observațiile la sediul Primăriei Municipiului Fetești, pe site-ul www.primariafetesti.ro (email contact) sau telefon 0243 / 364 410 și fax 0243 / 361 206.

Primarul Municipiului Fetești,
Gheorghe Catrinoiu
 
Raport activitate Legea 544/2001 pe anul 2013
Marţi, 02 Septembrie 2014 22:04
Raport activitate Legea 544/2001 pe anul 2013 (format .pdf)
 
Anunt Nr.7804/10.07.2014
Joi, 10 Iulie 2014 22:47
1.    Informatii generale:
    Primaria Municipiului Fetesti, cu sediul in Fetesti, str.Calarasi, nr.595, bl.CF3, sc.A, et.2-4, jud.Ialomita, Cod fiscal 4365077 Cod IBAN RO95TREZ39224510220XXXXX,     Trezoreria Fetesti, anunta organizarea licitatiei publice cu oferta in plic inchis pentru vanzarea urmatorului spatiu cu destinatia de cabinet medical:

        1.Policlinica Fetesti, str.Calarasi, nr.502A, parter, camera 8, lot 4.
    Pretul de pornire la licitatie este de 48.909,00 lei fara TVA.
    
2.    Informarii privind documentatia de atribuire:
a.    Relatii privind  licitatia si documentatia de atribuire,  se pot obtine de la sediul Primariei Municipiului Fetesti, camera 1,incepand cu data de 11.07.2014.
b.    Cheltuieli de instituire a vanzarii:
-    Caiet de sarcini 100,00 lei.
-    Taxa de participare  la licitatie 300,00 lei.
-    Garantia de participare  in valoare de 974,00 lei.
c.    Data limita pentru obtinerea documentatiei :30.07.2014, ora14.

3.    Informatii privind ofertele :

3.1.    Ofertantii vor depune  cererea de inscriere la licitatie, insotita de documentele solicitate cat si oferta financiara, la sediul  Primariei, camera 1- Registratura.
3.2.    Data limita pentru depunerea documentelor : 31.07.2014, ora14.

4.    Data si locul la care se desfasoara sedinta publica de vanzare:
01.08.2014, ora 11, Primaria Municipiului Fetesti, sala de sedinte.

5.    Denumirea, adresa, nrumarul de telefon al instantei competente in solutionarea litigiilor aparute:

    Tribunalul Ialomita, Sectia de contencios administrativ, B-dul. Cosminului, nr.12, cod postal 920064, telefon 0243 218 515.
6.    Data transmiterii anuntului de licitatie catre institutiile abilitate:
10.07.2014.

PRIMAR,
Gheorghe Catrinoiu
 
Anunt 5289/21.05.2014
Miercuri, 21 Mai 2014 18:51

   În conformitate cu prevederile art. 7, alin. 2 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională, cu modificările şi completările ulterioare, se aduce la cunoştinţa cetăţenilor Municipiului Fetesti  următorul proiect de hotărâre:

  1.PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea regulamentului de organizare si functionare a targurilor si oboarelor din municipiul Fetesti

   Persoanele interesate pot face propuneri si sugestii in vederea imbunatatirii acestui proiect, la sediul Primariei Fetesti - Compartiment Relatii cu Publicul, tel. 0243/364410 int. 123, in termen de 15 zile de la afisare.
   Proiectul poate fi accesat pe site-ul www.primariafetesti.ro.

Primarul Municipiului Fetesti,
Gheorghe Catrinoiu

Data afisarii 21.05.2014

PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea regulamentului de organizare si functionare a targurilor si oboarelor din municipiul Fetesti (.doc)

 
Anunt 4849/05.05.2014
Luni, 05 Mai 2014 20:45

   În conformitate cu prevederile art. 7, alin. 2 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională, cu modificările şi completările ulterioare, se aduce la cunoştinţa cetăţenilor Municipiului Fetesti  următorul proiect de hotărâre:

  1.Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului privind organizarea su functionarea Serviciului specializat pentru gestionarea cainilor fara stapan din Municipiul Fetesti.

   Persoanele interesate pot face propuneri si sugestii in vederea imbunatatirii acestui proiect, la sediul Primariei Fetesti - Compartiment Relatii cu Publicul, tel. 0243/364410 int. 123, in termen de 15 zile de la afisare.
   Proiectul poate fi accesat pe site-ul www.primariafetesti.ro.

Primarul Municipiului Fetesti,
Gheorghe Catrinoiu

Data afisarii 05.05.2014

Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului privind organizarea su functionarea Serviciului specializat pentru gestionarea cainilor fara stapan din Municipiul Fetesti  (.doc)             

 
Dispozitie privind stabilirea locurilor de afisaj electoral
Miercuri, 23 Aprilie 2014 21:12
DISPOZITIE privind stabilirea locurilor speciale de afisaj electoral pentru alegerile membrilor din Romania in Parlamentul European din anul 2014 (format .pdf)
 
Anunt 4378/17.04.2014
Marţi, 22 Aprilie 2014 22:53
ANUNT privind organizarea licitatiei publice cu oferta in plic inchis pentru vanzarea spatiilor cu destinatia cabinete medicale (format .pdf)
 
Mai multe articole..
« ÎnceputAnterior12345678910UrmătorSfârşit »

Pagina 1 din 29
Romanian Bulgarian English French German Italian Portuguese Russian Spanish
Organizare si Functionare
Informare Publica
Legea 132/2010
Economie
Proiecte
Centru Media
Arhiva Stiri
Actualizat la: 02-09-2014.
by Xtin Computers