Home
02 . 03 . 2015
Primaria Municipiului Fetesti - Site Oficial
Programul operaţional sectorial „Creşterea Competitivităţii Economice“ „Investiţii pentru viitorul dumneavoastră“

Titlul proiectului:
„EFICIENTIZAREA ACTIVITĂŢII AUTORITĂŢILOR ADMINISTRAŢIEI PUBLICE LOCALE DIN JUDEŢUL IALOMIŢA PRIN IMPLEMENTAREA UNEI SOLUŢII E-GUVERNARE PERFORMANTE“ 
Cod SMIS - CSNR 48391

Proiect cofinanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională
Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe operaţionale cofinanţate de Uniunea Europeană vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României 
A N U N T Nr. 13.297
Vineri, 08 Noiembrie 2013 22:18
   Primaria Municipiului Feteşti organizează în data de 09.12.2013 – 12.12.2013, la sediul din strada Călăraşi, nr. 595, Bl. CF3, sc. A, et.II-III, concurs pentru ocuparea funcţiei publice vacante de executie de politist local clasa I grad profesional debutant, in cadrul Serviciului de Politie Locala – Compartiment Constructii si Afisaj Stradal.

    I.CONDIŢII  DE  DESFĂŞURARE  A  CONCURSULUI
•    depunerea dosarelor până la data de 27.11.2013 la secretariatul comisiei de concurs – Compartiment Resurse Umane;
•    proba  scrisă se va desfăşura în data de 09.12.2013, ora 10,00 la sediul Primariei Municipiului Feteşti, str. Călăraşi, nr. 595, bl.CF3,  et.II-IV;
•    interviul se va desfăşura în data de 12.12.2013,  ora 14,00 la sediul Primariei Municipiului Feteşti, str. Călăraşi, nr. 595, bl.CF3, et.II-IV.

II.CONDIŢII DE PARTICIPARE     
 
I .Generale
a) are cetăţenia română şi domiciliul în România;
b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
c) are vârsta de minimum 18 ani împliniţi;
d) are capacitate deplină de exerciţiu;
e) are o stare de sănătate corespunzătoare funcţiei publice pentru care candidează, atestată pe bază de examen medical de specialitate;
f) îndeplineşte condiţiile de studii prevăzute de lege pentru funcţia publică;
g) îndeplineşte condiţiile specifice pentru ocuparea funcţiei publice;
h) nu a fost condamnată pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului sau contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei publice, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;
i) nu a fost destituită dintr-o funcţie publică sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani;
j) nu a desfăşurat activitate de poliţie politică, astfel cum este definită prin lege.

II Specifice
-    vechime in specialitatea studiilor necesare exercitarii functiei publice prevazute in fisa postului pentru care candideaza: 0 ani;
-    studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă: stiinte administrative, economice, juridice;


III.ACTELE SOLICITATE CANDIDAŢILOR PENTRU DOSARUL DE ÎNSCRIERE:
•    formular de înscriere prevăzut în anexa nr.3;
•    copia actului de identitate;
•    copie certificat de casatorie
•    copie certificat de nastere
•    copia diplomei de studii;
•    copie carnet de munca/adeverinta  care sa ateste vechimea in munca sau in specialitatea studiilor;
•    cazier judiciar;
•    adeverinţă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului, de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
•    declaraţie pe propria raspundere sau adeverinţă care să ateste ca nu a desfăşurat activităţi de poliţie politică.


PRIMARUL MUNICIPIULUI FETESTI
Catrinoiu Gheorghe

 
Comunicat - Procesiune Moaste Sf. Constantin si Elena
Miercuri, 04 Septembrie 2013 21:23
   Sute de credincioşi au participat,vinei 30 august, în Fetești la procesiunea Sfinților Împărați Constantin și Elena.
   La ceremonia religioasă organizată de Primăria municipiului Fetești, la inițiativa primarului, Gheorghe Catrinoiu,  cu sprijinul Episcopiei Sloboziei și Călărașilor , un alai format din preoţi, oficialități şi peste 500 de localnici a străbătut oraşul pe jos, pe traseul Monumentul Eroilor din Parcul Stadion, biserica parohiei Sfânta Treime, biserica parohiei Fetești Gară I, biserica parohială Adormirea Maicii Domnului, cartierul Coloniști.
   Procesiunea s-a încheiat cu o slujbă la Biserica ”Adormirea Maicii Domnului, din cartierul feteștean Coloniști”, susținută de un sobor de preoți din județele Ialomița și Călărași, cu binecuvântarea Preasfințitului Părinte Episcop Vincențiu, Episcopul Sloboziei și Călărașilor.
   Primarul municipiului Fetești, domnul Gheorghe Catrinoiu, a declarat ”Trebuie să îi cinstim pe Sfinții Împărați Constantin si mama sa Elena pentru că noi, creștinii, le datorăm faptul că această religie este astăzi legală. Am reușit să arătăm, încă odată, că oamenii vor să fie alături de Dumnezeu și de Biserică. Și pe viitor vom avea, cu ajutorul lui Dumnezeu, astfel de procesiuni deoarece oamenii au mare nevoie de astfel de ceremonii pentru a se purifica spiritual.”

PRIMARUL MUNICIPIULUI FETESTI,
Gheorghe Catrinoiu
 
Comunicat - Zilele Municipiului Fetesti 2013
Duminică, 01 Septembrie 2013 22:33

Gheorghe Catrinoiu   Feteștenii s-au distrat în perioada 23 – 25 August, pe aleea principală din parcul Stadion, la Zilele Municipiului Editia a VI-a.
   În cadrul evenimentului organizat de Primăria și Consiliul Local Fetești, , la inițiativa domnului primar Gheorghe Catrinoiu, în fiecare seară, între orele 1700 - 2300, au avut loc recitaluri live de muzică populară, pop-dance, etno-dance, dance, pop-rock si muzică ușoară.
   Spectacolul a fost deschis, în fiecare zi, de către copii de la  Casa de Cultură a municipiului Fetești (trupele Steluțele, Primavera, Stil, Double A, Spiculetul și  interpreții Liliana Hornea si Denisa Șerban).
   Printre protagoniștii prezenți la “Zilele municipiului Fetești ediția a VI–a”, care au încântat publicul, s-au numărat: Ansamblul Mugurelul, Bimbo,Grigo și Corina, Constantin Enceanu, Petrică Mîțu Stoian, Datina, Emma Ștefan, Pact, Like Chocholate, Andreea Bălan, Axinte, Aurora și Săndel Mihai, DeepCentral, Connect-R, Meena K, Keo & Skizzo Skillz, Crush și Alexandra Ungureanu, Proconsul, Nicole Cherry și Matteo.
   Primarul municipiului Fetești, domnul Gheorghe Catrinoiu, a declarat că " Zilele municipiului au animat viaţa localităţii. Muzica a fost foarte bună, spectacolele au fost grozave, oamenii au avut posibilitatea de a gusta din bunătăţile comercianţilor și totodată de a socializa. Evenimentul le-a oferit cetăţenilor ocazia de a se relaxa, într-o binecuvenită perioadă de vacanță . Această sărbătoare a feteștenilor este ceva reprezentativ pentru noi și un bun prilej pentru etalarea valorilor locale si nu numai. Le mulțumesc tuturor feteștenilor care au participat la ce-a dea VI-a ediție a zilelor lor”.
   Locuitorii municipiului au avut parte și de un superb foc de artificii.

PRIMARUL MUNICIPIULUI FETESTI,
Gheorghe Catrinoiu

Galerie Foto - Zilele Municipiului Fetesti 2013

 
Anunt Procesiune Moaste Sf. Imparati Constantin si Elena
Joi, 29 August 2013 21:49
   Primăria municipiului Fetești, la inițiativa domnului primar, Gheorghe Catrinoiu, cu binecuvântarea Preasfințitului Părinte Episcop Vincențiu, Episcopul Sloboziei și Călărașilor, cu ocazia slujbei arhierești la biserica parohială Adormirea Maicii Domnului, parohia Fetești Gară II, vineri, 30 august 2013, ora 16.00, anunță credincioșii din aceste meleaguri bărăgănene ocrotite de Dumnezeu, că vor fi binecuvântați de aducerea sfintelor moaște ale Sfinților Împărați Constantin și Elena, de la Catedrala Patriarhală București.
   Procesiunea cu sfintele moaște va pleca de la Monumentul Eroilor (Parcul Mare) către biserica Adormirea Maicii Domnului, Fetești Gară II (cartier Coloniști), alături de toți preoții și credincioșii din Protopopiatul Fetești.
   Sfintele moaște vor rămâne la biserica Adormirea Maicii Domnului, parohia Fetești Gară II (cartier Coloniști), până duminică 01 septembrie 2013.

PRIMARUL MUNICIPIULUI FETESTI,
Gheorghe Catrinoiu
 
Comunicat - Reabilitare Termica
Marţi, 20 August 2013 22:11
    Primaria municipiului Fetesti, la initiativa primarului Gheorghe Catrinoiu, anunta asociatiile de proprietari ca doreste sa acceseze fonduri europene pentru reabilitarea  termica a blocurilor de locuit.
    Primul pas pentru demararea depunerii documentatiei in vederea obtineriii fondurilor, este acordul scris al proprietarilor prin semnarea tabelului aflat la presedintii asociatiilor de proprietari.
    Beneficiile acestui proiect sunt:
●  Pe perioada iernii, marea parte din caldura unui apartament se pierde din cauza gradului redus de izolare termica, desii locatarii o platesc.
●  Reabilitarea termica a blocului in care locuiti va reduce factura de intretinere pe perioada iernii cu pana la 40%.
●  Pe timp de vara, locuintele izolate asigura confortul termic fara cheltuieli suplimentare pentru aerul conditionat.
●  Reabilitarea termica duce la disparitia fenomenului de igrasie.
●  Reabilitarea termica presupune si refacerea fatadelor blocurilor, acoperisurilor, repararea balcoanelor si teraselor. In prezent elementele de constructi ale fatadelor sunt in cele mai multe cazuri deteriorate. In urma reabilitarii, mediul in care traim se va infrumuseta considerabil.
●  Valoarea unui apartament sau a unei case izolate termic poate creste cu pana la 10-15%.
    Edilul localitatii, Gheorghe Catrinoiu, a declarat ca prin strategia 2014 - 2020 se urmareste depunerea cererii de finantare si in functie de programul care va fi accesat se vor solicita informatii suplimentare conform Ghidului.

PRIMARUL MUNICIPIULUI FETESTI
Gheorghe Catrinoiu
 
Comunicat - Reabilitare Piata Gara
Marţi, 20 August 2013 22:09
   Primaria municipiului Fetesti, va demara, la initiativa domnului primar Gheorghe Catrinoiu, proiectul ”Reabilitare Piata Garii”, la sfarsitul acestei luni.
   Investitia presupune readucerea carosabilului si trotuarelor in parametrii normali de functionare asigurandu-se astfel conditii optime de circulatie pentru autovehicule si pietoni. Se are in vedere si reorganizarea spatiilor pentru fluidizarea traficului.
   Lucrarile care stau la baza realizarii investitiei sunt:
-    Intersectie cu sens giratoriu intre Piata Garii si str. Anghel Saligny;
-    Statii de autobuz amenajate in alveola dintre cele doua intersectii cu sens giratoriu;
-    Parcari pentru autovehicule in zona cuprinsa intre Piata Garii si str. Calarasi;
-    Insule mediane denivelate, limitate de borduri, cu spatii verzi intre sensurile de mers;
-    Trotuare cu latimi variabile intre 1 si 4,5 m cu spatii verzi;
-    Carosabil cu o banda sau doua benzi de circulatie cu latimea de 3,5 m;
-    Refacerea sistemului de canalizare si evacuare a apelor pluviale;
-    Refacerea iluminatului stradal.
   Primarul municipiului Fetesti, domnul Gheorghe Catinoiu a declarat ca valoarea investitiei este de  929.841 lei, iar durata de realizare este de 3 luni. Proiectul este finantat printr-un imprumut bancar si din bugetul local.                .

Primarul Municipiului Fetesti,
Gheorghe Catrinoiu
 
Comunicat - Cupa de Vara a Institutiilor la fotbal
Marţi, 20 August 2013 22:03

    Primaria si Consiliul Local Fetesti, la initiativa domnului primar Gheorghe Catrinoiu,  au organizat in perioada 13 – 17 August 2013 ”Cupa de Vara a Institutiilor la Fotbal”, incepand cu ora 19, pe Terenul Sintetic din localitate.
    Din grupe s-au calificat pentru semifinale Politia Autostrazii,  Politia municipiului Fetesti, I.J.J. Ialomita – Detasamentul Fetesti si Sectorul Politiei de Frontiera Fetesti.
    Clasamentul, dupa cele 2 finale (mica si mare), se prezinta astfel:
    Locul I - Politia municipiului Fetesti;
    Locul II - I.J.J. Ialomita – Detasamentul Fetesti;
    Locul III - Sectorul Politiei de Frontiera Fetesti;
    Locul IV - Primaria municipiului Fetesti;
    Locul V - ISU Ialomita – Detasamentul Fetesti.
    Echipele care s-au clasat pe locurile I, II, III si IV au primit cupe, diplome si mingi de fotbal.
    Primarul municipiului Fetesti, Gheorghe Catrinoiu a declarat ca turneul de minifotbal a fost unul reusit in care toate echipele au jucat in limitele fair-play-ului si sportivitatii. De asemenea, edilul i-a felicitat pe toti cei care au participat la ”Cupa de vara a Institutiilor la Fotbal”.

PRIMARUL MUNICIPIULUI FETESTI,
Gheorghe Catrinoiu

Galerie Foto

 
Mai multe articole..
« ÎnceputAnterior12345678910UrmătorSfârşit »

Pagina 6 din 32
Romanian Bulgarian English French German Italian Portuguese Russian Spanish
PLAN LOCAL de APARARE IMPOTRIVA INUNDATIILOR pe PERIOADA 2014 - 2017 *** C.L.S.U. Fetesti

Date Caracteristice de Aparare a Obiectivelor Inundabile (PDF)

Plan de Situatie 1 (PDF)

Plan de Situatie 2 (PDF)
Facebook - Primaria Fetesti
Organizare si Functionare
Informare Publica
Legea 132/2010
Economie
Proiecte
Centru Media
Arhiva Stiri
Actualizat la: 26-02-2015.
by Xtin Computers