Home
21 . 08 . 2018
Primaria Municipiului Fetesti - Site Oficial
ANUNȚ
Luni, 09 Ianuarie 2017 12:39
   Primăria municipiului Fetești, prin Serviciul Poliției Locale, solicită tuturor deținătorilor de autoturisme sau alte tipuri de mașini staționate pe artera principală strada Călărași , să le ridice pentru a se putea interveni la deszăpezire și pentru a se căra zăpada depusă în cantități foarte mari.
   De asemenea facem un apel către cetățeni , persoane fizice și juridice să participe alături de autoritățile locale la înlăturarea zăpezii depusă in zonele de acces și de tranzit pietonal.
   Toate acestea având în vedere ca urmează un nou val de ninsori începănd cu marți seara.

Vă mulțumim pentru ințelegere.

Primar ,
GAFIȚOI SORIN
 
Anunt Nr.14499/17.11.2016

   In conformitate cu prevederile art.7, alin.(1)-(12) din Legea nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, se aduce la cunostinta cetatenilor municipiului Fetesti urmatorul proiect de hotarare:

   PROIECT DE HOTARARE privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale în Municipiul Feteşti pentru anul 2017 (.doc)

   Persoanele interesate pot face propuneri si sugestii in vederea imbunatatirii acestui proiect, la sediul Primariei Fetesti- Compartiment Relatii cu Publicul,  tel 0243/364410 int.123, in termen de 10 zile de la afisarea prezentului proiect de hotarare.
    Proiectul poate fi accesat pe site-ul www.primariafetesti.ro.

Anexe (.doc):
ANEXA 1
ANEXA 2
ANEXA 3
ANEXA 4
ANEXA 5
ANEXA 6
ANEXA 7
ANEXA 8
ANEXA 9
ANEXA 10
ANEXA 11
ANEXA 12
ANEXA 13
ANEXA 14
ANEXA 15

Data afisarii
17.11.2016

Primarul Municipiului Fetesti,
Gafitoi Sorin

 
Dispozitia Nr. 1065/02.11.2016
Vineri, 11 Noiembrie 2016 21:14

Dispozitia nr. 1645/02.11.2016 privind delimitarea si numerotarea sectiilor de votare (.pdf)

 
Anunt Licitatie - Nr. 14174/11.11.2016
Duminică, 13 Noiembrie 2016 20:25
Anunt licitatie publica - inchiriere spatiu comercial (.pdf)
 
Anunt 13855/07.11.2016
Luni, 07 Noiembrie 2016 10:25
ANUNȚ CU PRIVIRE LA REZULTATUL SOLUȚIONĂRII CONTESTAȚIILOR
ÎN VEDEREA APLICĂRII UNEI CERERI DE FINANŢARE PENTRU PROIECTE IMPLEMENTATE ÎN CADRUL PROGRAMULUI OPERAŢIONAL CAPITAL UMAN  2014 – 2020 – DMI 5.1. – SPRIJIN PREGĂTITOR

· Referințe:
· Procedura aplicată: Selecția partenerilor în vederea aplicării unei cereri de finanțare pentru proiecte implementate în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014 – 2020
· Numărul/ data anunțului și data publicării anunțului: 12638/13.10.2016
· Numărul și data publicării anunțului cu privire la rezultatul selecției: 13.474/31.10.2016

· Informații generale
· Legislația aplicabilă
· Ordonanța de Urgență 40/ 2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014 – 2020
· Calendarul procedurii

Calendarul derulării procedurii de soluționare a contestațiilor

Data

Locul

Perioada de primire a contestațiilor

01.11.2016 – 03.11.2016

Sediul Primăriei

Contestații primite


Sediul Primăriei

O DEL AMENÇA Fetești

01.11.2016

Sediul Primăriei

CORPUL EXPERȚILOR ÎN ACCESAREA FONDURILOR STRUCTURALE ȘI DE COEZIUNE EUROPENE București

02.11.2016

Sediul Primăriei

CIC LABOR Slobozia

02.11.2016

Sediul Primăriei

Ședința de soluționare a contestațiilor și re-evaluare a dosarelor

04.11.2016, ora 10.00

Sediul Primăriei

Publicarea rezultatelor procedurii de selecție

07.11.2016

Site-ul Primăriei

 
· Rezultate:
În urma reevaluări dosarelor de candidatură, conform regulilor de selecție stabilite de procedura elaborată în acest sens și publicate în anunțul de selecție nr. 12638/13.10.2016, punctajele finale obținute de dosarele de candidatură ale organizațiilor participante sunt:
ONG-uri:
· PARTNET București, 90 puncte;
· O DEL AMENÇA Fetești, 70 puncte;
· CIC LABOR Slobozia, 70 puncte;
· CEAFSCE București, 70 puncte;
· FUNDAȚIA PACT București, 70 puncte;
Operatori economici: 
· SC AGRAFICS COMMUNICTIONS SRL București, 70 puncte;
Candidații acceptați pentru participarea în cadrul parteneriatului și depunerea unui proiect pentru obținerea de sprijin pregătitor în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014 – 2020 DMI 5.1. sunt PartNET București și SC AGRAFICS COMMUNICTIONS SRL.
Au fost respinse în faza administrativă și de evaluare a eligibilității candidații 
· MKBT HABITAT București (nu are experiență în implementarea niciunui proiect cu finanțare nerambursabilă).

Primar,
Sorin GAFITOI
 
 
Anunt Nr. 13.474/31.10.2016
Luni, 31 Octombrie 2016 10:46
ANUNȚ CU PRIVIRE LA REZULTATUL PROCEDURII DE SELECȚIE
ÎN VEDEREA APLICĂRII UNEI CERERI DE FINANŢARE PENTRU PROIECTE IMPLEMENTATE ÎN CADRUL PROGRAMULUI OPERAŢIONAL CAPITAL UMAN  2014 – 2020 – DMI 5.1. – SPRIJIN PREGĂTITOR

1. Referințe:
Procedura aplicată: Selecția partenerilor în vederea aplicării unei cereri de finanțare pentru proiecte implementate în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014 – 2020
Numărul/ data anunțului și data publicării anunțului: 12638/13.10.2016

2. Informații generale
a) Legislația aplicabilă
Ordonanța de Urgență 40/ 2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014 – 2020
b) Calendarul procedurii
 

Calendarul derulării procedurii de selecție

Data

Locul

Anunțul de selecție postat pe site-ul Primăriei Fetești

13.10.2016

Site-ul Primăriei

Solicitare de clarificări

Nu au fost

Nu este cazul

Răspuns la solicitarea de clarificări

Nu este cazul

Nu este cazul

Termen limită de depunere a dosarelor

27.10.2016 ora 16.30

Sediul Primăriei

Ședința de deschidere și evaluare a dosarelor

28.10.2016

Sediul Primăriei

Publicarea rezultatelor procedurii de selecție

31.10.2016

Site-ul Primăriei

 
3. Rezultate 
În urma analizei dosarelor de candidatură primite în cadrul procesului de selecție, conform regulilor de selecție stabilite de procedura elaborată în acest sens și publicate în anunțul de selecție nr. 12638/13.10.2016, punctajele obținute de organizațiile care au depus dosare de candidatură sunt:
ONG-uri:
PARTNET București, 90 puncte;
CIC LABOR Slobozia, 70 puncte;
CEAFSCE București, 70 puncte;
FUNDAȚIA PACT București, 70 puncte;
Operatori economici: 
SC AGRAFICS COMMUNICTIONS SRL București, 70 puncte;
Candidații acceptați pentru participarea în cadrul parteneriatului și depunerea unui proiect pentru obținerea de sprijin pregătitor în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014 – 2020 DMI 5.1. sunt PartNET București și SC AGRAFICS COMMUNICATIONS SRL.
Au fost respinse în faza administrativă și de evaluare a eligibilității candidații 
O DEL AMENÇA Fetești (lipsă Statut, Act constitutiv, lipsă bilanțuri contabile sau alte documente care să demonstreze capacitatea financiară a organizației pentru anii 2013 și 2014);
MKBT HABITAT București (nu are experiență în implementarea niciunui proiect cu finanțare nerambursabilă).
Ofertanții care nu au fost selectați de Primăria Municipiului Fetești ca parteneri în vederea aplicării cererii de finanțare pentru proiectul care face obiectul anunțului de selecție pot depune, în termen de 3 zile lucrătoare de la data publicării Rezultatului procedurii pe site-ul Primăriei Municipiului Fetești, contestații care se soluționează de comisia de contestații în termen de 2 zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a contestațiilor.

Primar,
Sorin GAFITOI
 
 
Compartiment Servicii Publice
Joi, 27 Octombrie 2016 22:00
Macheta si Raportul cu indicatorii economico-financiari, pentru operatorii economici cu capital integral de la stat pentru anul 2015
SC DRUMURI MUNICIPALE SRL
SC TRANSBUS SA FETESTI
 
Mai multe articole..
« ÎnceputAnterior11121314151617181920UrmătorSfârşit »

Pagina 13 din 49
Romanian Bulgarian English French German Italian Portuguese Russian Spanish
Plan Local de Apărare Împotriva Inundațiilor pe Perioada 2018-2021 *** CLSU Fetești

Date Caracteristice de Aparare a Obiectivelor Inundabile (PDF)

Plan de Situatie 1 (PDF)

Plan de Situatie 2 (PDF)

Facebook - Primaria Fetesti
Programul Operational Capacitate Administrativa
Organizare si Functionare
Directii, Servicii si Compartimente
Informare Publica
Informatii
Economie
Proiecte
Centru Media
Actualizat la: 20-08-2018.
by Xtin Computers