Home
23 . 04 . 2014
Primaria Municipiului Fetesti - Site Oficial
Programul operaţional sectorial „Creşterea Competitivităţii Economice“
„Investiţii pentru viitorul dumneavoastră“


Titlul proiectului:
„EFICIENTIZAREA ACTIVITĂŢII AUTORITĂŢILOR ADMINISTRAŢIEI PUBLICE LOCALE DIN JUDEŢUL IALOMIŢA PRIN IMPLEMENTAREA UNEI SOLUŢII E-GUVERNARE PERFORMANTE“
Cod SMIS - CSNR 48391

Proiect cofinanţat prin Fondul European de dezvoltare Regională
Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe operaţionale cofinanţate de Uniunea Europeană vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro


Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României
Stimati Cetateni,
Primarul Municipiului Fetesti, Ing. Gheorghe Catrinoiu    În virtutea principiului transparenţei decizionale, aceasta este o oportunitate de a vă prezenta, sintetizat, modul în care administraţia publică locală feteșteană a administrat fondurile de care a beneficiat: taxe si impozite locale si fonduri atrase.
   Și în cursul anului 2013, am demonstrat gradul înalt de preocupare pentru viitorul localității şi al cetăţenilor, atrăgând finanţări nerambursabile şi utilizând în mod eficient resursele financiare disponibile.
   Eforturile comune și susținerea în fiecare dintre anii de când am preluat conducerea Administrației Publice Locale Fetești, au făcut posibilă realizarea priorităților stabilite și pentru anul 2013, când veniturile realizate la bugetul local au ajuns la suma de 39.858.000 lei, care a fost alocată pentru finanțarea următoarelor activități:
•    Învătământ – 43,15%;
•    Spital – Sănătate (Creșa) – 2,25%;
•    Administrarea domeniului public și alte servicii – 21,76%;
•    Protecția mediului – 7,41%;
•    Cultură, sport, religii – 3,59%;
•    Asistență socială – 5,83%;
•    Transporturi – 3,79%;
•    Autoritatea Publică (inclusiv Poliția Locală si Evidenta Populației)– 12,22%;
   Din sumele pe care le-am avut la dispoziție în anul 2013 am reusit să realizăm importante investiții, iar altele au continuat, cum ar fi:
   I.Proiecte finalizate:
• Locuințe sociale pentru suma de 697.046 lei;
• Reabilitare Piata Garii, lucrare ce a costat 1.270.652,41 lei;
• Reabilitarea infrastructurii portuare – reparații str. M. Sadoveanu și Renașterii pentru care s-au cheltuit 240.000 lei;
• Extinderea si modernizarea sistemului de iluminat public str. Daliilor, Panselelor și Freziilor în sumă de 84.051 lei;
   II.Proiecte în continuare:
• Reabilitare acoperiş Liceu Teoretic, in valoare de16.493 lei;
• Reabilitare clădire școala nr. 4 (structură a Școlii Gimnaziale ”Radu Vodă”) pentru care s-au cheltuit 10.000 lei;
• Eficientizarea iluminatului public în sumă de 415.188 lei;
• Extinderea rețelei de gaze (cofinanțări) ce a costat 134.000 lei;
• Modernizarea infrastructurii agricole – drumuri de exploatație, fonduri atrase în valoare de 2.337.851 lei;
• Reabilitarea DC 34 (varianta ocolitoare a municipiului) fonduri atrase în valoare de 277.622 lei;
• Reabilitarea şi modernizarea străzilor din cartierul Buliga în sumă de 100.000 lei;
• Supraînălţare dig de apărare, lucrare ce a costat 297.697 lei.
   În anul 2013 au continuat lucrările la rețeaua de canalizare și stația de epurare (termen de finalizare 2014) din cadrul proiectului „Asistență Tehnică pentru Reabilitarea și Modernizarea Sistemului de Alimentare cu Apă și Canalizare în Regiunea Constanța – Ialomița”, ce are o valoare de 65.523.429 lei fără TVA.
După finalizarea acestor lucrări prioritatea noastră va fi reabilitarea și modernizarea străzilor din municipiu.
   Toate aceste investiții, realizate într-o perioadă dificilă în ceea ce privește alocarea de fonduri, arată demersurile pe care le-am depus pentru continuarea dezvoltării municipiului Fetești.
   De asemenea, vreau să vă mulțumesc pentru înțelegerea și răbdarea de care dați dovadă în această perioadă de modernizare a municipiului, dar și pentru încrederea și sprijinul acordate pentru realizarea acestor priorități de dezvoltare a localității noastre.
   Cred în continuare că putem face mult mai mult și voi depune toate eforturile pentru a vă demonstra acest lucru, tocmai de aceea doresc o cumunicare cât mai directă, eficientă și transparentă cu dumneavoastră și vă aștept, în continuare, ideile, sugestiile și observațiile la sediul Primăriei Municipiului Fetești, pe site-ul www.primariafetesti.ro (email contact) sau telefon 0243 / 364 410 și fax 0243 / 361 206.

Primarul Municipiului Fetești,
Gheorghe Catrinoiu
 
Anunt Nr. 4199/14.04.2014
Marţi, 15 Aprilie 2014 23:17

   În conformitate cu prevederile art. 7, alin. 2 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională, cu modificările şi completările ulterioare, se aduce la cunoştinţa cetăţenilor Municipiului Fetesti  următorul proiect de hotărâre:

  1.Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de atribuire a locurilor de parcare de reşedinţă în Municipiul Fetesti.

   Persoanele interesate pot formula propuneri, sugestii, opinii în vederea  îmbunătăţirii  proiectelor de hotărâre la sediul Municipiului Fetesti, la Biroul „Relatii cu publicul ”,  în termen de 10 zile de la afişarea proiectului de hotărâre.
   Proiectul de hotărâre însoţit de anexa este afişat la Sediul Municipiului Fetesti şi poate fi accesat pe site-ul www.primariafetesti.ro

Data afisarii 15 04 2014

Primar                                                                             
Catrinoiu Gheorghe                                                                       
                                                                                                        
Intocmit
Director Investitii
Bordusanu  Felicia

Proiect hotarare - Regulament atribuire locuri parcare Fetesti

 
Comunicat - Lucrari DADPP 2014
Miercuri, 09 Aprilie 2014 23:40

 

 

    Directia de Administrare a Domeniului Public, la initiativa domnului primar Gheorghe Catrinoiu, executa, ca in fiecare an, lucrarile curente de primavara.
    Acestea au inceput pe data de 01 aprilie si constau, pana la 15 aprilie, in:
•    Amenajare parcare auto cu pavele – statia CFR Fetesti zona de langa pasarela pietonala – 600 mp;
•    Varuire trunchiuri copaci;
•    Varuire borduri – Cartierele Fetesti – Gara si Vlasca;
•    Toaletare copaci  - Cartier Fetesti Gara ;
•    Reamenajare spatii verzi – Spitalul Municipal ;
•    Plantare 10 arbori (tei) – Spitalul Municipal ;
•    Amenajarea spatiilor verzi la intrarile in localitate;
•    Reparare cabine statii Transbus;
•    Reparare panouri publicitare Fetesti – Oras;
•    Salubrizare oras:
   1.    Zona 804 ( cu 2 utilaje cu lama);
   2.    Lunca Buliga si Fetesti – Oras;
   3.    De-a lungul Bratului Borcea , Parcul Trandafirilor, Zona GSPD (cu ajutor copiilor de la  Scoala  Gimnaziala ”Mihai Viteazul” in cadrul campaniei ”Orasul tau e casa ta!”).

 

 

    Primarul municipiului Fetești, domnul Gheorghe Catrinoiu, face un apel către toți cetățeni municipiului Fetești să nu distrugă spațiile verzi, materialul dendrofloricol, mobilerul urban și să păstreze curățenia localității. În acest sens vor fi montate și avertizoare. De asemenea, in cadrul acestei campanii de curatenie se foloseste forta de munca a celor care presteaza pentru Legea 416 ( privind venitul minim garantat ).
    Totodată, dacă sunteți martorii unei acțiuni de distrugere a spațiilor verzi, materialului dendrofloricol și a  mobilerul urban sesizați în cel mai scurt timp Poliția Locală la numărul de telefon 0733.449.900, a mai precizat edilul Feteștiului.
    Conform HCL 62 / 09.10.2008 completată de HCL 37 / 31.03.2010 pentru distrugere amenzile sunt cuprinse între 200 și 1000 de lei pentru persoanele fizice și între 500 si 2000 de lei pentru persoanele juridice.

PRIMARUL MUNICIPIULUI FETESTI,
Gheorghe Catrinoiu

 

 
ANUNT Nr.1201/03.02.2014
Luni, 03 Februarie 2014 21:36

   Primaria Municipiului Feteşti organizează în data de 06.03.2014-10.03.2014, la sediul din strada Călăraşi, nr. 595, Bl. CF3, sc. A, et.II-III, concurs pentru ocuparea  urmatoarelor funcţii  publice vacante de executie :
•    politist local clasa I, grad profesional principal in cadrul Serviciului de Politie Locala-Compartiment cu Atributii in Activitatea Comerciala;
•    politist local clasa I, grad profesional asistent in cadrul Serviciului de Politie Locala-Compartiment cu Atributii de Protectia Mediului;
•    politist local clasa III, grad profesional superior in cadrul Serviciului de Politie Locala-Compartiment cu Circulatie pe Drumurile Publice (2 posturi );
•    inspector clasa I, grad profesional asistent in cadrul compartimentului IT;


    I.CONDIŢII  DE  DESFĂŞURARE  A  CONCURSULUI

Pentru ocuparea functiilor publice vacante din cadrul Serviciului de Politie    Locala:

- depunerea dosarelor până la data de 24.02.2014 la secretariatul comisiei de  -   Compartiment Resurse Umane;
- proba  scrisă se va desfăşura în data de 06.03.2014, ora 10.00 la sediul Primariei Municipiului Feteşti, str. Călăraşi, nr. 595, bl.CF3,  et.II-IV;
- interviul se va desfăşura în data de 10.03.2014, ora11.00, la sediul Primariei Municipiului Fetesti, str. Calarasi, nr.595, bl.CF3,  et.II-IV ;
 Pentru ocuparea functiei publice vacante din cadrul Compartimentului IT:
- depunerea dosarelor până la data de 24.02.2014 la secretariatul comisiei de  -   Compartiment Resurse Umane;
- proba  scrisă se va desfăşura în data de 06.03.2014, ora 13.00 la sediul Primariei Municipiului Feteşti, str. Călăraşi, nr. 595, bl.CF3,  et.II-IV;
-. interviul se va desfăşura în data de  10.03.2014, ora 14.00.

Citeşte mai mult...
 
Anunt
Marţi, 28 Ianuarie 2014 20:08

   Va aducem la cunostinta, referitor la locuintele pentru tineri, destinate inchirierii prin ANL, ca anual se stabileste o lista de prioritati in care sunt inscrisi solicitantii care respecta criteriile stabilite de H.G. 592/2006 privind modificarea si completarea Normelor metodologice pentru punerea in aplicare a prevederilor Legii nr.152/1998.
   Repartizarea locuintelor ANL  se face in limita fondului disponibil, luandu-se in considerare atat locuintele libere din fondul existent, cat si locuintele ce urmeaza a fi construite de catre Agentia Nationala pentru Locuinte.

PRIMARUL MUNICIPIULUI FETESTI,
Gheorghe Catrinoiu

 
Anunt Nr.259/10.01.2014
Vineri, 10 Ianuarie 2014 22:14

   In conformitate cu prevederile art. 39 din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare, se aduce la cunostinta cetatenilor municipiului Fetesti urmatorul proiect al bugetului local al Municipiului Fetesti pe anul 2014.

   Persoanele interesate pot face propuneri si sugestii in vederea imbunatatirii acestui proiect, la sediul Primariei fetesti - Compartiment Relatii cu Publicul, tel. 0243/364410 int. 123, in termen de 15 zile de la afisare.
   Proiectul poate fi accesat pe site-ul www.primariafetesti.ro.

Primarul Municipiului Fetesti,
Gheorghe Catrinoiu

 
Anunt Nr. 165 / 09.01.2014
Joi, 09 Ianuarie 2014 21:20
A N U N T
privind atribuirea contractului de servicii
SERVICII DE PAZA
                     

AUTORITATEA CONTRACTANTA :  U.A.T. Municipiul Fetesti avand sediul in localitatea Fetesti, Judetul Ialomita, str. Calarasi, nr.595, Bl.CF3, Sc.A, Etj.2-4.
PROCEDURA DE ATRIBUIRE :   Negociere fara publicare anunt , conform anexa 2B
CATEGORIA SI DESCRIEREA SERVICIILOR PRESTATE :Servicii de Paza in mun. Fetesti in anul 2014, Cod CPV:79713000-5
DATA ATRIBUIRII CONTRACTULUI DE SERVICII:  30.12.2013
CRITERIUL DE ATRIBUIRE A CONTRACTULUI : pretul cel mai scazut
NUMARUL DE OFERTE PRIMITE :  1
DENUMIREA SI ADRESA OFERTANTULUI CASTIGATOR : S.C. Strajeri Security S.R.L. cu sediul in Fetesti , str. Siretului,  nr. 2, bl. A1, sc.A, etj. 1, ap.4, telefon/fax:  0243/230.321
PRETUL CONTRACTULUI DE SERVICII :  186.150lei.
DATA PUBLICARII ANUNTULUI DE PARTICIPARE : -
                                                   
Primar,
Gheorghe Catrinoiu
 
Mai multe articole..
« ÎnceputAnterior12345678910UrmătorSfârşit »

Pagina 1 din 28
Romanian Bulgarian English French German Italian Portuguese Russian Spanish
Organizare si Functionare
Informare Publica
Legea 132/2010
Economie
Proiecte
Centru Media
Arhiva Stiri
Actualizat la: 16-04-2014.
by Xtin Computers