Home
22 . 11 . 2018
Primaria Municipiului Fetesti - Site Oficial
Anunt nr. 9.376/03.08.2016
Joi, 04 August 2016 11:40

ANUNT

PRIVIND ACHIZITIONAREA DE SERVICII DE REPARATII AUTO COD CPV 50112100-4

AUTORITATE CONTRACTANTA: UAT Municipiul Fetesti, avand sediul in localitatea Fetesti, judetul Ialomita, str. Calarasi, nr. 595, Bl. CF3, Sc. A, Et. 2-4.

OBIECTUL CONTRACTULUI: Achizitionarea de servicii de reparatii auto

TERMENUL LIMITA DE DEPUNERE A OFERTELOR: data 10.08.2016, ora  10.00 la sediul Primariei Fetesti, Compartiment Registratura.

Informatii suplimentare se pun la dispozitie la sediul Primariei Fetesti, judetul Ialomita, str. Calarasi, nr. 595, sc. A, et. 4, Birou achizitii.

Primar, Sorin Gafitoi 

 
Anunt 9266 / 02.08.2016
Marţi, 02 August 2016 14:57
   Avand in vedere prevederile Legii nr 152/1998 privind infiintarea  Agentiei Nationale pentru Locuinte, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si noua modalitate de stabilire si constituire a cuantumului chiriei conform Legii221/2015 ( conform anexei 7 la Normele de aplicare a Legii nr 152/1998 HG251/2016), in vederea acutalizarii dosarului si contractului de inchiriere va aducem la cunostiinta ca in termen de maxim 10 zile de la primirea prezentei, trebuie sa depuneti la sediul Primariei Muncipiului Fetesti – Compartimentul Patrimoniu, camera 1, etaj 4, adeverinte de venit pe ultimele 12 luni pentru toti membrii familiei care sunt inclusi in contractele de inchiriere.
   Mentionam ca persoanele care nu au nici un venit, vor prezenta o declaratie pe propria raspundere autentificata prin Notariat.
 
PRIMAR,
Sorin GAFIȚOI 
 
 
Anunt 8703/20.07.2016
Miercuri, 20 Iulie 2016 16:31
   UAT Municipiul Fetești, anunță achiziționarea de lucrări privind Alimentare cu energie electrică – extindere rețea electrică de interes public pentru blocul de garsoniere aparținând campusului școlar, situat pe str. Jandarmeriei nr. 16.
   Potențialii ofertanți pot solicita Caietul de sarcini la sediu UAT Municipiul Fetești, începând cu data de 21.07.2016.
   Depunerea ofertelor se va face până pe data de 27.07.2016, ora 10, la biroul de registratură a unității.

PRIMAR,
Sorin GAFIȚOI
 
Anunt de licitatie nr. 8641/20.07.2016
Miercuri, 20 Iulie 2016 16:23

1.Informatii generale privind proprietarul:
    Primaria Municipiului Fetesti cu sediul in Fetesti, str.Calarasi, nr.595, bl.CF3, sc.A, et.II-IV, jud.Ialomita, cod fiscal 4365077, cont nr. RO64TREZ24A510103203001X ,  deschis la Trezoreria Fetesti, telefon 0243364410.
    
   2.Informatii generale privind obiectul licitatiei:
    a.Procedura aplicata pentru constituirea dreptului de superficie cu titlu oneros asupra terenului:  licitatie publica, aprobata prin H.C.L. nr.82 din 27.04.2016.
    b.Tipul contractului pentru care se solicita oferte: contract de superficie cu titlu oneros  pentru :  imobilului- teren in suprafata de 3100 mp, situat in Fetesti, zona Siloz Lot 2.
    c.Suprafata teren: conform extrasului de carte funciara.
    d.Durata dreptului de superficie este de 25  ani.
    
3.Informatii privind documentatia de atribuire:
            a.Relatii privind licitatia, documentatia de atribuire, certificatul de urbanism, se pot obtine de la Primaria Municipiului Fetesti, etaj 4–Compartiment patrimoiu incepind cu data de 26.07.2016.
              b.Cheltuieli de instituire a dreptului de superficie:
                     -certificat de urbanism                9,00lei.
                     -caiet de sarcini                           100,00lei
                     -taxa de participare                      200,00lei
                     -garantia de participare               500,00lei
             c.pretul minim de pornire a licitatiei: 0,34lei/mp/an =1054,00lei/an                 
             d.data limita pentru obtinerea documentatiei: 11.08.2016, ora  12:00  
    
4.Informatii privind ofertele:
            4.1.Data limita pentru depunerea ofertelor: 16.08.2016, ora 11:00
            4.2.Adresa la care trebuie depuse ofertele:
         Primaria municipiului Fetesti, str.Calarasi, nr.595, bl.CF3, sc.A, et.II-IV, jud.Ialomita,   camera 1 – Registratura.
            4.3.Numarul de exemplare in care trebuie depusa fiecare oferta: 2 exemplare.
    
5.Data si locul la care se desfasoara sedinta publica de deschidere a ofertelor:
    17.08.2016, ora 11:00,  Primaria municipiului Fetesti, sala de sedinte.
    
6.Data transmiterii anuntului de licitatie catre institutiile abilitate:  20.07.2016.        
 
PRIMAR,
Sorin Gafitoi

Anunt de licitatie nr. 8641/20.07.2016 (.pdf)

 
Sedinta de constituire din 23 06 2016
Duminică, 03 Iulie 2016 22:29
Ordin Prefect nr. 321 (.pdf)
Hotarari sedinta de constituire 23 06 2016 (.doc)
Proces verbal sedinta de constituire (.doc)
 
FINALIZAREA PROIECTULUI „CAMPUS ȘCOLAR LICEUL TEORETIC CAROL I FETEȘTI”
Miercuri, 22 Iunie 2016 21:26


COD SMIS 52979

    Parteneriatul dintre Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Fetești și Liceul Teoretic Carol I Fetești, reprezentat de UAT Municipiul Fetești, anunţă lansarea proiectului „Campus Școlar Liceul Teoretic Carol I Fetești”, COD SMIS 52979.
    Proiectul a fost implementat prin intermediul unei finanţări nerambursabile acordate prin Regio - Programul Operaţional Regional 2007 – 2013, Axa Prioritară 3 “Îmbunătăţirea infrastructurii sociale”, Domeniul Major de Intervenție 3.4 “Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea şi echiparea infrastructurii educaţionale preuniversitare, universitare şi a infrastructurii pentru formare profesională continuă”.
    Contractul de finanţare a fost încheiat cu Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operațional Regional 2007-2013 prin Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud-Muntenia, în calitate de Organism Intermediar pentru Programul Operaţional Regional 2007-2013.
    Obiectivul principal al proiectului a constat în îmbunătăţirea infrastructurii sociale, respectiv dezvoltarea infrastructurii educaționale preuniversitare din Municipiul Fetești prin construirea unui campus școlar în cadrul Liceului Teoretic Carol I Fetești. Campusul va asigura  spații de învățământ, facilități de rezidență pentru elevi și profesori, o cantină  și o sala de sport.
Implementarea proiectului s-a derulat pe o perioadă de 21 luni, începând cu 25.09.2014 până la 30.06.2016, în Municipiul Fetești, Str. Călărași, nr. 496, judeţul Ialomiţa.  
    Valoare totală finală a proiectului a fost de 26.031.014,41 lei, din care valoarea totală eligibilă a fost de 23.649.679,37  lei şi finanțarea nerambursabilă a fost de 23.176.685,78 lei.
     Pentru detalii suplimentare: UAT Municipiul Fetești, cu sediul în Municipiul Fetești, Str. Călărași nr. 595, Bloc CF3, sc. A, et. II-IV, judeţul Ialomiţa, Tel.: 0243/364410, Fax: 0243/361206, e-mail: Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza
Persoana de contact: Manager de Proiect Felicia Bordușanu.

„Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.”

FINALIZAREA PROIECTULUI „CAMPUS ȘCOLAR LICEUL TEORETIC CAROL I FETEȘTI” (.doc)

 
Dispozitia Nr. 900/ 01.06.2016
Miercuri, 01 Iunie 2016 23:59

Dispozitia nr. 900 din 01 06 2016 privind modificarea Dispozitiei nr. 716 din 26 04 2016 (.pdf) *CLICK

 
Mai multe articole..
« ÎnceputAnterior11121314151617181920UrmătorSfârşit »

Pagina 19 din 53
Romanian Bulgarian English French German Italian Portuguese Russian Spanish
Plan Local de Apărare Împotriva Inundațiilor pe Perioada 2018-2021 *** CLSU Fetești

Date Caracteristice de Aparare a Obiectivelor Inundabile (PDF)

Plan de Situatie 1 (PDF)

Plan de Situatie 2 (PDF)

Facebook - Primaria Fetesti
Directii, Servicii si Compartimente
Informare Publica
Informatii
Economie
Proiecte
Centru Media
Actualizat la: 16-11-2018.
by Xtin Computers