Home
23 . 01 . 2018
Primaria Municipiului Fetesti - Site Oficial
Anunt Licitatie - Nr. 14174/11.11.2016
Duminică, 13 Noiembrie 2016 20:25
Anunt licitatie publica - inchiriere spatiu comercial (.pdf)
 
Anunt 13855/07.11.2016
Luni, 07 Noiembrie 2016 10:25
ANUNȚ CU PRIVIRE LA REZULTATUL SOLUȚIONĂRII CONTESTAȚIILOR
ÎN VEDEREA APLICĂRII UNEI CERERI DE FINANŢARE PENTRU PROIECTE IMPLEMENTATE ÎN CADRUL PROGRAMULUI OPERAŢIONAL CAPITAL UMAN  2014 – 2020 – DMI 5.1. – SPRIJIN PREGĂTITOR

· Referințe:
· Procedura aplicată: Selecția partenerilor în vederea aplicării unei cereri de finanțare pentru proiecte implementate în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014 – 2020
· Numărul/ data anunțului și data publicării anunțului: 12638/13.10.2016
· Numărul și data publicării anunțului cu privire la rezultatul selecției: 13.474/31.10.2016

· Informații generale
· Legislația aplicabilă
· Ordonanța de Urgență 40/ 2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014 – 2020
· Calendarul procedurii

Calendarul derulării procedurii de soluționare a contestațiilor

Data

Locul

Perioada de primire a contestațiilor

01.11.2016 – 03.11.2016

Sediul Primăriei

Contestații primite


Sediul Primăriei

O DEL AMENÇA Fetești

01.11.2016

Sediul Primăriei

CORPUL EXPERȚILOR ÎN ACCESAREA FONDURILOR STRUCTURALE ȘI DE COEZIUNE EUROPENE București

02.11.2016

Sediul Primăriei

CIC LABOR Slobozia

02.11.2016

Sediul Primăriei

Ședința de soluționare a contestațiilor și re-evaluare a dosarelor

04.11.2016, ora 10.00

Sediul Primăriei

Publicarea rezultatelor procedurii de selecție

07.11.2016

Site-ul Primăriei

 
· Rezultate:
În urma reevaluări dosarelor de candidatură, conform regulilor de selecție stabilite de procedura elaborată în acest sens și publicate în anunțul de selecție nr. 12638/13.10.2016, punctajele finale obținute de dosarele de candidatură ale organizațiilor participante sunt:
ONG-uri:
· PARTNET București, 90 puncte;
· O DEL AMENÇA Fetești, 70 puncte;
· CIC LABOR Slobozia, 70 puncte;
· CEAFSCE București, 70 puncte;
· FUNDAȚIA PACT București, 70 puncte;
Operatori economici: 
· SC AGRAFICS COMMUNICTIONS SRL București, 70 puncte;
Candidații acceptați pentru participarea în cadrul parteneriatului și depunerea unui proiect pentru obținerea de sprijin pregătitor în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014 – 2020 DMI 5.1. sunt PartNET București și SC AGRAFICS COMMUNICTIONS SRL.
Au fost respinse în faza administrativă și de evaluare a eligibilității candidații 
· MKBT HABITAT București (nu are experiență în implementarea niciunui proiect cu finanțare nerambursabilă).

Primar,
Sorin GAFITOI
 
 
Anunt Nr. 13.474/31.10.2016
Luni, 31 Octombrie 2016 10:46
ANUNȚ CU PRIVIRE LA REZULTATUL PROCEDURII DE SELECȚIE
ÎN VEDEREA APLICĂRII UNEI CERERI DE FINANŢARE PENTRU PROIECTE IMPLEMENTATE ÎN CADRUL PROGRAMULUI OPERAŢIONAL CAPITAL UMAN  2014 – 2020 – DMI 5.1. – SPRIJIN PREGĂTITOR

1. Referințe:
Procedura aplicată: Selecția partenerilor în vederea aplicării unei cereri de finanțare pentru proiecte implementate în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014 – 2020
Numărul/ data anunțului și data publicării anunțului: 12638/13.10.2016

2. Informații generale
a) Legislația aplicabilă
Ordonanța de Urgență 40/ 2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014 – 2020
b) Calendarul procedurii
 

Calendarul derulării procedurii de selecție

Data

Locul

Anunțul de selecție postat pe site-ul Primăriei Fetești

13.10.2016

Site-ul Primăriei

Solicitare de clarificări

Nu au fost

Nu este cazul

Răspuns la solicitarea de clarificări

Nu este cazul

Nu este cazul

Termen limită de depunere a dosarelor

27.10.2016 ora 16.30

Sediul Primăriei

Ședința de deschidere și evaluare a dosarelor

28.10.2016

Sediul Primăriei

Publicarea rezultatelor procedurii de selecție

31.10.2016

Site-ul Primăriei

 
3. Rezultate 
În urma analizei dosarelor de candidatură primite în cadrul procesului de selecție, conform regulilor de selecție stabilite de procedura elaborată în acest sens și publicate în anunțul de selecție nr. 12638/13.10.2016, punctajele obținute de organizațiile care au depus dosare de candidatură sunt:
ONG-uri:
PARTNET București, 90 puncte;
CIC LABOR Slobozia, 70 puncte;
CEAFSCE București, 70 puncte;
FUNDAȚIA PACT București, 70 puncte;
Operatori economici: 
SC AGRAFICS COMMUNICTIONS SRL București, 70 puncte;
Candidații acceptați pentru participarea în cadrul parteneriatului și depunerea unui proiect pentru obținerea de sprijin pregătitor în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014 – 2020 DMI 5.1. sunt PartNET București și SC AGRAFICS COMMUNICATIONS SRL.
Au fost respinse în faza administrativă și de evaluare a eligibilității candidații 
O DEL AMENÇA Fetești (lipsă Statut, Act constitutiv, lipsă bilanțuri contabile sau alte documente care să demonstreze capacitatea financiară a organizației pentru anii 2013 și 2014);
MKBT HABITAT București (nu are experiență în implementarea niciunui proiect cu finanțare nerambursabilă).
Ofertanții care nu au fost selectați de Primăria Municipiului Fetești ca parteneri în vederea aplicării cererii de finanțare pentru proiectul care face obiectul anunțului de selecție pot depune, în termen de 3 zile lucrătoare de la data publicării Rezultatului procedurii pe site-ul Primăriei Municipiului Fetești, contestații care se soluționează de comisia de contestații în termen de 2 zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a contestațiilor.

Primar,
Sorin GAFITOI
 
 
Compartiment Servicii Publice
Joi, 27 Octombrie 2016 22:00
Macheta si Raportul cu indicatorii economico-financiari, pentru operatorii economici cu capital integral de la stat pentru anul 2015
SC DRUMURI MUNICIPALE SRL
SC TRANSBUS SA FETESTI
 
Anunt 12638/13.10.2016
Joi, 13 Octombrie 2016 17:22
ANUNȚ SELECȚIE PARTENERI ÎN CADRUL PROGRAMULUI OPERAȚIONAL CAPITAL UMAN 2014 – 2020 (POCU)
 
   Primăria Municipiului Fetești anunță lansarea procedurii privind selecția de parteneri pentru implementarea unui proiect în cadrul apelului ”Sprijin pregătitor pentru elaborarea Strategiilor de Dezvoltare Locală” - orașe/ municipii cu populație de peste 20.000 locuitori, AP 5/ PI 9.vi/ OS 5.1, regiuni mai puțin dezvoltate. Apelul este lansat in cadrul Axei prioritare 5 -  Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunității, Obiectivul tematic 9: Promovarea incluziunii sociale, combaterea sărăciei și a oricărei forme de discriminare, Prioritatea de investiții 9.vi: Dezvoltare locală  plasată  sub responsabilitatea comunității, Obiectivul specific 5.1:  Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din comunitățile marginalizate (roma și non-roma) din orașe cu peste 20.000 locuitori, cu accent pe cele cu populație aparținând minorității roma, prin implementarea de măsuri/ operațiuni integrate în contextul mecanismului de DLRC.
   Pentru a respecta condițiile minime obligatorii impuse de ghidul Orientări privind accesarea finanțărilor în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020, selecția partenerilor din sectorul privat se va face cu respectarea prevederilor OUG 40/2015. (...)
   Data limită de depunere a dosarelor de candidatură și modalitatea de depunere 

Data limită: 27.10.2016, ora 16:30
Formă: Organizațiile interesate să participe la selecție vor depune dosarul cuprinzând toate documentele și informațiile solicitate cu mențiunea: “Pentru selecția de partener POCU AP 5/PI 9.vi/OS 5.1”, la registratura Primăriei MUNICIPIULUI FETEȘTI 
Adresă: Str. Calarasi, Bl. CF 3, Sc A, etaj II, Fetesti, Judetul Ialomita, Cod postal 925150
Persoană de contact: Vacarus Alina
Telefon: 0243/364410 / 07228111875
E-mail: Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza
Fax: 0243/361206 

   Transmiterea eventualelor solicitări de clarificări de către aplicanți se poate face până la data de 24.10.2016, ora 16.30 inclusiv, la adresa de e-mail: Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza
   Transmiterea răspunsurilor la clarificările solicitate de aplicanţi se va efectua în termen de maxim o zi lucrătoare.
 
 
 

 
Auditul situației actuale – variantă consultativă
Marţi, 04 Octombrie 2016 12:48
   Primăria Municipiului Fetești desfășoară etapa de consultare publică a documentului „Auditul situației actuale – variantă consultativă” elaborat în cadrul procesului de actualizare a Strategiei de Dezvoltare a Municipiului Fetești 2010-2020.

   Strategia de dezvoltare locală trebuie fundamentată pe o analiză relevantă a situaţiei socio-economice şi demografice existente. Această analiză a resurselor de care dispune comunitatea relevă punctele tari şi punctele slabe ale comunităţii şi mediului ei, oportunităţile de dezvoltare şi posibilele riscuri ce trebuie evitate.

   În acest context, Primăria Municipiului Fetești supune la consultare publică varianta consultativă a documentului „Auditul situației actuale – variantă consultativă”, ce poate fi completat, modificat, îmbunătățit conform sugestiilor, opiniilor și recomandărilor primite din partea Dvs., în perioada 03.10.2016 – 18.10.2016.

   Varianta consultativă a documentului poate fi consultată prin accesarea link-ului "Auditul situației actuale – variantă consultativă” (format .pdf) sau la sediul Primăriei.

   Propunerile, sugestiile Dvs. pot fi transmise pe adresa de e-mail: Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza sau prin fax la numărul 0243.361.206.

   Pentru informații suplimentare, vă rugăm să ne contactați la numărul de telefon 0243.364.410 sau la adresa de e-mail: Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza .  
 
Anunt licitatie publica - Nr 12022
Marţi, 04 Octombrie 2016 11:52
Anunt licitatie publica - inchiriere spatiu comercial (format .pdf)
 
Mai multe articole..
« ÎnceputAnterior12345678910UrmătorSfârşit »

Pagina 8 din 43
Romanian Bulgarian English French German Italian Portuguese Russian Spanish
PLAN LOCAL de APARARE IMPOTRIVA INUNDATIILOR pe PERIOADA 2014 - 2017 *** C.L.S.U. Fetesti

Date Caracteristice de Aparare a Obiectivelor Inundabile (PDF)

Plan de Situatie 1 (PDF)

Plan de Situatie 2 (PDF)

Circulara Solvit (PDF)
Facebook - Primaria Fetesti
Organizare si Functionare
Directii si Departamente
Informare Publica
Informatii
Economie
Proiecte
Centru Media
Actualizat la: 22-01-2018.
by Xtin Computers