Home
25 . 07 . 2017
Primaria Municipiului Fetesti - Site Oficial
Anunt Public - Dezbatere ICCO
Luni, 25 Martie 2013 13:56
   Primăria Municipiului Feteşti având sediul in Municipiul Feteşti, str. Călăraşi, nr. 595, bl. CF, Sc. A, et. II-IV, anunţă publicul interesat asupra organizării dezbaterii publice asupra documentaţiei faza PUZ "Construire / infiintare parc panouri fotovoltaice, Mun. Feteşti, jud. Ialomiţa", pentru amplasamentul situat in Tarlaua 162/1, parcela 52; sola 162/1, parcela 53/1; sola 162/1; parcela 53/2, titular de proiect fiind S.C."ICCO SOLAR ENERGY" S.R.L., iar proiectant general S.C."MART STUDIO" S.R.L., dezbatere care va avea loc in data de 15.04.2013, orele 1000, la sala de şedinţe  din str. Călăraşi, nr. 595, bl. CF3, sc. A, et. IV.
   Documentele complete ale propunerilor conţinute in PUZ se pot consulta la sediul primăriei, Compartimentul Urbanism, et. III, cam. 6, zilnic, intre orele 800-1630 (luni - joi), respectiv 800-1400 (vineri).
   Observaţii, comentarii şi sugestii se primesc in scris la sediul Primăriei Mun. Feteşti, in termen de 18 zile calendaristice de la data publicării anunţului.

Primar,
Gheorghe Catrinoiu
 
Anunt Public
Luni, 25 Martie 2013 13:55
   Primăria Municipiului Feteşti având sediul in Municipiul Feteşti, str. Călăraşi, nr. 595, bl. CF3, Sc. A, et. II-IV, anunţă publicul interesat asupra rezultatelor informarii si consultarii privind continutului documentaţiei faza P.U.D. - "Construire depozit materiale de construcţii", pentru amplasamentul situat in Mun. Fetesti, str. Călăraşi,  titular de proiect fiind S.C."MAX" S.R.L. si face cunoscut faptul ca in perioada de consultare a publicului nu s-au inregistrat propuneri, observatii sau sugestii cu privire la continutul acestei documentatii.

Primar,
Gheorghe Catrinoiu
 
Anunt Nr. 3.007/15.03.2013
Vineri, 15 Martie 2013 12:00
A N U N T
PRIVIND ORGANIZAREA PROCEDURII DE ATRIBUIRE A
„ Serviciilor- de paza”  in municipiul Fetesti, in anul 2013


AUTORITATE CONTRACTANTA: Primaria Municipiului Fetesti, avand sediul in localitatea Fetesti, judetul Ialomita, Str. Calarasi, nr. 595
OBIECTUL CONTRACTULUI: „Servicii de paza” in municipiul Fetesti, in anul 2013.
SURSA DE FINANTARE: Bugetul local
DOCUMENTATIA DE ATRIBUIRE: Se pune la dispozitie la sediul Primariei Fetesti, judetul Ialomita, str. Calarasi, nr.595, sc. A , etj.4 , Birou achizitii
CLARIFICARI : Se pot obtine de la dispozitie la sediul Primariei Fetesti, judetul Ialomita, str. Calarasi, nr.595, sc. A , etj.4 , Birou achizitii
TERMENUL LIMITA DE DEPUNERE A OFERTELOR : data 26.03.2013, ora: 10 la sediul Primariei Fetesti, Registratura
DATA DESCHIDERII OFERTELOR: 26.03.2013, ora: 11, la sediul Primariei Fetesti, judetul Ialomita, Str. Calarasi, nr.595, sc. A, etj.4, Sala de sedinte

Primar,
Gheorghe Catrinoiu

Anunt (format .doc)

 
Anunt nr. 2189/22.02.2013
Vineri, 22 Februarie 2013 15:55
A N U N T
PRIVIND ORGANIZAREA PROCEDURII DE ATRIBUIRE A
„Serviciilor- organizare evenimente culturale, de recreere si sportive” in municipiul Fetesti, in anul 2013


AUTORITATE CONTRACTANTÃ
: Primaria Municipiului Fetesti, avand sediul in localitatea Fetesti, judetul Ialomita, Str. Calarasi, nr. 595
OBIECTUL CONTRACTULUI : Servicii organizare evenimente culturale, de recreere si sportive” in municipiul Fetesti, in anul 2013.
SURSA DE FINANTARE: Bugetul local
DOCUMENTATIA DE ATRIBUIRE: Se pune la dispozitie la sediul Primãriei Fetesti, judetul Ialomita, Str. Calarasi, nr. 595 ,sc.A, etj.4 ,Birou achizitii
TERMENUL LIMITÃ DE DEPUNERE A OFERTELOR: data 5.03.2013, ora: 10 la sediul Primãriei  Fetesti,Registratura
DATA DESCHIDERII OFERTELOR: 5.03.2013, ora: 11, la sediul Primãriei Fetesti, judetul Ialomita, Str. Calarasi, nr. 595 ,sc.A,etj.4 ,Sala de sedinte

Primar,
Gheorghe Catrinoiu

Anunt (format .doc)
 
Anunt 1479
Miercuri, 06 Februarie 2013 20:37

Anunt 1479

Proiect hotarare privind infiintarea DADPP

 
Comunicat - Ziua Unirii 24 Ian. 2013
Vineri, 25 Ianuarie 2013 22:12
   Primăria municipiului Fetești și Consiliul Local, cu sprijinul Casei de Cultură, la inițiativa primarului, domnul Gheorghe Catrinoiu, au organizat joi 24 ianuarie, un eveniment cultural – artistic dedicat “Unirii Principatelor Romane”.
   La împlinirea a 154 de ani de când Moldova s-a unit cu Tara Romănească, elevii de la liceul Tehnologic de Industrie Alimentară au încântat audienta cu scenete, poezii si cântece ce au avut ca temă “Mica Unire”.
   Primarul municipiului Fetești, domnul Gheorghe Catrinoiu le-a urat tuturor feteștenilor un călduros ”La mulți ani!” cu ocazia Unirii Principatelor Române de la 1859.
   Edilul  a declarat „Unirea s-a înfăptuit acum 154 de ani pentru că era un deziderat străvechi al poporului nostru, exprimat puternic în timpul domniei lui Mihai Viteazul, cel care avea să fie numit ”simbolul luptei pentru unirea românilor” si care a pierit pe câmpul de luptă, la 1601, cu acest gând. ”
   ”Versurile Horei Unirii, strigate de un intreg popor la 24 ianuarie 1859, spun clar ”unde-i unul nu-i putere la nevoi şi la durere, unde-s doi puterea creşte şi duşmanul nu sporeşte”. Numai împreună, uniţi pentru comunitatea noastră şi dându-ne mâna pentru mai binele tuturor membrilor ei putem trece si de cele mai grele obstacole.”, a mai precizat primarul Gheorghe Catrinoiu.

Primarul Municipiului Fetesti,
Gheorghe Catrinoiu
 
Anunt
Vineri, 25 Ianuarie 2013 20:29
   In conformitate cu prevederile art.6, alin.(2) din Legea nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, se aduce la cunostinta cetatenilor municipiului Fetesti urmatorul proiect de hotarare:
   PROIECT DE HOTARARE pentru modificarea si completarea H.C.L.nr. 62/2008 privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor pe teritoriul municipiului Fetesti

   Persoanele interesate pot face propuneri si sugestii in vederea imbunatatirii acestui proiect, la sediul Primariei Fetesti- Compartiment Relatii cu Publicul,  tel 0243/364410 int.123, in termen de 10 zile de la afisarea prezentului proiect de hotarare.
   Proiectul poate fi accesat pe site-ul www.primariafetesti.ro.
Data afisarii
25.01.2013

Primarul Municipiului Fetesti,
Gheorghe Catrinoiu

PROIECT DE HOTARARE pentru modificarea si completarea H.C.L.nr. 62/2008 privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor pe teritoriul municipiului Fetesti (format .doc)

PROIECT DE HOTARARE pentru modificarea si completarea H.C.L.nr. 62/2008 privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor pe teritoriul municipiului Fetesti (format .pdf)

 
Mai multe articole..
« ÎnceputAnterior11121314151617181920UrmătorSfârşit »

Pagina 18 din 40
Romanian Bulgarian English French German Italian Portuguese Russian Spanish
PLAN LOCAL de APARARE IMPOTRIVA INUNDATIILOR pe PERIOADA 2014 - 2017 *** C.L.S.U. Fetesti

Date Caracteristice de Aparare a Obiectivelor Inundabile (PDF)

Plan de Situatie 1 (PDF)

Plan de Situatie 2 (PDF)
Facebook - Primaria Fetesti
Organizare si Functionare
Directii si Departamente
Informare Publica
Informatii
Economie
Proiecte
Centru Media
Actualizat la: 24-07-2017.
by Xtin Computers