Home
24 . 04 . 2014
Primaria Municipiului Fetesti - Site Oficial
Programul operaţional sectorial „Creşterea Competitivităţii Economice“
„Investiţii pentru viitorul dumneavoastră“


Titlul proiectului:
„EFICIENTIZAREA ACTIVITĂŢII AUTORITĂŢILOR ADMINISTRAŢIEI PUBLICE LOCALE DIN JUDEŢUL IALOMIŢA PRIN IMPLEMENTAREA UNEI SOLUŢII E-GUVERNARE PERFORMANTE“
Cod SMIS - CSNR 48391

Proiect cofinanţat prin Fondul European de dezvoltare Regională
Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe operaţionale cofinanţate de Uniunea Europeană vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro


Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României
Comunicat - CLSU 2013
Marţi, 09 Aprilie 2013 15:24
   Primarul municipiului Fetești, domnul Gheorghe Catrinoiu, a convocat Comitetul Local pentru Situații de Urgență în data de 05.04.2013, ora 10,00, pentru a lua măsuri preventive, având în vedere creșterea cotelor apelor brațului Borcea.
   Măsurile care au fost adoptate în cadrul întâlnirii C.S.L.U. sunt:
•    Consolidarea digului din prima linie de apărare între GSPD și Fabrica de Alcool;
•    Verificarea liniei a II-a între Parcul Trandafirilor și Buliga;
•    Depozitarea de pământ de împrumut la zonele de trecere între GSPD și Parcul Trandafirilor;
•    CLSU Fetești a solicitat sprijinul Consiliului Județean Ialomița, pentru prima intervenție, constând în: 3 valuri de folie din polietilena, 7000 de saci de rafie și 2000 de litri de motorina.
   De asemenea, în perioada anterioară a fost cărat pamânt de împrumut în zonele joase ale digului din prima linie de aparare și a fost obturata breșa din digul al doilea din zona Buliga. Vineri au început și lucrările pentru supraînălțarea  digului dintre Fabrica de Alcool și Moară cu saci cu pamânt. Totodată a fost înființat un depozit de pamânt în spatele pieței din cartierul Fetești Oraș.
   Comitetul Local pentru Situaţii de Urgenţă al municipiului Feteşti solicită cetăţenilor si în special cetăţenilor care posedă gospodarii în zona inundabilă (de la G.S.P.D. si pana la Buliga), următoarele:
- atitudine și spirit cetăţenesc ori de cate ori apar acte de distrugere sau de modificare lucrărilor de întărire a digurilor si anunţarea acestor evenimente la primăria Feteşti ,tel.0243364410 sau 0243362858;
-sprijinirea necondiţionată a structurilor care intervin pentru prevenirea sau înlăturarea efectelor inundaţiilor;
   Comitetul Local pentru Situaţii de Urgenta lansează aceasta avertizare ținând cont că debitele braţului Borcea vor fi crescătoare până in data de 11.04. 2013.

PREŞEDINTE C.L.S.U. ,
PRIMAR  MUNICIPIUL  FETEŞTI,
Gheorghe Catrinoiu
 
Comunicat - Lucrari DADP
Marţi, 09 Aprilie 2013 15:19
   Primaria municipiului Fetesti, la initiativa domnului Primar Gheorghe Catrinoiu, executa, ca in fiecare an, prin Directia de Administrare  a Domeniului Public lucrarile curente de primavara.
    Lucrarile au inceput pe data de 01 aprilie si constau in:
•    Imbunatatirea iluminatului public prin refacerea retelelor si completarea lampilor de iluminat;
•    Inlocuirea jardinierelor pentru spatii verzi si aranjamente florale;
•    Refacerea marcajelor rutiere;
•    Igienizarea copacilor prin dezinfectie – varuire ;
•    Refacerea stratului de vopsea pe gardurile de protectie si gardurile ornamentale;
•    Montarea gardurilor ornamentale in zonele in care nu au fost montate;
•    Inlocuirea si completarea  bancilor in zonele de agrement , spatii joaca, parcuri ;
•    Refacerea rampelor de handicap la trecerile de pietoni si traversarile de trotuare;
•    Refacerea trotuarelor in zonele unde acest lucru se impune;
•    Refacerea asfaltarii si a marcajelor in statiile de autobuz;
•    Fasonarea arborilor stradali in vederea vizibilitatii marcajelor rutiere;
•    Desfundarea si curatarea rigolelor de scurgere a apei pluviale;
•    Amenajarea spatiilor verzi la Spitalul Municipal Fetesti;
•    Repararea aparatelor de joaca in parcurile municipiului cat si la gradinite , camine , scoli ;
•    Amenajarea peluzelor, plantari si transplantari;
•    Intretinerea si igienizarea cladirilor aflate in administrarea Primariei Fetesti;
•    Repararea si igienizarea ghenelor de gunoi;
•    Refacerea asfaltarilor in zonele afectate de trecerea iernii;
   Primarul municipiului Fetești, domnul Gheorghe Catrinoiu, face un apel către toți cetățeni municipiului Fetești să nu distrugă spațiile verzi, materialul dendrofloricol, mobilerul urban și să păstreze curățenia localității. În acest sens vor fi montate și avertizoare. De asemenea, in cadrul acestei campanii de curatenie se foloseste si forta de munca a celor care presteaza pentru Legea 416 ( privind venitul minim garantat ).
   Totodată, dacă sunteți martorii unei acțiuni de distrugere a spațiilor verzi, materialului dendrofloricol și a  mobilerul urban sesizați în cel mai scurt timp Poliția Locală la numărul de telefon 0733 / 449.900, a mai precizat edilul Feteștiului.
   Conform HCL 62 / 09.10.2008 completată de HCL 37 / 31.03.2010 pentru distrugere amenzile sunt cuprinse între 200 lei și 2000 lei .


PRIMARUL MUNICIPIULUI FETESTI,
Gheorghe Catrinoiu
 
Anunt nr. 3.847
Joi, 04 Aprilie 2013 20:29

Nr. 3.847/data 04.04.2013

A N U N T
privind atribuirea contractului de servicii
SERVICII DE PAZA

AUTORITATEA CONTRACTANTA :  Primaria Municipiului Fetesti avand sediul in localitatea Fetesti, Judetul Ialomita, str. Calarasi, nr.595.
PROCEDURA DE ATRIBUIRE :   Negociere fara publicare anunt , conform anexa 2B
CATEGORIA SI DESCRIEREA SERVICIILOR PRESTATE :Servicii de Paza in mun. Fetesti in anul 2013, Cod CPV:79713000-5
DATA ATRIBUIRII CONTRACTULUI DE SERVICII:  26.03.2013
CRITERIUL DE ATRIBUIRE A CONTRACTULUI : pretul cel mai scazut
NUMARUL DE OFERTE PRIMITE :  1
DENUMIREA SI ADRESA OFERTANTULUI CASTIGATOR : S.C. Strajeri Security S.R.L. cu sediul in Slobozia , B-dul. Matei Basarab, bloc MB13, sc.D, etaj5, ap.18, telefon/fax: 0243/230.321
PRETUL CONTRACTULUI DE SERVICII :  136.950lei
DATA PUBLICARII ANUNTULUI DE PARTICIPARE : -

Primar,
Gheorghe Catrinoiu

 
Anunt Nr.3.527
Joi, 28 Martie 2013 21:01
Nr.3.527 data 28.03.2013

A N U N T
privind atribuirea contractului de servicii
EVENIMENTE CULTURALE, SPORTIVE SI DE RECREERE  

                     
AUTORITATEA CONTRACTANTA :  Primaria Municipiului Fetesti avand sediul in localitatea Fetesti, Judetul Ialomita, str. Calarasi, nr.595.
PROCEDURA DE ATRIBUIRE :   Negociere fara publicare anunt , conform anexa 2B (manifestari cultural artistice)
CATEGORIA SI DESCRIEREA SERVICIILOR PRESTATE :Servicii de organizare evenimente culturale, sportive si de recreere in mun. Fetesti in anul 2013, Cod CPV:92000000-1
DATA ATRIBUIRII CONTRACTULUI DE SERVICII:  05.03.2013
CRITERIUL DE ATRIBUIRE A CONTRACTULUI : pretul cel mai scazut
NUMARUL DE OFERTE PRIMITE :  1
DENUMIREA SI ADRESA OFERTANTULUI CASTIGATOR : S.C. Compania Mix Music Show S.R.L. cu sediul in Bucuresti , str. Dr. Grigore Taranu, nr.4, et. 1, ap.2, sector5, tel./fax : 031/4202000.
PRETUL CONTRACTULUI DE SERVICII :  438.630 lei
DATA PUBLICARII ANUNTULUI DE PARTICIPARE : -
                                                    
 Primar,
 Gheorghe Catrinoiu
 
Anunt Public - Dezbatere ICCO
Luni, 25 Martie 2013 14:56
   Primăria Municipiului Feteşti având sediul in Municipiul Feteşti, str. Călăraşi, nr. 595, bl. CF, Sc. A, et. II-IV, anunţă publicul interesat asupra organizării dezbaterii publice asupra documentaţiei faza PUZ "Construire / infiintare parc panouri fotovoltaice, Mun. Feteşti, jud. Ialomiţa", pentru amplasamentul situat in Tarlaua 162/1, parcela 52; sola 162/1, parcela 53/1; sola 162/1; parcela 53/2, titular de proiect fiind S.C."ICCO SOLAR ENERGY" S.R.L., iar proiectant general S.C."MART STUDIO" S.R.L., dezbatere care va avea loc in data de 15.04.2013, orele 1000, la sala de şedinţe  din str. Călăraşi, nr. 595, bl. CF3, sc. A, et. IV.
   Documentele complete ale propunerilor conţinute in PUZ se pot consulta la sediul primăriei, Compartimentul Urbanism, et. III, cam. 6, zilnic, intre orele 800-1630 (luni - joi), respectiv 800-1400 (vineri).
   Observaţii, comentarii şi sugestii se primesc in scris la sediul Primăriei Mun. Feteşti, in termen de 18 zile calendaristice de la data publicării anunţului.

Primar,
Gheorghe Catrinoiu
 
Anunt Public
Luni, 25 Martie 2013 14:55
   Primăria Municipiului Feteşti având sediul in Municipiul Feteşti, str. Călăraşi, nr. 595, bl. CF3, Sc. A, et. II-IV, anunţă publicul interesat asupra rezultatelor informarii si consultarii privind continutului documentaţiei faza P.U.D. - "Construire depozit materiale de construcţii", pentru amplasamentul situat in Mun. Fetesti, str. Călăraşi,  titular de proiect fiind S.C."MAX" S.R.L. si face cunoscut faptul ca in perioada de consultare a publicului nu s-au inregistrat propuneri, observatii sau sugestii cu privire la continutul acestei documentatii.

Primar,
Gheorghe Catrinoiu
 
Anunt Nr. 3.007/15.03.2013
Vineri, 15 Martie 2013 13:00
A N U N T
PRIVIND ORGANIZAREA PROCEDURII DE ATRIBUIRE A
„ Serviciilor- de paza”  in municipiul Fetesti, in anul 2013


AUTORITATE CONTRACTANTA: Primaria Municipiului Fetesti, avand sediul in localitatea Fetesti, judetul Ialomita, Str. Calarasi, nr. 595
OBIECTUL CONTRACTULUI: „Servicii de paza” in municipiul Fetesti, in anul 2013.
SURSA DE FINANTARE: Bugetul local
DOCUMENTATIA DE ATRIBUIRE: Se pune la dispozitie la sediul Primariei Fetesti, judetul Ialomita, str. Calarasi, nr.595, sc. A , etj.4 , Birou achizitii
CLARIFICARI : Se pot obtine de la dispozitie la sediul Primariei Fetesti, judetul Ialomita, str. Calarasi, nr.595, sc. A , etj.4 , Birou achizitii
TERMENUL LIMITA DE DEPUNERE A OFERTELOR : data 26.03.2013, ora: 10 la sediul Primariei Fetesti, Registratura
DATA DESCHIDERII OFERTELOR: 26.03.2013, ora: 11, la sediul Primariei Fetesti, judetul Ialomita, Str. Calarasi, nr.595, sc. A, etj.4, Sala de sedinte

Primar,
Gheorghe Catrinoiu

Anunt (format .doc)

 
Mai multe articole..
« ÎnceputAnterior12345678910UrmătorSfârşit »

Pagina 6 din 28
Romanian Bulgarian English French German Italian Portuguese Russian Spanish
Organizare si Functionare
Informare Publica
Legea 132/2010
Economie
Proiecte
Centru Media
Arhiva Stiri
Actualizat la: 24-04-2014.
by Xtin Computers