Home
11 . 12 . 2017
Primaria Municipiului Fetesti - Site Oficial
Comunicat Festival - Concurs
Joi, 06 Octombrie 2011 21:16
   Primăria municipiului Fetești în parteneriat cu Asociația Cultural – Educativ – Sportivă “A- Z Men Sana Expert”, cu sprijinul Casei de Cultură, a organizat festivalul – concurs “Talentul Meu” Ediția I, faza locală, în data de 04 octombrie 2011, orele 1300, la “Grădina de Vară”.
   Acest eveniment a avut ca scop descoperirea de noi talente în domeniul artei interpretative și al creației, promovarea valorilor nedescoperite la nivel local, județean și național.
   Participanții au evoluat la probe încadrate în nouă genuri artistice.
Juriul a a fost format din:
 Mariana Călin – director Casa de Cultură Fetești;
 Nicușor Iancu – instructor dans Centrul Cultural “Ionel Perlea” Slobozia;
 Ana Țepeluș - profesor muzică Grup Școlar CCF Fetești;
 Elena Ștefan – învățător Școala cu clasele I-VIII, nr. 7 “Aurel Vlaicu”;
 Alina Giurea – profesor de limba română Școala cu clasele I-VIII, nr. 7 “Aurel Vlaicu”;
 Eugen Cristea – președinte Asociația “A-Z Men Sana Expert”;
 Mihaela Cristea – elev Grup Școlar CCF Fetești;
Castigatorii festivalului - concurs au fost:
1. SECŢIUNEA – DANS –
     Locul I – 9,78 -  Cassandra Deliu – cu dans oriental, Şcoala nr.7 ,, Aurel Vlaicu”
     Locul II – 9,50 – Ansamblul ,, Trandafira Platime”Şcoala nr 6 ,, Mihai Viteazu”
     Locul III – 9,35 – Ansamblul ,, Mlădiţele Bărăganului” Şcoala nr.7 ,, Aurel Vlaicu”
2. INTERPRETARE
    Locul I – 9,35 – Andreea Ştefan – Muzică uşoară Şcoala nr.7 ,,Aurel Vlaicu”
    Locul II – 8,78 – Ana Maria Nanu – Muzică uşoară Casa Municipală de Cultură
    Locul III – 8,71 – Daria Comănescu – Muzică uşoară Casa Municipală de Cultură
    Locul III – 8,71 – Andreea Marin – Muzică uşoară Casa Municipală de Cultură
3. INSTRUMENT
    Locul I – 9,25 – Dinu Nicuşor – Acordeon - Grup Şcolar C.C.F
    Locul II – 8,50 – Ada Briana Brănescu – Pian – Şcoala nr.7 ,, Aurel Vlaicu”
4. TEATRU
    Locul I – 9,42 – Recitare – Stângă Ana și Şerban Alina – Şcoala nr. 4
    Locul II – 8,71 – Scenetă – Portretul colegei de bancă – Şcoala nr.1
    Locul III – 8,57 – Scenetă satirică – Şcoala nr.5
   Primarul municipiului Fetești, domnul Gheorghe Catrinoiu a declarat că descoperirea tinerelor talente feteștene ar trebui să preocupe societatea și școala dar mai ales familia care trebuie să investească în aptitudinile lor.
 
PRIMARUL MUNICIPIULUI FETEȘTI
Gheorghe Catrinoiu
 
Comunicat 1 Octombrie
Sâmbătă, 01 Octombrie 2011 21:18

   Primăria municipiului Fetești, la inițiativa domnului primar Gheorghe Catrinoiu, cu sprijinul Casei de Cultură, a organizat vineri 30 septembrie, începând cu ora 11.30, un spectacol ocazionat de “Ziua Internațională a Persoanelor Vârstnice”.
  Copii Casei de Cultură le-a oferit persoanelor vârstnice, sub îndrumarea doamnelor instructor  Dragomir Petronela și Violeta Oprea, un program artistic deosebit.
  Trupa „Muguri Noi” a dansat vals și makarena, trupa „Primavera”  a dansat loca iar Andreea Marin și George Decu au interpretat “Dă-mă mamă, după Gyuri”  și „Copilărie”.
  De asemenea, în cadrul evenimentului a fost prezent, ca invitat special, Ion Artur solistul trupei „Românașii”.
  Primarul municipiului Fetești domnul Gheorghe Catrinoiu a declarat că 1 octombrie, Ziua Internațională a Persoanelor Vârstnice, reprezintă un semn de respect și prețuire pentru cei care și-au închinat întreaga lor viață și activitate țării și poporului din care fac parte.
  Cu prilejul acestei zile, edilul fețestean a dorit să adreseze vârstnicilor un gând bun, urări de sănătate, fericire, prosperitate și mai ales să nu își piardă speranța.
 

PRIMARUL MUNICIPIULUI FETESTI,
Gheorghe Catrinoiu

 
Investeşte în oameni!
Joi, 15 Septembrie 2011 08:02

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013

ÎNSCRIERI ÎN GRUPUL – ŢINTĂ

 
Anunt
Luni, 22 August 2011 21:13

   In conformitate cu prevederile art.6, alin.(2) din Legea nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, se aduce la cunostinta cetatenilor municipiului Fetesti urmatorul proiect de hotarare:

PROIECT DE HOTARARE privind  trecerea unor bunuri din domeniul public  in domeniul privat al municipiului Fetesti (format .pdf)
* PROCES-VERBAL Nr.12582 / 22.08.2011
* ANUNT
* HOTARARE privind  trecerea unor bunuri din domeniul public  in domeniul privat al municipiului Fetesti
* INVENTARUL BUNURILOR CARE TREC DIN  DOMENIUL PUBLIC IN DOMENIUL PRIVAT  AL MUNICIPIULUI FETESTI
* EXPUNERE DE MOTIVE

    Persoanale interesate pot face propuneri si sugestii in vederea imbunatatirii acestui proiect, la sediul Primariei Fetesti- Compartiment Relatii cu Publicul,  tel 0243/364456 int.123, in termen de 10 zile de la afisarea prezentului proiect de hotarare.
    Proiectul poate fi accesat pe site-ul www.primariafetesti.ro (format .pdf).


Primarul Municipiului Fetesti,
Gheorghe Catrinoiu

 
ANUNT
Luni, 09 Ianuarie 2012 15:09
   Primaria Municipiului Feteşti organizează în data de 22.02.2012 ora 11,00 (proba scrisa) 24.02.2012 ora 14:00 (interviul) la sediul din strada Călăraşi, nr. 595, Bl. CF3, sc.A, et.II-IV, concurs pentru ocuparea postului vacant de executie de:

1.    magaziner în cadrul aparatului de specialitate al primarului – Cresa

    I.CONDIŢII DE DESFĂŞURARE A CONCURSULUI

Concursul se va desfasura in 3 (trei) etape:
•    selectia dosarelor de inscriere;
•    proba scrisă;
•    interviul;

Dosarele se pot depune in perioada 09.01.2012 – 23.01.2012, la secretariatul comisiei de concurs – Compartiment Resurse Umane;
Proba scrisă se va desfăşura în data de 22.02.2012 ora 11,00 la sediul Primariei Municipiului Feteşti, str. Călăraşi, nr. 595, bl.CF3;
Interviul se va desfăşura în data de 24.02.2012, ora 14,00 la sediul Primariei Municipiului Feteşti, str. Călăraşi, nr. 595, bl.CF3.


II.CONDIŢII DE PARTICIPARE
 
II.1 Conditii generale:

-    cetatenie romana, cetatenie a altor state membre ale U.E. sau a statelor apartinend Spatiului Economic European, si domiciliul in Romania;
-    cunostinte de limba romana scris si vorbit;
-    are varsta minima reglamentata de prevederile legale in vigoare;
-    capacitate deplina de exercitiu;
-    stare de sanatate corespunzatoare postului pentru care candideaza, atestata pe baza adeverintei medicale eliberate de medicul de familie sau de uniatile medicale abilitate;
-     indeplineste conditiile de studii si, dupa caz, de vechime sau alte conditii specifice potrivit cerintelor postuluiscos la concurs.
-    nu a fost condamnata pentru savarsirea unei infractiuni contra umanitatii, contra statului, de serviciu sau in legatura cu serviciul, care impiedica infaptuirea justitiei, de fals ori a unor fapte de coruptie sau a unei infractiuni savarsite cu intentie, care ar face-o incompatibila cu exercitarea functiei publice, cu exceptia in care a intervenit reabilitarea;

II.2. Conditii specifice:

-    vechime in specialitatea studiilor necesare exercitarii functiei, prevazute in fisa postului pentru care candideaza: 10 ani;
-    studii medii absolvite cu diploma de bacalaureat;
-    cunostinte de contabilitate primara;

III. DOCUMENTE SOLICITATE CANDIDAŢILOR PENTRU DOSARUL DE ÎNSCRIERE:

•    formular de înscriere;
•    copia actului de identitate;
•    copie certificat de casatorie
•    copie certificat de nastere
•    copia diplomei de studii;
•    cazier judiciar;
•    adeverinţă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului, de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
•    Curriculum Vitae;
•    declaraţie pe propria raspundere sau adeverinţă care să ateste ca nu a desfăşurat activităţi de poliţie politică.


PRIMARUL MUNICIPIULUI FETESTI,
Catrinoiu Gheorghe
 
Comunicat Sedinta Ordinara 30.06.2011
Vineri, 08 Iulie 2011 00:20

   Consiliul Local al municipiului Fetești s-a întrunit joi, 30 iunie, la sediul Primăriei pentru ședința ordinară. Pe ordinea de zi s-au aflat 13 proiecte de hotărâri inițiate de primarul municipiului Fetesti, Gheorghe Catrinoiu.
   Acordarea în folosință gratuită Asociației COLFASA a unui imobil situat în incinta fostului Spital Municipal Fetești, str.Călărași, nr. 475, a fost unul dintre proiectele de pe ordinea de zi, pe care consilierii locali l-au aprobat.
   Această asociație este din Italia și derulează un proiect prin care va înființa un centru de incluziune socială, finanțat prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (POSDRU) , în cadrul căruia aproximativ 150 de persoane din categoria celor vulnerabile, vor fi consiliate și integrate pe piața muncii.
   Potrivit legislației privind asistența socială și fundațiile cererea este legală,  atribuirea spațiului în folosință gratuită este pe perioadă determinată,  stabilită prin hotararea Consiliului Local.
   După inaugurarea noului spital municipal pavilioanele aferente spitalului vechi au ramas nefolosite, urmând ca în timp să li se dea o nouă destinație.
   Prin această hotarâre, a fost dat în folosință gratuită Pavilionul Triaj și Chirurgie II.
   Primarul municipiului Fetești, domnul Gheorghe Catrinoiu, a declarat că implementarea acestui proiect este un lucru benefic pentru comunitate deoarece fără costuri, cele 150 de persoane vor fi încadrate pe piața muncii.
   Un alt punct al ședintei ordinare  a fost aprobarea Studiului de Fezabilitate pentru obiectivul ''Modernizare Piața Gării Municipiului Fetești''.
Studiul de Fezabilitate îşi propune amenajarea şi modernizarea zonei din vecinătatea gării prin asigurarea unei bune funcţionări a circulaţiei rutiere în această zonă a localităţii. Zona propusă amenajării se află la intersecţia drumurilor naţionale DN3A km 79+000 şi DN 3B km 57+120, respectiv intersecţia străzilor Călăraşi şi Depoului.
   Documentaţia  îşi popune realizarea a două componente distincte:
1. Studiul de trafic pentru reorganizarea intersecţiei Piaţa Gării;
2. Reglementarea circulaţiei de-a lungul sectorului de drum DN 3B între km 56+300 – km57+050.
   Lucrările au ca scop principal readucerea carosabilului şi trotuarelor în parametrii normali de funcţionare asigurându-se astfel condiţii optime de circulaţie pentru autovehicule şi pietoni. Deasemenea se are în vedere reorganizarea spaţiilor astfel în cât se se sporescă fluenţa traficului, majorând astfel capacitatea de circulaţie a arterelor.
   Soluţia proiectată a preluat soluţia propusă în cadrul PUZ-ului şi anume de amenajare a unei intersecţii giratorii (intersecţia drumurilor naţionale DN3A km 79+000 şi DN 3B km 57+120) , este o intersecţie în „T” reglementată cu indicatoare. Prioritatea în această întersecţie a fost stabilită pe direcţia Bucureşti  - Constanţa.
   Primarul municipiului Fetești, domnul Gheorghe Catrinoiu a menționat că valoarea investitiei totale de capital este de 8.216.000 lei cu TVA inclus.

   Toate cele 13 proiecte de hotărâri  au primit aviz favorabil din partea aleșilor locali.

 
Comunicat Ziua Dunarii
Vineri, 01 Iulie 2011 00:18
   Primăria și Consiliul Local Fetești, la inițiativa domnului primar Gheorghe Catrinoiu, cu sprijinul Casei de Cultură a municipiului Fetești, în colaborare cu unitățile de învățământ din localitate,  au derulat miercuri, 29.06.2011, o acțiune de salubrizare a zonei cuprinsă între Parcul Trandafirilor și Strada Unirii, din cartierul Fetești Oraș, cu ocazia “Zilei Dunării”.
   Evenimentul a avut două teme și anume: tema propusă de către ICPDR “Fii activ pentru Dunăre!” și cea propusă de participanți “Salvați Dunărea”.
   Cei aproximativ 60 de voluntari, de la Școala cu clasele I-VIII “Nicolae Bălcescu”, GSIA, Creșa Primăriei și Casa de Cultură, au igienizat și malul brațului Borcea, pe o zonă de aproximativ 1,5 hectare.
   Campania a avut ca impact crearea cadrului instituțional și operațional pentru desfășurarea de noi acțiuni de ecologizare și responsabilizarea cetățenilor cu privire la importanța protejării fluviului Dunărea și la atitudinea față de mediu.
   Primarul municipiului Fetești, domnul Gheorghe Catrinoiu a declarat că în urma acțiunii desfășurate au fost colectați aproximativ 130 de saci pentru deșeuri, ce au fost depozitați la stația de transfer. De asemenea, edilul localității le adresează mulțumiri elevilor, cadrelor didactice și tuturor celor ce s-au implicat în această acțiune.
 
Mai multe articole..
« ÎnceputAnterior31323334353637383940UrmătorSfârşit »

Pagina 31 din 42
Romanian Bulgarian English French German Italian Portuguese Russian Spanish
PLAN LOCAL de APARARE IMPOTRIVA INUNDATIILOR pe PERIOADA 2014 - 2017 *** C.L.S.U. Fetesti

Date Caracteristice de Aparare a Obiectivelor Inundabile (PDF)

Plan de Situatie 1 (PDF)

Plan de Situatie 2 (PDF)

Circulara Solvit (PDF)
Facebook - Primaria Fetesti
Organizare si Functionare
Directii si Departamente
Informare Publica
Informatii
Economie
Proiecte
Centru Media
Actualizat la: 08-12-2017.
by Xtin Computers