Home
23 . 09 . 2014
Primaria Municipiului Fetesti - Site Oficial
Programul operaţional sectorial „Creşterea Competitivităţii Economice“ „Investiţii pentru viitorul dumneavoastră“

Titlul proiectului:
„EFICIENTIZAREA ACTIVITĂŢII AUTORITĂŢILOR ADMINISTRAŢIEI PUBLICE LOCALE DIN JUDEŢUL IALOMIŢA PRIN IMPLEMENTAREA UNEI SOLUŢII E-GUVERNARE PERFORMANTE“ 
Cod SMIS - CSNR 48391

Proiect cofinanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională
Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe operaţionale cofinanţate de Uniunea Europeană vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României 
Anunt 4370/17.04.2014
Marţi, 22 Aprilie 2014 22:17
   Termenul limita pentru depunerea si completarea dosarelor inregistrate in vederea obtinerii de locuinte sociale este 30 aprilie 2014.
   Dosarele si completarile inregistrate dupa aceasta data nu vor fi avute in vedere la stabilirea listelor de prioritate valabile pentru repartizarea locuintelor in anul 2014, care vor fi aprobate de catre Consiliul Local.

PRIMAR,
Gheorghe Catrinoiu
 
Anunt Nr. 4199/14.04.2014
Marţi, 15 Aprilie 2014 23:17

   În conformitate cu prevederile art. 7, alin. 2 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională, cu modificările şi completările ulterioare, se aduce la cunoştinţa cetăţenilor Municipiului Fetesti  următorul proiect de hotărâre:

  1.Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de atribuire a locurilor de parcare de reşedinţă în Municipiul Fetesti.

   Persoanele interesate pot formula propuneri, sugestii, opinii în vederea  îmbunătăţirii  proiectelor de hotărâre la sediul Municipiului Fetesti, la Biroul „Relatii cu publicul ”,  în termen de 10 zile de la afişarea proiectului de hotărâre.
   Proiectul de hotărâre însoţit de anexa este afişat la Sediul Municipiului Fetesti şi poate fi accesat pe site-ul www.primariafetesti.ro

Data afisarii 15 04 2014

Primar                                                                             
Catrinoiu Gheorghe                                                                       
                                                                                                        
Intocmit
Director Investitii
Bordusanu  Felicia

Proiect hotarare - Regulament atribuire locuri parcare Fetesti

 
Comunicat - Lucrari DADPP 2014
Miercuri, 09 Aprilie 2014 23:40

 

 

    Directia de Administrare a Domeniului Public, la initiativa domnului primar Gheorghe Catrinoiu, executa, ca in fiecare an, lucrarile curente de primavara.
    Acestea au inceput pe data de 01 aprilie si constau, pana la 15 aprilie, in:
•    Amenajare parcare auto cu pavele – statia CFR Fetesti zona de langa pasarela pietonala – 600 mp;
•    Varuire trunchiuri copaci;
•    Varuire borduri – Cartierele Fetesti – Gara si Vlasca;
•    Toaletare copaci  - Cartier Fetesti Gara ;
•    Reamenajare spatii verzi – Spitalul Municipal ;
•    Plantare 10 arbori (tei) – Spitalul Municipal ;
•    Amenajarea spatiilor verzi la intrarile in localitate;
•    Reparare cabine statii Transbus;
•    Reparare panouri publicitare Fetesti – Oras;
•    Salubrizare oras:
   1.    Zona 804 ( cu 2 utilaje cu lama);
   2.    Lunca Buliga si Fetesti – Oras;
   3.    De-a lungul Bratului Borcea , Parcul Trandafirilor, Zona GSPD (cu ajutor copiilor de la  Scoala  Gimnaziala ”Mihai Viteazul” in cadrul campaniei ”Orasul tau e casa ta!”).

 

 

    Primarul municipiului Fetești, domnul Gheorghe Catrinoiu, face un apel către toți cetățeni municipiului Fetești să nu distrugă spațiile verzi, materialul dendrofloricol, mobilerul urban și să păstreze curățenia localității. În acest sens vor fi montate și avertizoare. De asemenea, in cadrul acestei campanii de curatenie se foloseste forta de munca a celor care presteaza pentru Legea 416 ( privind venitul minim garantat ).
    Totodată, dacă sunteți martorii unei acțiuni de distrugere a spațiilor verzi, materialului dendrofloricol și a  mobilerul urban sesizați în cel mai scurt timp Poliția Locală la numărul de telefon 0733.449.900, a mai precizat edilul Feteștiului.
    Conform HCL 62 / 09.10.2008 completată de HCL 37 / 31.03.2010 pentru distrugere amenzile sunt cuprinse între 200 și 1000 de lei pentru persoanele fizice și între 500 si 2000 de lei pentru persoanele juridice.

PRIMARUL MUNICIPIULUI FETESTI,
Gheorghe Catrinoiu

 

 
ANUNT Nr.1201/03.02.2014
Luni, 03 Februarie 2014 21:36

   Primaria Municipiului Feteşti organizează în data de 06.03.2014-10.03.2014, la sediul din strada Călăraşi, nr. 595, Bl. CF3, sc. A, et.II-III, concurs pentru ocuparea  urmatoarelor funcţii  publice vacante de executie :
•    politist local clasa I, grad profesional principal in cadrul Serviciului de Politie Locala-Compartiment cu Atributii in Activitatea Comerciala;
•    politist local clasa I, grad profesional asistent in cadrul Serviciului de Politie Locala-Compartiment cu Atributii de Protectia Mediului;
•    politist local clasa III, grad profesional superior in cadrul Serviciului de Politie Locala-Compartiment cu Circulatie pe Drumurile Publice (2 posturi );
•    inspector clasa I, grad profesional asistent in cadrul compartimentului IT;


    I.CONDIŢII  DE  DESFĂŞURARE  A  CONCURSULUI

Pentru ocuparea functiilor publice vacante din cadrul Serviciului de Politie    Locala:

- depunerea dosarelor până la data de 24.02.2014 la secretariatul comisiei de  -   Compartiment Resurse Umane;
- proba  scrisă se va desfăşura în data de 06.03.2014, ora 10.00 la sediul Primariei Municipiului Feteşti, str. Călăraşi, nr. 595, bl.CF3,  et.II-IV;
- interviul se va desfăşura în data de 10.03.2014, ora11.00, la sediul Primariei Municipiului Fetesti, str. Calarasi, nr.595, bl.CF3,  et.II-IV ;
 Pentru ocuparea functiei publice vacante din cadrul Compartimentului IT:
- depunerea dosarelor până la data de 24.02.2014 la secretariatul comisiei de  -   Compartiment Resurse Umane;
- proba  scrisă se va desfăşura în data de 06.03.2014, ora 13.00 la sediul Primariei Municipiului Feteşti, str. Călăraşi, nr. 595, bl.CF3,  et.II-IV;
-. interviul se va desfăşura în data de  10.03.2014, ora 14.00.

Citeşte mai mult...
 
Anunt
Marţi, 28 Ianuarie 2014 20:08

   Va aducem la cunostinta, referitor la locuintele pentru tineri, destinate inchirierii prin ANL, ca anual se stabileste o lista de prioritati in care sunt inscrisi solicitantii care respecta criteriile stabilite de H.G. 592/2006 privind modificarea si completarea Normelor metodologice pentru punerea in aplicare a prevederilor Legii nr.152/1998.
   Repartizarea locuintelor ANL  se face in limita fondului disponibil, luandu-se in considerare atat locuintele libere din fondul existent, cat si locuintele ce urmeaza a fi construite de catre Agentia Nationala pentru Locuinte.

PRIMARUL MUNICIPIULUI FETESTI,
Gheorghe Catrinoiu

 
Anunt Nr.259/10.01.2014
Vineri, 10 Ianuarie 2014 22:14

   In conformitate cu prevederile art. 39 din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare, se aduce la cunostinta cetatenilor municipiului Fetesti urmatorul proiect al bugetului local al Municipiului Fetesti pe anul 2014.

   Persoanele interesate pot face propuneri si sugestii in vederea imbunatatirii acestui proiect, la sediul Primariei fetesti - Compartiment Relatii cu Publicul, tel. 0243/364410 int. 123, in termen de 15 zile de la afisare.
   Proiectul poate fi accesat pe site-ul www.primariafetesti.ro.

Primarul Municipiului Fetesti,
Gheorghe Catrinoiu

 
COMUNICAT DE PRESA
Marţi, 07 Ianuarie 2014 15:13
Investeşte în oameni !
FONDUL SOCIAL EUROPEAN
Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013
Axa prioritară 6 „Promovarea incluziunii sociale”
Domeniul major de intervenţie 6.2. „Îmbunătăţirea accesului şi a participării grupurilor vulnerabile pe piaţa muncii”
Titlul proiectului: Solidar – recunoastere si demnitate pe piaţa muncii din Regiunea Sud-Muntenia
Numărul de identificare al contractului: POSDRU/118/6.2/G/124561


COMUNICAT DE PRESĂ

Lansarea proiectului
„Solidar – recunoaştere şi demnitate pe piaţa muncii din Regiunea Sud Muntenia”


Slobozia, 06 ianuarie 2014

În perioada 1 noiembrie 2013 – 31 octombrie 2015, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Ialomiţa în parteneriat cu Asociaţia COLFASA din Bucureşti implementează proiectul „Solidar – recunoaştere şi demnitate pe piaţa muncii din Regiunea Sud Muntenia”. Proiectul este cofinanţat din Fondul Social European, prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, Axa prioritară 6 - „Promovarea incluziunii sociale”, Domeniul Major de Intervenţie 6.2 - „Îmbunătăţirea accesului şi a participării grupurilor vulnerabile pe piaţa muncii”. Valoarea totală a proiectului este de 2.011.816,00 lei.


Scopul proiectului vizează facilitarea accesului la formare şi integrarea/reintegrarea persoanelor vulnerabile pe piaţa muncii (în special a celor provenite din comunităţi rurale sau izolate), pentru evitarea excluziunii sociale, marginalizării şi discriminării, prin implementarea de măsuri active care să asigure şanse egale de integrare, prin oportunităţi de ocupare, servicii de sprijin şi acompaniere şi conştientizarea actorilor de pe piaţa muncii şi a comunităţii cu privire la abilităţile, drepturile şi beneficiile sociale ale participării persoanelor vulnerabile pe piaţa muncii.
Grupul ţintă al proiectului va fi format din 240 de persoane, dintre care 210 de persoane din categorii vulnerabile (60 de persoane de etnie romă, 100 de familii cu peste doi copii, 50 de familii monoparentale) şi 30 de voluntari.
Prin intermediul proiectului, se va dezvolta un pachet integrat de măsuri directe şi indirecte, adresate sprijinirii persoanelor provenite din grupurile vulnerabile, în demersurile acestora de integrare profesională.
Măsurile directe vizează intervenţia nemijlocită asupra grupului ţintă, prin evaluare, consiliere vocaţională, formare profesională şi mediere directă în vederea angajării. Măsurile indirecte implică atât demersuri de cercetare şi analiză a procesului de integrare pe piaţa muncii a grupurilor vulnerabile, cât şi activităţi de informare, promovare şi sensibilizare comunitară cu privire la nevoile şi specificul categoriilor vulnerabile vizate de proiect (campanii de promovare a voluntariatului în procesul de incluziune pe piaţa muncii a persoanelor vulnerabile, campanii şi grupuri de lucru adresate angajatorilor, angajaţilor şi membrilor comunităţii, pentru schimbarea mentalităţii privind necesitatea şi oportunitatea integrării profesionale a persoanelor din categorii vulnerabile).

Pentru informaţii suplimentare:

Direcţia Generală de Asistenţă Socială și Protecţia Copilului Ialomiţa
Adresa: Str. Ct. D.Gherea nr.1, Slobozia, jud. Ialomita
Tel. : 0243/231 088; 0243/216 657; 0243/206101, Fax: 0243/233407
Persoana de contact: Luminiţa Rătunzeanu

Asociaţia COLFASA
Adresa: str. Ienăchiţă Văcărescu nr. 38, sector 4, Bucureşti
Tel.: 031/432.82.19, Fax: 031/432.82.22
Persoana de contact: Nicoleta Golai Vinatoru
 
Mai multe articole..
« ÎnceputAnterior12345678910UrmătorSfârşit »

Pagina 2 din 29
Romanian Bulgarian English French German Italian Portuguese Russian Spanish
Organizare si Functionare
Informare Publica
Legea 132/2010
Economie
Proiecte
Centru Media
Arhiva Stiri
Actualizat la: 18-09-2014.
by Xtin Computers