Home
23 . 09 . 2017
Primaria Municipiului Fetesti - Site Oficial
Anunt - Proiect hotarare privind aprobarea contractului de delegare a gestiunii serviciului de transport public local de calatori
Miercuri, 29 Aprilie 2015 21:00

Nr.4876/21.04.2015

    In conformitate cu prevederile art.7, alin.(1)-(12) din Legea nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, se aduce la cunostinta cetatenilor municipiului Fetesti urmatorul proiect de hotarare:
PROIECT DE HOTARARE privind privind atribuirea contractului de delegare a gestiunii serviciului de transport public local de calatori in municipiul Fetesti catre S.C.TRANSBUS S.A. FETESTI
    Persoanele interesate pot face propuneri si sugestii in vederea imbunatatirii acestui proiect, la sediul Primariei Fetesti- Compartiment Relatii cu Publicul,  tel 0243/364410 int.123, in termen de 10 zile de la afisarea prezentului proiect de hotarare.
    Proiectul poate fi accesat pe site-ul www.primariafetesti.ro.

Data afisarii
29.04.2015

Primarul Municipiului Fetesti,
Gheorghe Catrinoiu

 Proiect hotarare privind aprobarea contractului de  delegare a gestiunii serviciului de transport public local de calatori (.doc)

 
Anunt de Participare
Luni, 20 Aprilie 2015 22:22

   „Consiliul Local al Municipiului Fetesti anunţă acordarea de finanţări nerambursabile de la bugetul local pentru proiecte şi activitati nonprofit, în anul fiscal 2015.
1. Denumirea autorităţii contractante: Municipiul Fetesti, cod fiscal 4365077; adresa:Fetesti, str. Calarasi,  Bl. CFR3 sc. A, et. II-IV,  telefon: 0243.364410.
2. Reglementări legale: Legea nr. 350/2005 actualizată privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general,  Hotărârea Consiliului Local  privind bugetul de venituri şi cheltuieli al Municipiului Fetesti pe anul 2015 .
3. Alocaţia financiară directă din fonduri publice se acordă în vederea desfăşurării de către persoanele fizice sau persoanele juridice fără scop patrimonial a unor activităţi sportive nonprofit, care să contribuie la realizarea unor acţiuni sau programe de interes public general, regional sau local.
4. Bugetul programului: bugetul alocat programului este stabilit prin H.C.L. Fetesti nr.19/11.02.2015 privind bugetul de venituri şi cheltuieli al Municipiului Fetesti pe anul 2015.
5. DOMENIUL SPORT :  PROGRAMELE SPORTIVE FINANTABILE DIN FONDURI PUBLICE
Pentru a participa la selecţie , solicitanţii trebuie să faca dovada ca sunt, cluburi sportive-persoane juridice de drept privat, fără scop lucrativ care depun o propunere de proiect, sau să facă dovada afilierii la federaţia sportivă naţională de specialitate şi/sau la asociaţia pe ramură de sport locala, după caz.
6. Acţiuni eligibile: acţiunile trebuie să se deruleze conform specificaţiilor din  Legea nr.350/2005 privind finanţările nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general şi din contractul de finanţare nerambursabilă încheiat între autoritatea finanţatoare şi beneficiari.
7. Avand in vedere necesitatea asigurarii finantarii nerambursabile pe anul calendaristic 2015, perioada de depunere a proiectelor de finanţare nerambursabilă, se reduce la 15 zile conform art.20 alin.(2) din Legea 350/2005, intrucat la nivelul Municipiului Fetesti nu sunt cunoscute persoane juridice care au ca si profil activitati sportive.
 Depunerea proiectelor de finantare nerambursabila se va face in perioada 20 aprilie-5mai 2015, până la ora 14, la Registratura Primăriei Municipiului Fetesti, în dublu exemplar şi CD.
Dosarele depuse după data menţionată mai sus nu vor fi eligibile. De asemenea nu se vor accepta completări la dosarele proiectelor depuse.
Evaluarea şi selecţia dosarelor depuse se va efectua în perioada 11-25 mai 2015 pana la ora14.
Contestatiile se depun la sediul Primariei Municipiului Fetesti.
8. Documentaţia pentru elaborarea proiectelor şi informaţii suplimentare se pot obţine de la  Directia Juridica din cadrul Primăriei Municipiului Fetesti.
9. Evaluarea şi selecţia proiectelor depuse se va face în ordinea punctajului obţinut de către fiecare solicitant, în limita bugetului alocat.”

Ghidul Solicitantului - Finantari Nerambursabile pentru Sport (.doc)

 
Anunt Nr. 2.130 din 18.02.2015
Miercuri, 18 Februarie 2015 20:04

   Primaria Municipiului Feteşti organizează în data de 11.03.2015 – 16.03.2015, la sediul din strada Călăraşi, nr. 595, Bl. CF3, sc. A, et.II-III, concurs pentru ocuparea funcţiei  vacante de administrator public.


    I.CONDIŢII  DE  DESFĂŞURARE  A  CONCURSULUI
•    depunerea dosarelor se va face in perioada 18.02.2015 – 03.03.2015 la secretariatul comisiei de concurs – Compartiment Resurse Umane;
•    proba  scrisă se va desfăşura în data de 11.03.2015, ora 10,00 la sediul Primariei Municipiului Feteşti, str. Călăraşi, nr. 595, bl.CF3,  et.II-IV;
•    interviul se va desfăşura în data de 16.03.2015,  ora 10,00 la sediul Primariei Municipiului Feteşti, str. Călăraşi, nr. 595, bl.CF3, et.II-IV si consta in sustinerea  proiectului de de management.

Citeşte mai mult...
 
Anunt
Luni, 19 Ianuarie 2015 21:17
   Cererile pentru locuinte ANL inregistrate pana la data de 31.12.2014 vor participa la anchetele sociale, iar cele inregistrate dupa aceasta data vor ramane in evidenta si vor participa la anchetele ce vor fi anuntate din timp.

Primar,
Ing.Catrinoiu Gheorghe
 
Comunicat - Demolare și Construire Sediu Primărie Municipiul Fetești
Luni, 19 Ianuarie 2015 21:09

   Primaria municipiului Fetești, la inițiativa domnului primar, Gheorghe Catrinoiu implementează proiectul ”Demolare și Construire Sediu Primărie Municipiul Fetești”.
   Proiectul cuprinde desființarea clădirilor existente în care a funcționat primăria și a anexelor care se găsesc, în prezent, pe suprafața destinată amplasării noului sediu care va avea structura funcțională D+P+1E+2E parțial.
   Contractul de finanțare a fost semnat în data de 23.12.2014.
   Primarul Municipiului Fetești, Gheorghe Catrinoiu a declarat: ”Acest proiect este unul necesar și oportun ce va facilita o mai bună funcționare a serviciilor din cadrul administrației locale aflate în slujba cetățenilor și va corespunde tuturor standardelor de calitate. De mai bine de 6 ani suntem chiriași și nu avem un sediu. În curând vom putea spune că avem o clădire reprezentativă pentru municipalitate”.
   Valoarea totală a contractului de finantare este de 20.136.302 lei, din care 18.321.287 lei reprezintă valoarea totală solicitată (fonduri de la bugetul de stat) și 1.815.015 lei din bugetul local.
   Perioada de implementare a proiectului este de 24 luni.

Primarul Municipiului Fetești,
Gheorghe Catrinoiu

Galerie foto Sediu Primarie (simulare 3D)

 
Comunicat - Modernizare transport urban
Sâmbătă, 17 Ianuarie 2015 21:03
   Primăria municipiului Fetești, la iniţiativa domnului primar, Gheorghe Catrinoiu, a demarat proiectul de modernizare a transportului urban, și în prima etapă au fost achiziționate cinci autobuze rulate, an de fabricație 2001.
   Feteștenii vor călători cu autobuze DAF ce au capacitatea medie de 85 de locuri, pe scaune și în picioare.
   Licitația fost realizată prin SEAP iar contractul, în valoare de 396000 de lei, a fost semnat în data de 23 Decembrie 2014.
   Termenul de livrare este de 30 de zile.

PRIMARUL MUNICIPIULUI FETESTI,
Gheorghe Catrinoiu
 
Eminescu, poetul nepereche - 2015
Vineri, 16 Ianuarie 2015 21:00

   Primăria municipiului Fetești și Consiliul Local, cu sprijinul Casei de Cultură, la inițiativa primarului, domnul Gheorghe Catrinoiu, au organizat joi 15 ianuarie, evenimentul cultural “Eminescu, poetul nepereche!”.
   La împlinirea a 165 de ani de la nașterea ”Luceafărului” poeziei românești, elevii de la Liceul Tehnologic de Industrie Alimentara, beneficiarii programului ”O viata noua, un nou inceput” de la Scoala Gimnaziala ”Radu Voda” – structura nr. 4 si ai Biroului de Asistenta Sociala din cadrul Protoeriei Fetesti s-au întrecut in cadrul concursului de recitare.
   Primarul municipiului Fetești a declarat că: “Mihai Eminescu este ultimul romantic, el a luminat și va lumina literatura noastră mulți ani de acum înainte de la înaltimea luceferilor, acolo unde s-a dus acum 165 de ani,  până la susurul izvoarelor cristaline din pădurile pe care le colinda cu drag, dainuind peste timp ca astrele. Astăzi este si Ziua Natională a Culturii Naționale. Această zi este recunoașterea geniului lui Mihai Eminescu, poetul nepereche. ”

Primarul Municipiului Fetești
Gheorghe Catrinoiu

Galerie foto Eminescu, poetul nepereche - 2015

 
Mai multe articole..
« ÎnceputAnterior12345678910UrmătorSfârşit »

Pagina 10 din 41
Romanian Bulgarian English French German Italian Portuguese Russian Spanish
PLAN LOCAL de APARARE IMPOTRIVA INUNDATIILOR pe PERIOADA 2014 - 2017 *** C.L.S.U. Fetesti

Date Caracteristice de Aparare a Obiectivelor Inundabile (PDF)

Plan de Situatie 1 (PDF)

Plan de Situatie 2 (PDF)
Facebook - Primaria Fetesti
Organizare si Functionare
Directii si Departamente
Informare Publica
Informatii
Economie
Proiecte
Centru Media
Actualizat la: 21-09-2017.
by Xtin Computers