Home
19 . 12 . 2014
Primaria Municipiului Fetesti - Site Oficial
Programul operaţional sectorial „Creşterea Competitivităţii Economice“ „Investiţii pentru viitorul dumneavoastră“

Titlul proiectului:
„EFICIENTIZAREA ACTIVITĂŢII AUTORITĂŢILOR ADMINISTRAŢIEI PUBLICE LOCALE DIN JUDEŢUL IALOMIŢA PRIN IMPLEMENTAREA UNEI SOLUŢII E-GUVERNARE PERFORMANTE“ 
Cod SMIS - CSNR 48391

Proiect cofinanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională
Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe operaţionale cofinanţate de Uniunea Europeană vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României 
PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea Strategiei de tarifare pentru serviciul public de apă şi canalizare în perioada 2014-2020
Sâmbătă, 25 Mai 2013 20:15
Anunt
Proiect de Hotarare
 
Comunicat - Reducere Paturi Spital 2013
Luni, 29 Aprilie 2013 10:48
D.S.P. și C.A.S. Ialomița vor să închidă Spitalul Municipal ”Anghel Saligny” Fetești


   Direcția de Sănătate Publică și Casa de Asigurări de Sănătate Ialomița au hotărât, în data de 07 ianuarie 2013 să reducă numărul de paturi cu 50 la Spitalul Municipal ”Anghel Saligny” Fetești ceea ce va duce la oprirea activității.
   Acestă hotărâre a fost adoptată în sedința comisiei mixte C.A.S. – D.S.P. în data de 07 ianuarie 2013 privind stabilirea numărului de paturi contractabile pentru unitătile sanitare în contract cu Casa de Asigurări de Sănătate.
   Cu toate că lucrurile au fost stabilite la începutul anului acestea au fost prezentate reprezentanților unității spitalicești prin procesul verbal nr. 6986 din  data de 23.04.2013 în cadrul ședinței de negociere cu reprezentanții legali ai C.A.S.
   Mai grav este faptul că deși reprezentanții comisiei au fost informați că spitalul funcționează intr-o locație nouă (1 iunie 2011), are dotări cu aparatură de înaltă performanță, are acoperite cu medici si cadre medicale toate secțiile aprobate prin structura de funcționare și deservește aproximativ 55000 de locuitori din Fetești și comunele limitrofe, aceștia nu au ținut cont de argumentele prezentate și au repartizat doar 85 de paturi pentru spitalizare continuă  - acuți față de 135 în anul 2012.
   De menționat este și faptul că în anul 2012 s-au prezentat la camera de gardă a Spitalului Municipal Fetești     18500 persoane (aproximativ 37% din totalul populației) din care 6700 au fost urgențe rezolvate la nivelul camerei de gardă, 7000 de cazuri au fost pe spitalizare continuă și 4.800 spitalizare de zi , ceea ce înseamnă o adresabilitate foarte mare , chiar dacă prin contractul cadru fusese impus un numar de 5.600 cazuri de spitalizare continuă și 3.000 cazuri spitalizare de zi.
   Primarul municipiului Fetești, Gheorghe Catrinoiu a declarat că: ”prin reducerea numărului de paturi valoarea finanțării va fi la jumătate față de anul trecut ceea ce va duce implicit la sistarea activității spitalului. Aceasta hotărâre luată pripit de către reprezentanții C.A.S. si D.S.P. Ialomița va avea ca rezultat nu doar alungarea medicilor din localitate, somaj și sărăcie ci și blocarea activității medicale din municipiu.
   De asemenea, îi asigur pe locuitorii municipiului Fetești cât și pe cei din localitățile limitrofe că voi depune toate eforturile și voi face toate demersurile necesare pentru asigurarea unei finanțări suficiente funcționării spitalului prin păstrarea numărului inițial de paturi prevăzut în structura de funcționare aprobată de Ministerul Sănătății”, a mai declarat edilul localității.


PRIMARUL MUNICIPIULUI FETEȘTI,
Gheorghe CATRINOIU
 
Raport informare si consultare a publicului ICCO
Marţi, 16 Aprilie 2013 12:55
RAPORTUL INFORMĂRII SI CONSULTĂRII  PUBLICULUI
 pentru P.U.Z. "Construire / infiintare parc panouri fotovoltaice, Municipiul Feteşti, jud. Ialomiţa",
pentru amplasamentul situat in Tarlaua 162/1, parcela 52; sola 162/1, parcela 53/1; sola 162/1, parcela 53/2 ,
titular de proiect fiind S.C."ICCO SOLAR ENERGY" S.R.L.


    Având in vedere prevederile:
    Ordinului 2701/2010 pentru aprobarea metodologiei de informare si consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajarea teritoriului si urbanism;
    Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul, cu modificarile si completarile ulterioare;
    Legii nr. 52/2002  din 2003 privind transparenta decizionala in administratia publica locala;
    Legii nr. 544 din 2001 privind liberul acces la informatiile de interes public, cu toate modificarile si completarile ulterioare;
    H.C.L. nr. 76 din 30.06.2011 privind aprobarea Regulamentului local de implicare a publicului in elaborarea si/sau revizuirea documentatiilor de urbanism si amenajarea teritoriului modificata cu H.C.L. nr. 103 din 28.07.2011,

    Se aduc la cunostinta publica masurile si actiunile desfasurate in scopul indeplinirii prevederilor legale privind informarea si consultarea publicului cu privire la continutul P.U.Z. "Construire / infiintare parc panouri fotovoltaice, Municipiul Feteşti, jud. Ialomiţa", pentru amplasamentul situat in Tarlaua 162/1, parcela 52; sola 162/1, parcela 53/1; sola 162/1, parcela 53/2, titular de proiect fiind S.C."ICCO SOLAR ENERGY" S.R.L., dupa cum urmeaza:

- aducerea la cunostinta publica a emiterii Certificatului de urbanism nr. 43 din 13.03.2013 prin afisarea Listei certificatelor emise in luna martie, 2013 de Primaria Municipiului Fetesti la sediul institutiei si pe pagina proprie de internet, incepand cu data de 01.04.2013;
- expunerea de panouri informative montate de initiatorul PUZ-ului, in limitele zonei de studiu, in fata parcelei pentru care a fost initial planul urbanistic zonal, incepand cu data de 19.03.2013;
- publicarea in presa ("Observator 24", editiile din 15.03.2013 si 19.03.2013)  a Anunţului public de intenţie de obţinere a avizului de mediu in data de 15.03.2013, respectiv 19.03.2013;
- afisarea la sediul C.L. a Anuntului public de intenţie de obţinere a avizului de mediu;
- afisarea  la sediul C.L. a Anuntului initiatorului PUZ nr. 35 din 20.03.2013 inregistrat la Primaria Mun. Fetesti la nr. 3235 din 21.03.2013 privind initierea procesului de elaborare a primei versiuni a planului;
- afişarea Anunţului public nr. 3219 din 21.03.2013 privind organizarea dezbaterii publice asupra conţinutului PUZ "Construire / infiintare parc panouri fotovoltaice, Municipiul Feteşti, jud. Ialomiţa" in data de 15.04.2013, la sediul Primăriei Municipiului Feteşti şi publicarea acestuia pe site-ul instituţiei;
- afişarea la sediul C.L. a Anunţului public cu privire la intenţia de solicitare de Direcţia Apelor Buzău Ialomiţa a avizului de gospodărire a apelor pentru PUZ;
- publicarea in presa locală (publicatia "Observator 24", editia din 26.03.2013)  a Anunţului public specific procedurii de intenţie de obţinere a avizului de gospodărire a apelor: 26.03.2013;
- transmiterea de invitatii la dezbaterea publica părtilor interesate sau potenţial afectate de prevederile propuse prin planul urbanistic cu nr. 3572 din 27.03.2013, respectiv de notificari catre proprietarii parcelelor vecine: nr. 3997 din 08.04.2013;
- primirea de sesizări, observaţii legate de propunerile planului urbanistic zonal, in perioada 21.03. - 12.04.2013 şi comunicarea acestora către iniţiator;
- desfaşurarea dezbaterii publice asupra conţinutului PUZ "Construire / infiintare parc panouri fotovoltaice, Municipiul Feteşti, jud. Ialomiţa" in data de 15.04.2013, orele 1000, la sala de şedinte a Primăriei Municipiului Feteşti din str. Călăraşi, nr. 595, bl. CF3, sc. A, et. IV;
- publicarea la sediul primăriei şi pe pagina proprie de internet a Anunţului nr. 4323  din 16.04.2013 cu privire la rezultatele informării şi consultării publicului: 16.04.2013;
- elaborarea Raportului informarii si consultarii publicului si publicarea pe pagina proprie de internet a institutiei a acestui document: 16.04.2013.
Etapele urmatoare, a aprobarii si monitorizarii implementarii PUZ, se vor desfasura potrivit prevederilor  Regulamentului local de implicare a publicului in elaborarea si/sau revizuirea documentatiilor de urbanism si amenajarea teritoriului aprobat cu H.C.L. nr. 76 din 30.06.2011, modificata cu H.C.L. nr. 103 din     28.07.2011.       Arhitect şef,                            Consilier superior,                                    
    Ing. Dănuţ Văleanu                        Ing. Liliana Badea

 
Anunt public - Rezultate informare ICCO
Marţi, 16 Aprilie 2013 12:54
Nr. 4323 din 16.04.2013

ANUNŢ PUBLIC

   Primăria Municipiului Feteşti având sediul in Municipiul Feteşti, str. Călăraşi, nr. 595, bl. CF3, Sc. A, et. II-IV, anunţă publicul interesat asupra rezultatelor informării si consultării publicului privind continutului documentaţiei faza PUZ "Construire / infiintare parc panouri fotovoltaice, Mun. Feteşti, jud. Ialomiţa", pentru amplasamentul situat in Tarlaua 162/1, parcela 52; sola 162/1, parcela 53/1; sola 162/1; parcela 53/2, titular de proiect fiind S.C."ICCO SOLAR ENERGY" S.R.L. şi face cunoscut faptul că in perioada de consultare a publicului precum şi in cadrul dezbaterii publice organizate in data de 15.04.2013 nu s-au inregistrat propuneri, observaţii sau sugestii cu privire la conţinutul acestei documentaţii.
        
Primar,
Gheorghe Catrinoiu
 
Raport informare si consultare a publicului MAX
Marţi, 16 Aprilie 2013 12:52
RAPORTUL INFORMĂRII SI CONSULTĂRII  PUBLICULUI
pentru P.U.D. "Construire depozit materiale de construcţii", str. Călăraşi

    Avand in vedere prevederile:
    Ordinului 2701/2010 pentru aprobarea metodologiei de informare si consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajarea teritoriului si urbanism;
    Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul, cu modificarile si completarile ulterioare;
    Legii nr. 52/2002  din 2003 privind transparenta decizionala in administratia publica locala;
    Legii nr. 544 din 2001 privind liberul acces la informatiile de interes public, cu toate modificarile si completarile ulterioare;
    H.C.L. nr. 76 din 30.06.2011 privind aprobarea Regulamentului local de implicare a publicului in elaborarea si/sau revizuirea documentatiilor de urbanism si amenajarea teritoriului modificata cu H.C.L. nr. 103 din 28.07.2011,

    Se aduc la cunostinta publica masurile si actiunile desfasurate in scopul indeplinirii prevederilor legale privind informarea si consultarea publicului cu privire la continutul P.U.D. "Construire depozit materiale de constructii", pentru amplasamentul situat pe str. Calarasi, titular de proiect fiind S.C."MAX" S.R.L., dupa cum urmeaza:
- aducerea la cunostinta publica a emiterii Certificatului de urbanism nr. 274 din 30.10.2012 prin afisarea Listei certificatelor emise in luna octombrie, 2012 de catre Primaria Municipiului Fetesti la sediul institutiei si pe pagina proprie de internet, incepand cu data de 01.11.2012;
- publicarea in presă ("Mica publicitate", ediţia din 21.11.2012)  a Anunţului public de elaborare a primei versiuni a planului si de intenţie de obţinere a avizului de mediu in data de 21.11.2012;
- publicarea in presă ("Infoialomita", ediţia din 23.11.2012)  a Anunţului public de elaborare a primei versiuni a planului si de intenţie de obţinere a avizului de mediu in data de 23.11.2012;
- afişarea la sediul C.L. a Anunţului public de intenţie de obţinere a avizului de mediu: 11.2012;
- publicarea in presă ("Tribuna Ialomitei", ediţia din 15.01.2013) a Anunţului public de emitere a deciziei etapei de incadrare fara aviz de mediu in data de 15.01.2013;      - afişarea la sediul C.L. si pe pagina de internet a institutiei a Anunţului public nr. 2700 din 07.03.2013 privind depunerea documentatiei faza P.U.D. in scopul derularii procesului de informare si consultare a publicului: 07.03.2013;
- notificarea in scris a proprietarilor parcelelor vecine cu cea care a generat P.U.D. cu nr. 2728 din 07.03.2013;
- consultarea documentatiei aferente P.U.D. la sediul primariei, de catre una dintre partile interesate, dl. Banu Untaru Mihai Rareş, vineri, 15.03.2013;
-  afisarea  la sediul institutiei si pe pagina proprie de internet a Anuntului nr. 3331 din 25.03.2013 cu privire la rezultatele informarii si consultarii publicului, incepand cu data de 25.03.2013;
- transmiterea notificarii nr. 3332 din 25.03.2013 asupra rezultatelor informarii si consultarii publicului catre initiatorul documentatiei P.U.D.;
- elaborarea Raportului  informarii si consultarii publicului si publicarea pe pagina proprie de internet  incepand cu data de 16.04.2013.
Etapele urmatoare, a aprobarii si monitorizarii implementarii PUD, se vor desfasura potrivit prevederilor  Regulamentului local de implicare a publicului in elaborarea si/sau revizuirea documentatiilor de urbanism si amenajarea teritoriului aprobat cu H.C.L. nr. 76 din 30.06.2011, modificata cu H.C.L. nr. 103 din     28.07.2011.
        

       Arhitect şef,                            Consilier superior,                                    
    Ing. Dănuţ Văleanu                        Ing. Liliana Badea


 
Anunt - Concurs
Marţi, 09 Aprilie 2013 14:29
SPITALUL MUNICIPAL,,Anghel Saligny’’ FETESTI
CONSILIUL DE ADMINISTRATI
E

   Consiliul de Administratie al Spitalului Municipal,,Anghel Saligny’’ Fetesti organizeaza concurs pentru ocuparea functiei de Manager persoana fizica.
   Concursul se va desfasura in perioada 20-23 mai 2013,  la sediul Spitalului Municipal ,,Anghel Saligny’’ Fetesti , judetul Ialomita, dupa cum urmeaza:
- 20.05.2013 – test grila , orele 13,00
- 23.05.2013– prezentarea proiectelor de management,orele10,00
   Criteriile de selectie a candidatilor persoane fizice constau in indeplinirea cumulativa a urmatoarelor conditii:
1. sunt absolventi de invatamant universitar de lunga durata, cu diploma de licenta sau echivalenta;
2. sunt absolventi ai unor cursuri de perfectionare in management sau management sanitar, agreate de Ministerul Sanatatii si stabilite prin ordin al Ministrului Sanatatii, ori sunt absolventi ai unui masterat sau doctorat in management sanitar, economic ori administrativ organizat intr-o institutie de invatamant superior acreditata, potrivit legii;
3. au cel putin 2 ani vechime in posturi prevazute cu studii universitare de lunga durata, conform legii;
4. nu sunt condamnati penal sau in curs de urmarire penala;
5. sunt apti din punct de vedere medical (fizic si neuropsihic);
6. nu au varsta de pensionare, conform legii.
   Dosarul de inscriere trebuie sa contina urmatoarele documente:
1. cererea de inscriere;
2. copia actului de identitate;
3. copia legalizata a diplomei de licenta sau echivalente;
4. copia legalizata a documentelor care atesta absolvirea cursurilor de perfectionare in management sau in management sanitar, ori copia legalizata a diplomei de masterat sau doctorat in management sanitar, economic ori administrativ, organizat intr-o institutie de invatamant superior acreditata, potrivit legii;
5. curriculum vitae;
6. copii ale diplomelor de studii si alte acte ce atesta efectuarea unor specializari, competente/atestate etc. in domeniul managementului sanitar;
7. adeverinta care atesta vechimea in posturi cu studii universitare de lunga durata sau copie de pe carnetul de munca, certificate “in conformitate cu originalul” de catre conducerea unitatii;
8. cazierul judiciar;
9. adeverinta din care rezulta ca este apt medical, fizic si neuropsihic;
10. declaratia pe propria raspundere privind necolaborarea cu securitatea inainte de anul 1989;
11. declaratia pe propria raspundere ca nu este urmarit penal si nu are cunostinta ca a fost inceputa urmarire penala asupra sa;
12. copie legalizata a actelor (certificat de casatorie etc.) prin care si-a schimbat numele, dupa caz;
13. proiectul de management realizat de candidat;
14. chitanta de plata a taxei de participare la concurs.
   Cunatumul taxei de participare la concurs este de 500 lei si va putea fi achitata la biroul contabilitate al spitalului sau in contul:RO13TREZ3925041XXX000057 deschis la Trezoreria Fetesti (cod fiscal: 4365220).                   
   Dosarele de inscriere vor fi depuse la Biroul RUNOS al Spitalului Municipal,,Anghel Saligny’’ Fetesti, str.Calarasi, nr.549, in perioada 18.04.2013-08.05.2013.
   Bibliografia de concurs, Temele-cadru pentru proiectul de management si Regulamentul de organizare si desfasurare a concursului pentru ocuparea functiei de manager persoana fizica sunt afisate pe site-ul si la sediul Spitalului Municipal Fetesti si pe site-ul Primariei Municipiului Fetesti.

Consiliul de Adnministratie
al Spitalului Municipal ,,Anghel Saligny’’ Fetesti  

Anunt (.doc)
Bibliografie concurs (.doc)
Regulament concurs (.doc)
Teme cadru (.doc)

 
Comunicat - CLSU 2013
Marţi, 09 Aprilie 2013 14:24
   Primarul municipiului Fetești, domnul Gheorghe Catrinoiu, a convocat Comitetul Local pentru Situații de Urgență în data de 05.04.2013, ora 10,00, pentru a lua măsuri preventive, având în vedere creșterea cotelor apelor brațului Borcea.
   Măsurile care au fost adoptate în cadrul întâlnirii C.S.L.U. sunt:
•    Consolidarea digului din prima linie de apărare între GSPD și Fabrica de Alcool;
•    Verificarea liniei a II-a între Parcul Trandafirilor și Buliga;
•    Depozitarea de pământ de împrumut la zonele de trecere între GSPD și Parcul Trandafirilor;
•    CLSU Fetești a solicitat sprijinul Consiliului Județean Ialomița, pentru prima intervenție, constând în: 3 valuri de folie din polietilena, 7000 de saci de rafie și 2000 de litri de motorina.
   De asemenea, în perioada anterioară a fost cărat pamânt de împrumut în zonele joase ale digului din prima linie de aparare și a fost obturata breșa din digul al doilea din zona Buliga. Vineri au început și lucrările pentru supraînălțarea  digului dintre Fabrica de Alcool și Moară cu saci cu pamânt. Totodată a fost înființat un depozit de pamânt în spatele pieței din cartierul Fetești Oraș.
   Comitetul Local pentru Situaţii de Urgenţă al municipiului Feteşti solicită cetăţenilor si în special cetăţenilor care posedă gospodarii în zona inundabilă (de la G.S.P.D. si pana la Buliga), următoarele:
- atitudine și spirit cetăţenesc ori de cate ori apar acte de distrugere sau de modificare lucrărilor de întărire a digurilor si anunţarea acestor evenimente la primăria Feteşti ,tel.0243364410 sau 0243362858;
-sprijinirea necondiţionată a structurilor care intervin pentru prevenirea sau înlăturarea efectelor inundaţiilor;
   Comitetul Local pentru Situaţii de Urgenta lansează aceasta avertizare ținând cont că debitele braţului Borcea vor fi crescătoare până in data de 11.04. 2013.

PREŞEDINTE C.L.S.U. ,
PRIMAR  MUNICIPIUL  FETEŞTI,
Gheorghe Catrinoiu
 
Mai multe articole..
« ÎnceputAnterior12345678910UrmătorSfârşit »

Pagina 7 din 30
Romanian Bulgarian English French German Italian Portuguese Russian Spanish
PLAN LOCAL de APARARE IMPOTRIVA INUNDATIILOR pe PERIOADA 2014 - 2017 *** C.L.S.U. Fetesti

Date Caracteristice de Aparare a Obiectivelor Inundabile (PDF)

Plan de Situatie 1 (PDF)

Plan de Situatie 2 (PDF)
Facebook - Primaria Fetesti
Organizare si Functionare
Informare Publica
Legea 132/2010
Economie
Proiecte
Centru Media
Arhiva Stiri
Actualizat la: 15-12-2014.
by Xtin Computers