Home
27 . 05 . 2016
Primaria Municipiului Fetesti - Site Oficial
Programul operaţional sectorial „Creşterea Competitivităţii Economice“ „Investiţii pentru viitorul dumneavoastră“

Titlul proiectului:
„EFICIENTIZAREA ACTIVITĂŢII AUTORITĂŢILOR ADMINISTRAŢIEI PUBLICE LOCALE DIN JUDEŢUL IALOMIŢA PRIN IMPLEMENTAREA UNEI SOLUŢII E-GUVERNARE PERFORMANTE“ 
Cod SMIS - CSNR 48391

Proiect cofinanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională
Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe operaţionale cofinanţate de Uniunea Europeană vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României 
Dragii mei feteșteni,

Primarul Municipiului Fetesti, Ing. Gheorghe Catrinoiu

   A mai trecut un an, cu bune și cu rele, pentru fiecare dintre noi, familiile noastre și orașul în care trăim.
   Cu toate acestea, 2015 a fost un an deosebit de greu, tocmai de aceea doresc să vă mulțumesc pentru faptul că, și pe parcursul anului trecut, ați fost alături de  mine și de echipa mea și că ați înțeles cât de importantă este contribuția dumneavoastră la constituirea bugetului local al municipiului nostru.
   Pe lângă fondurile pe care le-am colectat de la populație, am atras fonduri europene, în valoare de 22.656.864 lei, și guvernamentale, în valoare de 17.248.736 lei, pentru demararea și continuarea unor proiecte de anvergură care vor sigura dezvoltarea durabilă a municipiului Fetești, ceea ce va duce la sporirea confortului de care avem cu toții nevoie.
   Eforturile pe care le-am făcut împreună, în anul 2015, și susținerea pe care mi-ați acordat-o, ca în fiecare an, din cei șapte ai mandatului de primar al Municipiului Fetești, au facut posibilă realizarea obiectivelor stabilite și pentru anul 2015, când veniturile realizate la bugetul local au ajuns la suma de 71.403.773 lei, care a fost alocată pentru finanțarea următoarelor activități:
*Învățământ – 64,67%; *Spital – Sănătate (Creșa) – 1,89%; *Administrarea domeniului public și alte servicii – 7,42%; *Protecția mediului – 4,07%; *Cultură, sport, religii – 1,62%; *Asistență socială – 4%; *Autoritatea publică – 9,04%; *Transporturi – 7,29%.
   Veniturile pe care le-am realizat în anul 2015, numai din contribuția locală, au fost în sumă de 9.292.000 lei, din care pentru investiții au fost cheltuiți 4.633.922 lei. Din această sumă au fost finanțate si cofinanțate proiecte extrem de importante pentru Fetești.
   Anul trecut am demarat proiectul de modernizare a 35 de străzi din localitate, iar din luna octombrie, când au fost demarate lucrările, am reușit să turnăm primul strat de asfalt pe 13 străzi. Cofinanțarea, asigurată din fonduri de la bugetul local, s-a ridicat, în anul 2015, la 216.000 de lei.
   Au fost reabilitate cu piatră și o serie de străzi care aveau structura afectată, ca urmare a lucrărilor la rețelele de apă și canalizare, valoarea lucrărilor fiind de 798.951,9 lei.
   Totodată, în cadrul programelor de reabilitare a străzilor din localitate, U.A.T.M. Fetești a achitat din bugetul local suma de 106.876 lei, pentru programul de reabilitare si modernizare străzi în cartierul Buliga.
   Tot cu fonduri de la bugetul local au fost finanțate și lucrările privind sistematizarea pe verticală pentru Aleea Depoului, suma alocată fiind de 288.236 lei.
   În 2015 am reabilitat și o serie de trotuare, în cartierul Fetești Gară, pe o suprafață de 5.553,57 mp. Valoarea lucrărilor, susținute exclusiv din bugetul local, s-a ridicat la suma de 537.339 de lei.
   Am investit masiv, ca în fiecare an de cand sunt la conducerea localității noastre, în infrastructura școlară. Am reușit să realizăm campusul școlar al Liceului Teoretic „Carol I”, pentru care am alocat din bugetul local suma de 1.322.224 de lei, iar fondurile europene atrase s-au ridicat la suma de 22.204.709 lei. De asemenea, am reabilitat clădirea Școlii Gimnaziale „Dimitrie Cantemir”, lucrare finanțată din bugetul local ce a costat 149.341 de lei. Totodată, am modernizat și grădinița Școlii Gimnaziale „Radu Vodă” – structura nr. 4, din cartierul Vlașca, care a costat bugetul local 352.810 de lei.
   Am reușit să modernizăm transportul public în comun, prin achiziționarea a cinci autobuze marca DAF, care au o capacitate de 85 de locuri pe scaune și în picioare, și oferă condiții sporite de confort. Pentru contractul de achiziție, am platit în anul 2015 suma de 250.000 de lei, din bugetul local.
   A continuat și programul de eficientizare a iluminatului public stradal, lucrare care a costat 275.550 lei.
   De anul trecut, copiii din Fetești beneficiază de locuri de joacă moderne în Parcul Central și la Creșa nr. 2, pentru care Primăria Municipiului Fetești a cheltuit suma de 98.086 lei.
   Localitatea noastră va avea și un sediu administrativ modern. Pentru lucrările executate în anul 2015 administrația publică locală a plătit, din fonduri proprii, 475.364 lei.
   Administrația feteșteană a făcut nenumărate demersuri pentru dezvoltarea serviciilor medicale, iar anul trecut a finanțat din bugetul local, cu suma de 433.800 lei, programul de dotare cu echipamente medicale al Spitalului Municipal „Anghel Saligny”.
   Având finanțarea asigurată, în anul 2016, vom reabilita Școala Gimnazială „Mihai Viteazul” – Corp A (cartier Dudești) și Școala Gimnazială Radu Vodă – Structura Gimnazială nr. 4 (cartier Vlașca).
   Tot în 2016, vom demara și proiectul de asfaltare și modernizare a încă 37 de străzi din localitate, din toate cartierele municipiului Fetești.
   Un alt proiect extrem de important pentru noi se referă la continuarea, în 2016, a programului de reabilitare a trotuarelor în cartierele Fetești Gară și Fetești Oraș.
   Stimați feteșteni, în 2016, vom demara si continua foarte multe proiecte extrem de ambițioase și importante pentru localitatea noastră, care cu fiecare zi ce trece vor putea ridica nivelul dumneavoastră de trai.
   În această perioadă extrem de dificilă din punct de vedere social, politic, ecomonic și al condițiilor de acordare a finanțărilor europene și guvernamentale, am reușit, prin eforturi foarte mari, să accesăm proiecte derulate de Uniunea Europeană și Guvernul României în valoare de peste 10 milioane de euro, la care se adaugă și sumele acordate din bugetul local, ce s-au ridicat la peste 1 milion de euro, pentru cofinanțări și plata lucrărilor neeligibile.
   În ceea ce privește taxele și impozitele locale, administrația feteșteană a scăzut baza de impozitare pentru ca dumneavoastră să nu resimtiți foarte puternic creșterile prevăzute în nou Codul Fiscal. De asemenea, am decis că persoanele fizice care figurează cu datorii la plata taxelor și impozitelor pot beneficia de scutirea cu 73,3% a majorărilor de întârziere, dacă debitul este achitat în totalitate. Cei ale căror venituri lunare sunt mai mici decât venitul minim brut pe țară (1050 lei) ori constau în exclusivitate din indemnizație de șomaj sau ajutor social vor fi scutiți de la plata impozitului pe clădire și teren.  Persoanele fizice care plătesc impozitul pe anul în curs, până la 31 martie, beneficiază de bonusul de 10% din valoarea totală a acestuia.
   Trebuie să precizez că doresc o comunicare cât mai directă, eficientă și transparentă cu dumneavoastră, cetățenii acestei localități, și vă aștept în continuare ideile sugestiile și observațiile la sediul Primăriei Municipiului Fetești, pe site-ul www.primariafetesti.ro și pe pagina oficială de facebook a instituției www.facebook.com/primariafetesti.

Cu deosebită considerație,
PRIMARUL MUNICIPIULUI FETEȘTI
Ing. Gheorghe CATRINOIU
 
Dispozitie delimitare si numerotare sectii votare municipiul Fetesti
Joi, 28 Aprilie 2016 22:27
Dispozitie delimitare si numerotare sectii votare  municipiul Fetesti (.pdf) *CLICK!
 
ANUNT - CONCURS OCUPARE FUNCTIE MANAGER - SPITALUL MUNICIPAL ,,Anghel Saligny’’
Luni, 25 Aprilie 2016 20:58
SPITALUL MUNICIPAL,,Anghel Saligny’’ FETESTI
JUDETUL IALOMITA
CONSILIUL DE ADMINISTRATIE


ANUNT
 

   Consiliul de Administratie al Spitalului Municipal,,Anghel Saligny’’ Fetesti organizeaza concurs pentru ocuparea functiei de Manager persoana fizica.
   Concursul se va desfasura in perioada 25-30 mai 2016,  la sediul Spitalului Municipal ,,Anghel Saligny’’ Fetesti , judetul Ialomita, dupa cum urmeaza:
- 25.05.2016 – test grila , orele 13,00
- 30.05.2016– prezentarea proiectelor de management,orele10,00
   Criteriile de selectie a candidatilor persoane fizice constau in indeplinirea cumulativa a urmatoarelor conditii:
1. sunt absolventi de invatamant universitar de lunga durata, cu diploma de licenta sau echivalenta;
2. sunt absolventi ai unor cursuri de perfectionare in management sau management sanitar, agreate de Ministerul Sanatatii si stabilite prin ordin al Ministrului Sanatatii, ori sunt absolventi ai unui masterat sau doctorat in management sanitar, economic ori administrativ organizat intr-o institutie de invatamant superior acreditata, potrivit legii;
3. au cel putin 2 ani vechime in posturi prevazute cu studii universitare de lunga durata, conform legii;
4. nu sunt condamnati penal sau in curs de urmarire penala;
5. sunt apti din punct de vedere medical (fizic si neuropsihic);
6. nu au varsta de pensionare, conform legii.
   Dosarul de inscriere trebuie sa contina urmatoarele documente:
1. cererea de inscriere;
2. copia actului de identitate;
3. copia legalizata a diplomei de licenta sau echivalente;
4. copia legalizata a documentelor care atesta absolvirea cursurilor de perfectionare in management sau in management sanitar, ori copia legalizata a diplomei de masterat sau doctorat in management sanitar, economic ori administrativ, organizat intr-o institutie de invatamant superior acreditata, potrivit legii;
5. curriculum vitae;
6. copii ale diplomelor de studii si alte acte ce atesta efectuarea unor specializari, competente/atestate etc. in domeniul managementului sanitar;
7. adeverinta care atesta vechimea in posturi cu studii universitare de lunga durata sau copie de pe carnetul de munca, certificate “in conformitate cu originalul” de catre conducerea unitatii;
8. cazierul judiciar;
9. adeverinta din care rezulta ca este apt medical, fizic si neuropsihic;
10. declaratia pe propria raspundere privind necolaborarea cu securitatea inainte de anul 1989;
11. declaratia pe propria raspundere ca nu este urmarit penal si nu are cunostinta ca a fost inceputa urmarire penala asupra sa;
12. copie legalizata a actelor (certificat de casatorie etc.) prin care si-a schimbat numele, dupa caz;
13. proiectul de management realizat de candidat;
14. chitanta de plata a taxei de participare la concurs.
   Cunatumul taxei de participare la concurs este de 500 lei si va putea fi achitata la biroul contabilitate al spitalului.                                                                                             

   Dosarele de inscriere vor fi depuse la Biroul RUNOS al Spitalului Municipal,,Anghel Saligny’’ Fetesti, str.Calarasi, nr.549, in perioada 09.05.2016-13.05.2016.
   Bibliografia de concurs, Temele-cadru pentru proiectul de management si Regulamentul de organizare si desfasurare a concursului pentru ocuparea functiei de manager persoana fizica sunt afisate pe site-ul si la sediul Spitalului Municipal Fetesti si pe site-ul Primariei Municipiului Fetesti.

 
ANUNŢ PENTRU SOLUŢIONAREA CERERILOR PROGRAMELOR SPORTIVE PE ANUL 2016
Vineri, 01 Aprilie 2016 20:03
   1. Asociaţia Clubul de Fotbal Rapid Feteşti, a depus cererea de finanţare nr.3564/22.03.2016.
Solicitantul a fost declarat catigator, a indeplinit condiţiile de eligibilitate si a obţinut 50 de puncte prin aplicarea metodologiei de evaluare a proiectelor sportive.

   2. Asociaţia Club Sportiv Piticu'2013 Feteşti, a depus cererea de finanţare nr.3738/25.03.2016.
Solicitantul a fost declarat catigator, a indeplinit condiţiile de eligibilitate si a obţinut 37 de puncte prin aplicarea metodologiei de evaluare a proiectelor sportive.

   Confrom H.C.L. nr.29/19.02.2016 privind aprobarea Ghidului de finanţare nerambursabila din fonduri publice a proiectelor cluburilor sportive de drept privat si ale asociaţiilor sportive pe ramura de sport judeţene care aciveaza in Municipiul Feteşti, in termen de 3 zile lucratoare de la publicarea pe site-ul Primăriei Municipiului Feteşti www.primariafetesti.ro a listei cu rezultatele procedurii de finanţare se pot depune contestaţii la Serviciul Registratura din cadrul Primăriei Municipiului Feteşti. Contestaţia va fi analizata si soluţionata termen de maximum 5 zile lucratoare de la data expirării termenului pentru depunerea contestaţiilor.

Data afişării anunţului : 01.04.2016
 
Anunturi in baza Legii nr.350/2005 privind regimul finantarilor nerambursabile
Joi, 25 Februarie 2016 22:05
Anunturi in baza Legii nr.350/2005 privind regimul finantarilor nerambursabile – Unitatea Administrativ Teritoriala a Municipiului Fetesti, judetul Ialomita, anunta Programul local pentru finantarea nerambursabila a proiectelor structurilor sportive locale pe anul 2016

PROGRAM ANUAL

   Informatii generale privind autoritatea contractanta, in special denumirea codul fiscal, adresa , numarul de telefon, telefax si/ sau adresa de e-mail  ale persoanei de contact: Unitatea Administrativ Teritoriala a Municipiul Fetesti, cu sediul in Municipiul Fetesti,  str. Calarasi,  Bl. CFR3 sc. A, et. II-IV, jud. Ialomita ,  cod fiscal 4365077 telefon: 0243.364410, fax 0243/361206, email Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza .
   In conformitate cu prevederile Legii nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general, cu completarile si modificarile ulterioare, U.A.T. a Municipiului Fetesti, acorda finantari nerambursabile, pe baza de selectie pentru proiecte a structurilor sportive  locale pe anul 2016.
   Finantarea programului : Conform H.C.L. Fetesti nr.8/28.01.2016, privind aprobarea bugetului propriu  de venituri şi cheltuieli a Municipiului Fetesti pe anul 2016.
   Suma totala disponibila pentru sprijinul financiar al programelor sportive din Municipiul Fetesti este de 90.000,00 lei si este destinata in intyregime pentru domeniul Sport -prevazuta in bugetul local la cap.6702.- Cultura, recreere si religie, supcapitolul 6702-0501 Sport, titlul II –Bunuri si servicii.
   Finantarile nerambursabile nu se acorda pentru activitati generatoare de profit si nici pentru activitati din domeniile reglementate de Legea 182/2002 privind protectia informatiilor clasificate, cu modificarile ulterioare.
   Publicarea programului anual pentru acordarea de finantari nerambursabile nu creeaza Municipiului Fetesti obligatia de a efectua procedura de selectie.
 
ANUNŢ DE PARTICIPARE
Joi, 25 Februarie 2016 22:10

   Unitatea Administrativ Teritoriala Municipiul Fetesti anunţă acordarea de finanţări nerambursabile de la bugetul local pentru proiecte şi activitati nonprofit, în anul fiscal 2016.
   Denumirea autorităţii contractante: Municipiul Fetesti, cod fiscal 4365077; adresa:Fetesti, str. Calarasi,  Bl. CFR3 sc. A, et. II-IV,  telefon: 0243.364410,email Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza .
   Reglementări legale: Legea nr. 350/2005 actualizată privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general,  Hotărârea Consiliului Local Fetsti nr.8/28.01.2016,  privind bugetul de venituri şi cheltuieli al Municipiului Fetesti pe anul 2016 .
   Alocaţia financiară directă din fonduri publice se acordă în vederea desfăşurării de către persoanele fizice sau persoanele juridice fără scop patrimonial a unor activităţi sportive nonprofit, care să contribuie la realizarea unor acţiuni sau programe de interes public general, regional sau local.
   Bugetul programului: bugetul alocat programului este stabilit Conform H.C.L. Fetesti nr.8/28.01.2016.
   Suma totala disponibila pentru sprijinul financiar al programelor sportive din Municipiul Fetesti este de 90.000,00 lei si este destinata in intregime pentru domeniul sport, prevazuta in bugetul local la cap.6702.- Cultura, recreere si religie, supcapitolul 6702-0501 Sport, titlul II –Bunuri si servicii.
   Pentru a participa la selecţie , solicitanţii trebuie să faca dovada ca sunt, cluburi sportive-persoane juridice de drept privat, fără scop lucrativ care depun o propunere de proiect, sau să facă dovada afilierii la federaţia sportivă naţională de specialitate şi/sau la asociaţia pe ramură de sport locala, după caz.
   Acţiuni eligibile: acţiunile trebuie să se deruleze conform specificaţiilor din  Legea nr.350/2005 privind finanţările nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general şi din contractul de finanţare nerambursabilă încheiat între autoritatea finanţatoare şi beneficiari.
   Propunerile de proiect se vor primi, incepand cu data de 25 februarie 2016 la Registratura Primariei Municipiului Fetesti. Documentaţia pentru elaborarea proiectelor şi informaţii suplimentare se pot obţine de la  Directia Juridica din cadrul Primăriei Municipiului Fetesti.

Citeşte mai mult...
 
ANUNȚ
Marţi, 02 Februarie 2016 21:35

   Primăria Municipiului Fetești anuntă contribuabilii că plata impozitelor a fost reluată.
   Persoanele fizice care figurează cu datorii la plata taxelor și impozitelor pot beneficia, la inițiativa domnului primar, Gheorghe Catrinoiu, de scutirea cu 73,3% a majorărilor de întârziere, dacă debitul este achitat în totalitate. În acest sens, puteți depune o cere tip pentru scutire la registratura Primăriei Municipiului Fetești.
   otodată, feteștenii ale căror venituri lunare sunt mai mici decât venitul minim brut pe țară (1050 lei) ori constau în exclusivitate din indemnizație de șomaj sau ajutor social vor fi scutiți de la plata impozitului pe clădire și teren. Pentru a beneficia de acestă facilitate trebuie să depună la cerere, acte care să dovedească situația materială.
   De asemenea, persoanele fizice care plătesc impozitul pe anul în curs, până la 31 martie, beneficiază de bonusul de 10% din valoarea totală a acestuia.
   Trebuie menționat și faptul că feteștenii care au achitat impozitul până la clarificarea situației, vor primi diferența dintre suma achitată și cea recalculată.

Formular: Cerere Pentru Scutire de la Plata Majorarilor (format .pdf)

 
Mai multe articole..
« ÎnceputAnterior12345678910UrmătorSfârşit »

Pagina 1 din 34
Romanian Bulgarian English French German Italian Portuguese Russian Spanish
PLAN LOCAL de APARARE IMPOTRIVA INUNDATIILOR pe PERIOADA 2014 - 2017 *** C.L.S.U. Fetesti

Date Caracteristice de Aparare a Obiectivelor Inundabile (PDF)

Plan de Situatie 1 (PDF)

Plan de Situatie 2 (PDF)
Facebook - Primaria Fetesti
Organizare si Functionare
Directii si Departamente
Informare Publica
Informatii
Economie
Proiecte
Centru Media
Actualizat la: 23-05-2016.
by Xtin Computers