Home
08 . 02 . 2016
Primaria Municipiului Fetesti - Site Oficial
Programul operaţional sectorial „Creşterea Competitivităţii Economice“ „Investiţii pentru viitorul dumneavoastră“

Titlul proiectului:
„EFICIENTIZAREA ACTIVITĂŢII AUTORITĂŢILOR ADMINISTRAŢIEI PUBLICE LOCALE DIN JUDEŢUL IALOMIŢA PRIN IMPLEMENTAREA UNEI SOLUŢII E-GUVERNARE PERFORMANTE“ 
Cod SMIS - CSNR 48391

Proiect cofinanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională
Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe operaţionale cofinanţate de Uniunea Europeană vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României 
Comunicat - Pietruire strazi

    Programul anual de reabilitare și întreținere a infrastructurii stradale, demarat prin Direcția de Administrare  a Domeniului Public, la initiativa domnului primar Gheorghe Catrinoiu, în data de 26 martie, continuă în cartierul Buliga.
   În perioada 18 – 27 aprilie vor fi pietruite străzile Traian, Adormirii, Fragilor și Stelei.
Reamintim că în perioada 26 – 30 martie au fost pietruite străzile Artelor, Petre Ispirescu, Vulturului, Sportului, Alexandru Sahia, Teatrului și Ana Ipătescu din cartierul Coloniști
   Edilul Feteștiului, Gheorghe Catrinoiu, a declarat că după finalizarea lucrărilor din Buliga vor intra în programul de reabilitare străzile Romilor, Islazului, Eforie, Portului, Borcea, Lalelelor, Prunilor și Narciselor din carierul Fetești Oraș.

PRIMARUL MUNICIPIULUI FETESTI,
Gheorghe Catrinoiu

 
Comunicat - Rezultate saptamana curateniei
Miercuri, 18 Aprilie 2012 12:20
   Primăria și Consiliul Local Fetești, la initiativa domnului primar Gheorghe Catrinoiu, au derulat în perioada 2 - 7 aprilie, actiunea ”Orașul tău e casa ta!” în cadrul Săptămânii Curățeniei.
   Peste  1500 de voluntari din cadrul unităților școlare, instituțiilor publice, asociațiilor de locatari , societăților comerciale au  colectat deșeurile de pe cca. 7% din suprafața totală de teren intravilan a municipiului.
   Campania a avut ca impact crearea cadrului instituțional și operațional pentru desfășurarea de noi acțiuni de ecologizare și responsabilizare a cetățenilor cu privire la atitudinea față de mediu.
   Primarul municipiului Fetești, domnul Gheorghe Catrinoiu a declarat că în urma acțiunii desfășurate au fost colectate aproximativ 2500 kg deșeuri, ce au fost depozitate la stația de transfer. De asemenea, edilul localității le adresează mulțumiri elevilor, cadrelor didactice și angajaților primăriei implicati în această acțiune.

 
Comunicat - Pietruire strazi
Scris de Administrator   
Miercuri, 18 Aprilie 2012 12:19
   Primăria municipiului Fetești, la initiativa domnului primar Gheorghe Catrinoiu, a demarat, prin Direcția de Administrare  a Domeniului Public, pe 26 martie  lucrările de pietruire a străzilor, ce fac parte din programul anual de reabilitare și întreținere a infrastructurii stradale.
   În perioada 26 – 30 martie vor fi pietruite străzile Artelor, Petre Ispirescu, Vulturului, Sportului, Alexandru Sahia, Teatrului și Ana Ipătescu din cartierul Coloniști.
   Edilul Feteștiului, Gheorghe Catrinoiu, a declarat că în săptămâna 02 – 06 aprilie vor începe lucrările de pietruire a străzilor din cartierul Buliga.

PRIMARUL MUNICIPIULUI FETESTI,
Gheorghe Catrinoiu
 
Comunicat - Pachete de Paste
Miercuri, 18 Aprilie 2012 12:16

   Primăria municipiului Fetești și Consiliul Local, la inițiativa primarului Gheorghe Catrinoiu, au reușit să aducă și anul acesta bucuria în rândul copiilor de la centrul de zi ”Sfântul Nicolae”, din cartierul Fetești Oraș, oferindu-le pachete celor 20 de beneficiari.
   Important este ca cei mici să se bucure de cadouri și de semnificația marii sărbătorii a creștinilor care este Paștele , a declarat edilul municipiului Fetești, domnul Gheorghe Catrinoiu.

PRIMARUL MUNICIPIULUI FETESTI,
Gheorghe Catrinoiu

 


 

 
Dispozitie
Marţi, 10 Aprilie 2012 18:40
privind delimitarea si numerotarea sectiilor de votare in vederea desfasurarii alegerilor pentru
autoritatile administratiei publice locale din anul 2012
 
 
Anunt - Circumscriptia Electorala Fetesti 6024/10.04.2012
Marţi, 10 Aprilie 2012 18:24

   In conformitate cu prevederile art.12 din Legea nr.67/2004, cu modificarile si completarile ulterioare si cu Ordinul Prefectului Judetului Ialomita nr.55/2012, aduc la cunostinta alegatorilor ca pentru desfasurarea alegerilor autoritatilor administratiei publice locale din data de 10 iunie 2012, circumscriptia electorala Fetesti are numarul 2.

Primar,
Gheorghe CATRINOIU
 
Anunt - 5496
Miercuri, 04 Aprilie 2012 08:43
Nr. 5496 din 02.04.2012

A N U N T

   Primaria Municipiului Feteşti organizează în data de 11.05.2012 – 14.05.2012 ora 10,00 la sediul din strada Călăraşi, nr. 595, Bl. CF3, sc.A, et.II-IV, concurs pentru ocuparea postului vacant de executie de consilier IA în cadrul aparatului de specialitate al primarului, Directia Dezvoltare Investitii si Proiecte Europene – Compartiment Proiecte Europene, pentru proiectul “Statia de epurare noua, inclusiv treapta tertiara”.

    I.CONDIŢII DE DESFĂŞURARE A CONCURSULUI


Concursul se va desfasura in 3 (trei) etape:
•    selectia dosarelor de inscriere;
•    proba scrisă ;
•    interviul ;

Dosarele se pot depune in perioada 02.04.2012 – 13.04.2012, la secretariatul comisiei de concurs – Compartiment Resurse Umane;
Proba scrisă se va desfăşura în data de 11.05.2012 ora 10,00 la sediul Primariei Municipiului Feteşti, str. Călăraşi, nr. 595, bl.CF3;
Interviul se va desfăşura în data de 14.05..2012, ora 14,00 la sediul Primariei Municipiului Feteşti, str. Călăraşi, nr. 595, bl.CF3.

II.CONDIŢII DE PARTICIPARE
 
II.1 Conditii generale:

-    cetatenie romana, cetatenie a altor state membre ale U.E. sau a statelor apartinend Spatiului Economic European, si domiciliul in Romania;
-    cunostinte de limba romana scris si vorbit;
-    are varsta minima reglamentata de prevederile legale in vigoare;
-    capacitate deplina de exercitiu;
-    stare de sanatate corespunzatoare postului pentru care candideaza, atestata pe baza adeverintei medicale eliberate de medicul de familie sau de uniatile medicale abilitate;
-     indeplineste conditiile de studii si, dupa caz, de vechime sau alte conditii specifice potrivit cerintelor postuluiscos la concurs.
-    nu a fost condamnata pentru savarsirea unei infractiuni contra umanitatii, contra statului, de serviciu sau in legatura cu serviciul, care impiedica infaptuirea justitiei, de fals ori a unor fapte de coruptie sau a unei infractiuni savarsite cu intentie, care ar face-o incompatibila cu exercitarea functiei publice, cu exceptia in care a intervenit reabilitarea;

II.2. Conditii specifice:

-    vechime in specialitatea studiilor necesare exercitarii functiei, prevazute in fisa postului pentru care candideaza: 0 ani;
-    studii superioare de lunga durata absolvite cu diploma de licenta: economice.
-    cunostinte de operare pe calculator: WORD, EXCEL, POWERPOINT, INTERNET.

III. DOCUMENTE SOLICITATE CANDIDAŢILOR PENTRU DOSARUL DE ÎNSCRIERE:

•    formular de înscriere;
•    copia actului de identitate;
•    copie certificat de casatorie
•    copie certificat de nastere
•    copia diplomei de studii;
•    cazier judiciar;
•    adeverinţă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului, de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
•    Curriculum Vitae;
•    declaraţie pe propria raspundere sau adeverinţă care să ateste ca nu a desfăşurat activităţi de poliţie politică.

PRIMARUL MUNICIPIULUI FETESTI,
Catrinoiu Gheorghe
 
Mai multe articole..
« ÎnceputAnterior11121314151617181920UrmătorSfârşit »

Pagina 18 din 33
Romanian Bulgarian English French German Italian Portuguese Russian Spanish
PLAN LOCAL de APARARE IMPOTRIVA INUNDATIILOR pe PERIOADA 2014 - 2017 *** C.L.S.U. Fetesti

Date Caracteristice de Aparare a Obiectivelor Inundabile (PDF)

Plan de Situatie 1 (PDF)

Plan de Situatie 2 (PDF)
Facebook - Primaria Fetesti
Organizare si Functionare
Directii si Departamente
Informare Publica
Legea 132/2010
Economie
Proiecte
Centru Media
Actualizat la: 07-02-2016.
by Xtin Computers