Home
20 . 11 . 2017
Primaria Municipiului Fetesti - Site Oficial
Informare nr. 633/19.01.2017
Vineri, 20 Ianuarie 2017 21:50

   Prin prezenta va facem cunoscut faptul ca incepand cu data de 01.01.2017, intra in vigoare prevederile U.O.G. nr. 31/2013, aprobata prin Legea nr. 384/2013, care reglementeaza intrarea in vigoare a taxei pentru deseurile inerte si nepericuloase incredintate in vederea eliminarii finale prin depozitare, in cuantum de 80 lei/tona ("Taxa speciala de mediu").
   Prin urmare va rugam sa analizati transmisa de SC URBAN SA pentru majorarea tarifelor, pentru activitatile desfasurate pe raza municipiului Fetesti si sa ne transmiteti punctul dumneavoastra de vedere fata de cele relatate mai sus.
   Anexam adresa transmisa de catre operatorul de salubrizare si ultima hotarare de consiliu local nr. 55 din 28.04.2011, cu tarifele practicate de catre SC URBAN SA.


Cu deosebit respect,
Primar,
Sorin GAFITOI

Informare nr. 633/19.01.2017 (.pdf)

 
Anunt nr.561/18.01.2017
Miercuri, 18 Ianuarie 2017 19:52

   In  conformitate cu prevederile art.7, alin. (1)-(12) din Legea nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, se aduce la cunostinta cetatenilor municipiului Fetesti urmatorul proiect de hotarare:


PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea Regulamentului de vanzare a locuintelor de tip ANL


   Persoanele interesate pot face propuneri si sugestii in vederea imbunatatirii acestui proiect, la sediul Primariei Fetesti - Compartiment Relatii cu Publicul, tel. 0243364410 int. 123, in termen de 10 zile de la afisarea prezentului proiet de hotarare.
   Proiectul poate fi accesat pe site-ul www.primariafetesti.ro

Data afisarii
18.01.2017

Primarul Municipiului Fetesti,
Gafitoi Sorin

 
ANUNȚ
Luni, 09 Ianuarie 2017 12:39
   Primăria municipiului Fetești, prin Serviciul Poliției Locale, solicită tuturor deținătorilor de autoturisme sau alte tipuri de mașini staționate pe artera principală strada Călărași , să le ridice pentru a se putea interveni la deszăpezire și pentru a se căra zăpada depusă în cantități foarte mari.
   De asemenea facem un apel către cetățeni , persoane fizice și juridice să participe alături de autoritățile locale la înlăturarea zăpezii depusă in zonele de acces și de tranzit pietonal.
   Toate acestea având în vedere ca urmează un nou val de ninsori începănd cu marți seara.

Vă mulțumim pentru ințelegere.

Primar ,
GAFIȚOI SORIN
 
Anunt Nr.14499/17.11.2016

   In conformitate cu prevederile art.7, alin.(1)-(12) din Legea nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, se aduce la cunostinta cetatenilor municipiului Fetesti urmatorul proiect de hotarare:

   PROIECT DE HOTARARE privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale în Municipiul Feteşti pentru anul 2017 (.doc)

   Persoanele interesate pot face propuneri si sugestii in vederea imbunatatirii acestui proiect, la sediul Primariei Fetesti- Compartiment Relatii cu Publicul,  tel 0243/364410 int.123, in termen de 10 zile de la afisarea prezentului proiect de hotarare.
    Proiectul poate fi accesat pe site-ul www.primariafetesti.ro.

Anexe (.doc):
ANEXA 1
ANEXA 2
ANEXA 3
ANEXA 4
ANEXA 5
ANEXA 6
ANEXA 7
ANEXA 8
ANEXA 9
ANEXA 10
ANEXA 11
ANEXA 12
ANEXA 13
ANEXA 14
ANEXA 15

Data afisarii
17.11.2016

Primarul Municipiului Fetesti,
Gafitoi Sorin

 
Dispozitia Nr. 1065/02.11.2016
Vineri, 11 Noiembrie 2016 21:14

Dispozitia nr. 1645/02.11.2016 privind delimitarea si numerotarea sectiilor de votare (.pdf)

 
Anunt Licitatie - Nr. 14174/11.11.2016
Duminică, 13 Noiembrie 2016 20:25
Anunt licitatie publica - inchiriere spatiu comercial (.pdf)
 
Anunt 13855/07.11.2016
Luni, 07 Noiembrie 2016 10:25
ANUNȚ CU PRIVIRE LA REZULTATUL SOLUȚIONĂRII CONTESTAȚIILOR
ÎN VEDEREA APLICĂRII UNEI CERERI DE FINANŢARE PENTRU PROIECTE IMPLEMENTATE ÎN CADRUL PROGRAMULUI OPERAŢIONAL CAPITAL UMAN  2014 – 2020 – DMI 5.1. – SPRIJIN PREGĂTITOR

· Referințe:
· Procedura aplicată: Selecția partenerilor în vederea aplicării unei cereri de finanțare pentru proiecte implementate în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014 – 2020
· Numărul/ data anunțului și data publicării anunțului: 12638/13.10.2016
· Numărul și data publicării anunțului cu privire la rezultatul selecției: 13.474/31.10.2016

· Informații generale
· Legislația aplicabilă
· Ordonanța de Urgență 40/ 2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014 – 2020
· Calendarul procedurii

Calendarul derulării procedurii de soluționare a contestațiilor

Data

Locul

Perioada de primire a contestațiilor

01.11.2016 – 03.11.2016

Sediul Primăriei

Contestații primite


Sediul Primăriei

O DEL AMENÇA Fetești

01.11.2016

Sediul Primăriei

CORPUL EXPERȚILOR ÎN ACCESAREA FONDURILOR STRUCTURALE ȘI DE COEZIUNE EUROPENE București

02.11.2016

Sediul Primăriei

CIC LABOR Slobozia

02.11.2016

Sediul Primăriei

Ședința de soluționare a contestațiilor și re-evaluare a dosarelor

04.11.2016, ora 10.00

Sediul Primăriei

Publicarea rezultatelor procedurii de selecție

07.11.2016

Site-ul Primăriei

 
· Rezultate:
În urma reevaluări dosarelor de candidatură, conform regulilor de selecție stabilite de procedura elaborată în acest sens și publicate în anunțul de selecție nr. 12638/13.10.2016, punctajele finale obținute de dosarele de candidatură ale organizațiilor participante sunt:
ONG-uri:
· PARTNET București, 90 puncte;
· O DEL AMENÇA Fetești, 70 puncte;
· CIC LABOR Slobozia, 70 puncte;
· CEAFSCE București, 70 puncte;
· FUNDAȚIA PACT București, 70 puncte;
Operatori economici: 
· SC AGRAFICS COMMUNICTIONS SRL București, 70 puncte;
Candidații acceptați pentru participarea în cadrul parteneriatului și depunerea unui proiect pentru obținerea de sprijin pregătitor în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014 – 2020 DMI 5.1. sunt PartNET București și SC AGRAFICS COMMUNICTIONS SRL.
Au fost respinse în faza administrativă și de evaluare a eligibilității candidații 
· MKBT HABITAT București (nu are experiență în implementarea niciunui proiect cu finanțare nerambursabilă).

Primar,
Sorin GAFITOI
 
 
Mai multe articole..
« ÎnceputAnterior12345678910UrmătorSfârşit »

Pagina 6 din 42
Romanian Bulgarian English French German Italian Portuguese Russian Spanish
PLAN LOCAL de APARARE IMPOTRIVA INUNDATIILOR pe PERIOADA 2014 - 2017 *** C.L.S.U. Fetesti

Date Caracteristice de Aparare a Obiectivelor Inundabile (PDF)

Plan de Situatie 1 (PDF)

Plan de Situatie 2 (PDF)

Circulara Solvit (PDF)
Facebook - Primaria Fetesti
Organizare si Functionare
Directii si Departamente
Informare Publica
Informatii
Economie
Proiecte
Centru Media
Actualizat la: 17-11-2017.
by Xtin Computers