Home
23 . 02 . 2018
Primaria Municipiului Fetesti - Site Oficial
DISPOZITIE
Joi, 16 Iulie 2015 20:46

privind aprobarea Codului Etic si de Integritate al functionarilor publici si al personalului contractual din aparatul de specialitate al primarului Municipiului Fetesti

Dispozitie - aprobare Cod Etic si de Integritate (.pdf)

Codul de Conduita (.doc)

 
Anunt - Proiect de hotarare privind aprobarea Regulamentului de solutionare a cererilor de atribuire a locuintelor pentru tineri
Joi, 14 Mai 2015 21:04

Nr.5948/14.05.2015

    In conformitate cu prevederile art.7, alin.(1)-(12) din Legea nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, se aduce la cunostinta cetatenilor municipiului Fetesti urmatorul proiect de hotarare:
PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea  Regulamentului privind cadrul, modalitatea și criteriile de analiză și soluționare a cererilor de atribuire a locuințelor pentru tineri construite prin ANL, administrarea, exploatarea și închirierea acestora
    Persoanele interesate pot face propuneri si sugestii in vederea imbunatatirii acestui proiect, la sediul Primariei Fetesti- Compartiment Relatii cu Publicul,  tel 0243/364410 int.123, in termen de 10 zile de la afisarea prezentului proiect de hotarare.
    Proiectul poate fi accesat pe site-ul www.primariafetesti.ro.

Data afisarii
14.05.2015

Primarul Municipiului Fetesti,
Gheorghe Catrinoiu

Anunt - Proiect de hotarare privind aprobarea  Regulamentului de solutionare a cererilor de atribuire a locuintelor pentru  tineri (.doc)

 
ANUNŢ DE PRELUNGIRE A TERMENULUI DE DEPUNERE A PROIECTELOR PRIVIND FINANTAREA NERAMBURSABILA DIN FONDURI PUBLICE A CLUBURILOR SPORTIVE DE DREPT PRIVAT SI ALE ASOCIATIILOR SPORTIVE PE RAMURA DE SPORT JUDETENE CARE ACTIVEAZA IN MUNICIPIUL FETESTI
Luni, 11 Mai 2015 21:47

   „Consiliul Local al Municipiului Fetesti , in conformitate cu prevederile art.14 alin.2 din Legea 350/2005, anunţă  prelungirea perioadei de depunere a proiectelor  privind acordarea de finanţări nerambursabile de la bugetul local pentru proiecte şi activitati nonprofit, în anul fiscal 2015.
1. Denumirea autorităţii contractante: Municipiul Fetesti, cod fiscal 4365077; adresa:Fetesti, str. Calarasi,  Bl. CFR3 sc. A, et. II-IV,  telefon: 0243.364410.
2. Reglementări legale: Legea nr. 350/2005 actualizată privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general,  Hotărârea Consiliului Local  privind bugetul de venituri şi cheltuieli al Municipiului Fetesti pe anul 2015 .
3. Alocaţia financiară directă din fonduri publice se acordă în vederea desfăşurării de către persoanele fizice sau persoanele juridice fără scop patrimonial a unor activităţi sportive nonprofit, care să contribuie la realizarea unor acţiuni sau programe de interes public general, regional sau local.
4. Bugetul programului: bugetul alocat programului este stabilit prin H.C.L. Fetesti nr.19/11.02.2015 privind bugetul de venituri şi cheltuieli al Municipiului Fetesti pe anul 2015.
5. DOMENIUL SPORT :  PROGRAMELE SPORTIVE FINANTABILE DIN FONDURI PUBLICE
Pentru a participa la selecţie , solicitanţii trebuie să faca dovada ca sunt, cluburi sportive-persoane juridice de drept privat, fără scop lucrativ care depun o propunere de proiect, sau să facă dovada afilierii la federaţia sportivă naţională de specialitate şi/sau la asociaţia pe ramură de sport locala, după caz.
6. Acţiuni eligibile: acţiunile trebuie să se deruleze conform specificaţiilor din  Legea nr.350/2005 privind finanţările nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general şi din contractul de finanţare nerambursabilă încheiat între autoritatea finanţatoare şi beneficiari.
7. Avand in vedere necesitatea asigurarii finantarii nerambursabile pe anul calendaristic 2015, perioada de depunere a proiectelor de finanţare nerambursabilă, se reduce la 15 zile conform art.20 alin.(2) din Legea 350/2005, intrucat la nivelul Municipiului Fetesti nu sunt cunoscute persoane juridice care au ca si profil activitati sportive.
   Depunerea proiectelor se va face in perioada 12.05.2015-25.05.2015, până la ora 14,00 la Registratura Primăriei Municipiului Fetesti, în dublu exemplar şi CD.
   Dosarele depuse după data menţionată mai sus nu vor fi eligibile. De asemenea nu se vor accepta completări la dosarele proiectelor depuse.
   Evaluarea şi selecţia dosarelor depuse se va efectua în perioada 26.05.2015-27.05.2015 ora14,00.
   Contestatiile se depun la sediul Primariei Municipiului Fetesti.
8. Documentaţia pentru elaborarea proiectelor şi informaţii suplimentare se pot obţine de la  Directia Juridica din cadrul Primăriei Municipiului Fetesti.
9. Evaluarea şi selecţia proiectelor depuse se va face în ordinea punctajului obţinut de către fiecare solicitant, în limita bugetului alocat.”


Ghidul Solicitantului - Finantari Nerambursabile pentru Sport (.doc)

 
Anunt - Proiect hotarare privind aprobarea contractului de delegare a gestiunii serviciului de transport public local de calatori
Miercuri, 29 Aprilie 2015 21:00

Nr.4876/21.04.2015

    In conformitate cu prevederile art.7, alin.(1)-(12) din Legea nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, se aduce la cunostinta cetatenilor municipiului Fetesti urmatorul proiect de hotarare:
PROIECT DE HOTARARE privind privind atribuirea contractului de delegare a gestiunii serviciului de transport public local de calatori in municipiul Fetesti catre S.C.TRANSBUS S.A. FETESTI
    Persoanele interesate pot face propuneri si sugestii in vederea imbunatatirii acestui proiect, la sediul Primariei Fetesti- Compartiment Relatii cu Publicul,  tel 0243/364410 int.123, in termen de 10 zile de la afisarea prezentului proiect de hotarare.
    Proiectul poate fi accesat pe site-ul www.primariafetesti.ro.

Data afisarii
29.04.2015

Primarul Municipiului Fetesti,
Gheorghe Catrinoiu

 Proiect hotarare privind aprobarea contractului de  delegare a gestiunii serviciului de transport public local de calatori (.doc)

 
Anunt de Participare
Luni, 20 Aprilie 2015 22:22

   „Consiliul Local al Municipiului Fetesti anunţă acordarea de finanţări nerambursabile de la bugetul local pentru proiecte şi activitati nonprofit, în anul fiscal 2015.
1. Denumirea autorităţii contractante: Municipiul Fetesti, cod fiscal 4365077; adresa:Fetesti, str. Calarasi,  Bl. CFR3 sc. A, et. II-IV,  telefon: 0243.364410.
2. Reglementări legale: Legea nr. 350/2005 actualizată privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general,  Hotărârea Consiliului Local  privind bugetul de venituri şi cheltuieli al Municipiului Fetesti pe anul 2015 .
3. Alocaţia financiară directă din fonduri publice se acordă în vederea desfăşurării de către persoanele fizice sau persoanele juridice fără scop patrimonial a unor activităţi sportive nonprofit, care să contribuie la realizarea unor acţiuni sau programe de interes public general, regional sau local.
4. Bugetul programului: bugetul alocat programului este stabilit prin H.C.L. Fetesti nr.19/11.02.2015 privind bugetul de venituri şi cheltuieli al Municipiului Fetesti pe anul 2015.
5. DOMENIUL SPORT :  PROGRAMELE SPORTIVE FINANTABILE DIN FONDURI PUBLICE
Pentru a participa la selecţie , solicitanţii trebuie să faca dovada ca sunt, cluburi sportive-persoane juridice de drept privat, fără scop lucrativ care depun o propunere de proiect, sau să facă dovada afilierii la federaţia sportivă naţională de specialitate şi/sau la asociaţia pe ramură de sport locala, după caz.
6. Acţiuni eligibile: acţiunile trebuie să se deruleze conform specificaţiilor din  Legea nr.350/2005 privind finanţările nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general şi din contractul de finanţare nerambursabilă încheiat între autoritatea finanţatoare şi beneficiari.
7. Avand in vedere necesitatea asigurarii finantarii nerambursabile pe anul calendaristic 2015, perioada de depunere a proiectelor de finanţare nerambursabilă, se reduce la 15 zile conform art.20 alin.(2) din Legea 350/2005, intrucat la nivelul Municipiului Fetesti nu sunt cunoscute persoane juridice care au ca si profil activitati sportive.
 Depunerea proiectelor de finantare nerambursabila se va face in perioada 20 aprilie-5mai 2015, până la ora 14, la Registratura Primăriei Municipiului Fetesti, în dublu exemplar şi CD.
Dosarele depuse după data menţionată mai sus nu vor fi eligibile. De asemenea nu se vor accepta completări la dosarele proiectelor depuse.
Evaluarea şi selecţia dosarelor depuse se va efectua în perioada 11-25 mai 2015 pana la ora14.
Contestatiile se depun la sediul Primariei Municipiului Fetesti.
8. Documentaţia pentru elaborarea proiectelor şi informaţii suplimentare se pot obţine de la  Directia Juridica din cadrul Primăriei Municipiului Fetesti.
9. Evaluarea şi selecţia proiectelor depuse se va face în ordinea punctajului obţinut de către fiecare solicitant, în limita bugetului alocat.”

Ghidul Solicitantului - Finantari Nerambursabile pentru Sport (.doc)

 
Anunt Nr. 2.130 din 18.02.2015
Miercuri, 18 Februarie 2015 20:04

   Primaria Municipiului Feteşti organizează în data de 11.03.2015 – 16.03.2015, la sediul din strada Călăraşi, nr. 595, Bl. CF3, sc. A, et.II-III, concurs pentru ocuparea funcţiei  vacante de administrator public.


    I.CONDIŢII  DE  DESFĂŞURARE  A  CONCURSULUI
•    depunerea dosarelor se va face in perioada 18.02.2015 – 03.03.2015 la secretariatul comisiei de concurs – Compartiment Resurse Umane;
•    proba  scrisă se va desfăşura în data de 11.03.2015, ora 10,00 la sediul Primariei Municipiului Feteşti, str. Călăraşi, nr. 595, bl.CF3,  et.II-IV;
•    interviul se va desfăşura în data de 16.03.2015,  ora 10,00 la sediul Primariei Municipiului Feteşti, str. Călăraşi, nr. 595, bl.CF3, et.II-IV si consta in sustinerea  proiectului de de management.

Citeşte mai mult...
 
Anunt
Luni, 19 Ianuarie 2015 21:17
   Cererile pentru locuinte ANL inregistrate pana la data de 31.12.2014 vor participa la anchetele sociale, iar cele inregistrate dupa aceasta data vor ramane in evidenta si vor participa la anchetele ce vor fi anuntate din timp.

Primar,
Ing.Catrinoiu Gheorghe
 
Mai multe articole..
« ÎnceputAnterior11121314151617181920UrmătorSfârşit »

Pagina 13 din 44
Romanian Bulgarian English French German Italian Portuguese Russian Spanish
Plan Local de Apărare Împotriva Inundațiilor pe Perioada 2018-2021 *** CLSU Fetești

Date Caracteristice de Aparare a Obiectivelor Inundabile (PDF)

Plan de Situatie 1 (PDF)

Plan de Situatie 2 (PDF)

Facebook - Primaria Fetesti
Programul Operational Capacitate Administrativa
Organizare si Functionare
Directii si Departamente
Informare Publica
Informatii
Economie
Proiecte
Centru Media
Actualizat la: 21-02-2018.
by Xtin Computers