Home
20 . 11 . 2017
Primaria Municipiului Fetesti - Site Oficial
Anunt Nr. 13.474/31.10.2016
Luni, 31 Octombrie 2016 10:46
ANUNȚ CU PRIVIRE LA REZULTATUL PROCEDURII DE SELECȚIE
ÎN VEDEREA APLICĂRII UNEI CERERI DE FINANŢARE PENTRU PROIECTE IMPLEMENTATE ÎN CADRUL PROGRAMULUI OPERAŢIONAL CAPITAL UMAN  2014 – 2020 – DMI 5.1. – SPRIJIN PREGĂTITOR

1. Referințe:
Procedura aplicată: Selecția partenerilor în vederea aplicării unei cereri de finanțare pentru proiecte implementate în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014 – 2020
Numărul/ data anunțului și data publicării anunțului: 12638/13.10.2016

2. Informații generale
a) Legislația aplicabilă
Ordonanța de Urgență 40/ 2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014 – 2020
b) Calendarul procedurii
 

Calendarul derulării procedurii de selecție

Data

Locul

Anunțul de selecție postat pe site-ul Primăriei Fetești

13.10.2016

Site-ul Primăriei

Solicitare de clarificări

Nu au fost

Nu este cazul

Răspuns la solicitarea de clarificări

Nu este cazul

Nu este cazul

Termen limită de depunere a dosarelor

27.10.2016 ora 16.30

Sediul Primăriei

Ședința de deschidere și evaluare a dosarelor

28.10.2016

Sediul Primăriei

Publicarea rezultatelor procedurii de selecție

31.10.2016

Site-ul Primăriei

 
3. Rezultate 
În urma analizei dosarelor de candidatură primite în cadrul procesului de selecție, conform regulilor de selecție stabilite de procedura elaborată în acest sens și publicate în anunțul de selecție nr. 12638/13.10.2016, punctajele obținute de organizațiile care au depus dosare de candidatură sunt:
ONG-uri:
PARTNET București, 90 puncte;
CIC LABOR Slobozia, 70 puncte;
CEAFSCE București, 70 puncte;
FUNDAȚIA PACT București, 70 puncte;
Operatori economici: 
SC AGRAFICS COMMUNICTIONS SRL București, 70 puncte;
Candidații acceptați pentru participarea în cadrul parteneriatului și depunerea unui proiect pentru obținerea de sprijin pregătitor în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014 – 2020 DMI 5.1. sunt PartNET București și SC AGRAFICS COMMUNICATIONS SRL.
Au fost respinse în faza administrativă și de evaluare a eligibilității candidații 
O DEL AMENÇA Fetești (lipsă Statut, Act constitutiv, lipsă bilanțuri contabile sau alte documente care să demonstreze capacitatea financiară a organizației pentru anii 2013 și 2014);
MKBT HABITAT București (nu are experiență în implementarea niciunui proiect cu finanțare nerambursabilă).
Ofertanții care nu au fost selectați de Primăria Municipiului Fetești ca parteneri în vederea aplicării cererii de finanțare pentru proiectul care face obiectul anunțului de selecție pot depune, în termen de 3 zile lucrătoare de la data publicării Rezultatului procedurii pe site-ul Primăriei Municipiului Fetești, contestații care se soluționează de comisia de contestații în termen de 2 zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a contestațiilor.

Primar,
Sorin GAFITOI
 
 
Compartiment Servicii Publice
Joi, 27 Octombrie 2016 22:00
Macheta si Raportul cu indicatorii economico-financiari, pentru operatorii economici cu capital integral de la stat pentru anul 2015
SC DRUMURI MUNICIPALE SRL
SC TRANSBUS SA FETESTI
 
Anunt 12638/13.10.2016
Joi, 13 Octombrie 2016 17:22
ANUNȚ SELECȚIE PARTENERI ÎN CADRUL PROGRAMULUI OPERAȚIONAL CAPITAL UMAN 2014 – 2020 (POCU)
 
   Primăria Municipiului Fetești anunță lansarea procedurii privind selecția de parteneri pentru implementarea unui proiect în cadrul apelului ”Sprijin pregătitor pentru elaborarea Strategiilor de Dezvoltare Locală” - orașe/ municipii cu populație de peste 20.000 locuitori, AP 5/ PI 9.vi/ OS 5.1, regiuni mai puțin dezvoltate. Apelul este lansat in cadrul Axei prioritare 5 -  Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunității, Obiectivul tematic 9: Promovarea incluziunii sociale, combaterea sărăciei și a oricărei forme de discriminare, Prioritatea de investiții 9.vi: Dezvoltare locală  plasată  sub responsabilitatea comunității, Obiectivul specific 5.1:  Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din comunitățile marginalizate (roma și non-roma) din orașe cu peste 20.000 locuitori, cu accent pe cele cu populație aparținând minorității roma, prin implementarea de măsuri/ operațiuni integrate în contextul mecanismului de DLRC.
   Pentru a respecta condițiile minime obligatorii impuse de ghidul Orientări privind accesarea finanțărilor în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020, selecția partenerilor din sectorul privat se va face cu respectarea prevederilor OUG 40/2015. (...)
   Data limită de depunere a dosarelor de candidatură și modalitatea de depunere 

Data limită: 27.10.2016, ora 16:30
Formă: Organizațiile interesate să participe la selecție vor depune dosarul cuprinzând toate documentele și informațiile solicitate cu mențiunea: “Pentru selecția de partener POCU AP 5/PI 9.vi/OS 5.1”, la registratura Primăriei MUNICIPIULUI FETEȘTI 
Adresă: Str. Calarasi, Bl. CF 3, Sc A, etaj II, Fetesti, Judetul Ialomita, Cod postal 925150
Persoană de contact: Vacarus Alina
Telefon: 0243/364410 / 07228111875
E-mail: Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza
Fax: 0243/361206 

   Transmiterea eventualelor solicitări de clarificări de către aplicanți se poate face până la data de 24.10.2016, ora 16.30 inclusiv, la adresa de e-mail: Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza
   Transmiterea răspunsurilor la clarificările solicitate de aplicanţi se va efectua în termen de maxim o zi lucrătoare.
 
 
 

 
Auditul situației actuale – variantă consultativă
Marţi, 04 Octombrie 2016 12:48
   Primăria Municipiului Fetești desfășoară etapa de consultare publică a documentului „Auditul situației actuale – variantă consultativă” elaborat în cadrul procesului de actualizare a Strategiei de Dezvoltare a Municipiului Fetești 2010-2020.

   Strategia de dezvoltare locală trebuie fundamentată pe o analiză relevantă a situaţiei socio-economice şi demografice existente. Această analiză a resurselor de care dispune comunitatea relevă punctele tari şi punctele slabe ale comunităţii şi mediului ei, oportunităţile de dezvoltare şi posibilele riscuri ce trebuie evitate.

   În acest context, Primăria Municipiului Fetești supune la consultare publică varianta consultativă a documentului „Auditul situației actuale – variantă consultativă”, ce poate fi completat, modificat, îmbunătățit conform sugestiilor, opiniilor și recomandărilor primite din partea Dvs., în perioada 03.10.2016 – 18.10.2016.

   Varianta consultativă a documentului poate fi consultată prin accesarea link-ului "Auditul situației actuale – variantă consultativă” (format .pdf) sau la sediul Primăriei.

   Propunerile, sugestiile Dvs. pot fi transmise pe adresa de e-mail: Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza sau prin fax la numărul 0243.361.206.

   Pentru informații suplimentare, vă rugăm să ne contactați la numărul de telefon 0243.364.410 sau la adresa de e-mail: Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza .  
 
Anunt licitatie publica - Nr 12022
Marţi, 04 Octombrie 2016 11:52
Anunt licitatie publica - inchiriere spatiu comercial (format .pdf)
 
Raport nr. 11710/26.09.2016
Marţi, 27 Septembrie 2016 21:20

 

RAPORT

Privind actiunea de ecologizare " Let s do it Romania ! ",

desfasurata in data de  24.09.2016

ORGANIZATOR:  Primaria Municipiului Fetesti, Asociatia Viitorul in Zori

COORDONATOR JUDETEAN: Interact Slobozia

PARTENERI AI CAMPANIEI: Unitatile de invatamant din Municipiul Fetesti, S.C.  Urban S.A, Ocolul Silvic Fetesti

ZONE SALUBRIZATE:

Zona Buliga: Statia de autobuz, Iesire catre comuna Borcea

Zona Fetesti Oras: Str. Fabricii, Zona Vin alcool, Parcul Trandafirilor, Zona digului din spatele caselor ( Str. Borcea ), Zona Scolii Nr. 1  si strazile adiacente

Zona Vlasca: Str. Mihail Sadoveanu, Str. Abatorului                                                                             

Zona Fetesti Gara: Zona Policlinica, Parcul Mare, Zona G-urilor, Piata agroalimentara, Str. Banatenilor, Str. Armatei, Parcul Mic, Zona ICIA, Strazile adiacente din municipiul Fetesti

Zona Colonisti: Zona Scolii Nr. 5  si strazile adiacente

 

   Din numeroasele probleme de mediu care amentinta planeta noastra, o problema majora o constituie , fara nici o indoiala, deseurile.

   In Municipiul Fetesti a avut loc actiunea de ecologizare " Let s do it Romania !", organizata de Primaria Municipiului Fetesti si Asociatia Viitorul in Zori derulata in data de  24.09.2016.

   Aceasta actiune s-a realizat la initiativa domnului primar Sorin Gafitoi si a domnisoarei viceprimar Tudor Silica Vali care a coordonat echipele de voluntari si a stabilit zonele unde s-au constatat depozitele necontrolate de deseuri.  

   Oraşul a fost împărţit în mai multe zone, pentru fiecare  zona  fiind desemnat  câte un grup de elevi si voluntari , care să răspundă de curăţenia din sectorul  respectiv. 

   Actiunea a avut urmatoarele obiective :

 - salubrizarea carosabilului, trotuarelor, a spatiilor verzi si a zonelor verzi din cartierele  de locuinte, a parcurilor,  aleilor si strazilor;

 -  adunarea gunoaielor si depozitarea acestora in locuri special amenajate;

 - dezvoltarea spiritului civic al cetatenilor, prin implicarea directa a acestora;

 - constientizarea, educarea si informarea populatiei asupra efectelor nocive pe care deseurile le au asupra mediului.

   La aceasta actiune au participat aproximativ 700 de voluntari  ( elevi insotiti de cadrele didactice, reprezentanti ai operatorului de salubrizare SC Urban SA si Ocolului Silvic Fetesti, si beneficiarii de ajutor social conform legii 416/2001 )  insotiti de coordonatorii de zone. 

   Pentru realizarea acestei actiuni SC Urban SA  , Ocolul Silvic Fetesti si Asociatia Viitorul in Zori au pus la dispozitia voluntarilor materiale de curatenie necesare pentru buna desfasurare a activitatii si anume 1.300 de saci  si aproximativ 1.000 manusi.

   In urma actiunii s-au colectat 6.000 kg de deseuri. 

 RAPORT Privind actiunea de ecologizare "Let`s do it Romania!", desfasurata in data de 24.09.2016 (.pdf)

 
Listele debitorilor
Miercuri, 14 Septembrie 2016 12:04

Listele debitorilor (persoane fizice si juridice) care inregistreaza obligatii fiscale restante la bugetul local si cuantumul acestor obligatii:

Persoane fizice (.pdf)

Presoane juridice (.pdf)

 
Mai multe articole..
« ÎnceputAnterior12345678910UrmătorSfârşit »

Pagina 7 din 42
Romanian Bulgarian English French German Italian Portuguese Russian Spanish
PLAN LOCAL de APARARE IMPOTRIVA INUNDATIILOR pe PERIOADA 2014 - 2017 *** C.L.S.U. Fetesti

Date Caracteristice de Aparare a Obiectivelor Inundabile (PDF)

Plan de Situatie 1 (PDF)

Plan de Situatie 2 (PDF)

Circulara Solvit (PDF)
Facebook - Primaria Fetesti
Organizare si Functionare
Directii si Departamente
Informare Publica
Informatii
Economie
Proiecte
Centru Media
Actualizat la: 17-11-2017.
by Xtin Computers