Home
23 . 05 . 2018
Proiecte

Activitatea mea, ca primar, va urma, concomitent, trei direcţii, aparent simple, dar foarte eficiente. În plus, am identificat şi o serie de organisme(servicii si directii) din primărie care vor putea pune, urgent, în practică deciziile edilului. Pe baza pricipiului responsabilităţii, prezentat în capitolul al patrulea, angajaţii acestor organisme vor putea fi traşi imediat la răspundere dacă nu-şi vor îndeplini sarcinile.
Iată care sunt direcţiile de acţiune:

Punctul 1: Feteşti- un oraş curat

A. Salubrizarea întregului municipiu
- amenajarea ghenelor de gunoi;
- desfiinţarea gropilor de gunoi existente , amenajarea rampei de sortare si transfer a deşeurilor;
- reciclarea deseurilor ;
- instalarea  coşurilor de gunoi în toate zonele;
 Responsabili:Compartimentul de achizitii , lucrari publice ;DADP;
 Masuri :prin  concesionarea serviciului de salubritate.

B. Curăţarea, întreţinerea spaţiilor verzi şi a parcurilor
- plantarea unui număr mare de pomi, arbuşti şi de flori;
- întreţinerea locurilor de joacă şi amenajarea unora noi;    
- întreţinerea aleilor şi a băncilor;
- amenajarea unui spaţiu de recreere pentru pensionari (ex: instalarea  unor bănci şi mese pentru pasionaţii de şah);
- sterilizarea câinilor comunitari;
 Responsabili: DADP 

Punctul 2: Feteşti- un oraş cu străzi moderne

A. Reparaţii pe termen scurt
- asfaltarea bulevardului central;
- reabilitarea străzilor principale din toate cartierele prin astuparea   gropilor cu piatră spartă;
- amenajarea de trotuare şi alei;
- amenajarea parcărilor în centrul oraşului;
 Responsabili: Serv. Urbanism, Compartimentul de achizitii, lucrari publice şi DADP 

 - întocmirea unui studiu şi a strategiei privind reabilitarea şi  modernizarea tuturor străzilor din municipiu.
 Acestea vor conţine:
 - informaţii despre situaţia reţelei de distribuţie a apei şi măsuri privind reabilitarea acesteia dar şi pentru extinderea ei;
 - informaţii despre situaţia reţelei de canalizare existente şi măsuri pentru reabilitarea acesteia dar şi pentru extinderea ei;
 - stabilirea priorităţilor în efectuarea lucrărilor prin clasificarea străzilor în funcţie de traficul desfăşurat pe acestea şi de complexitatea lucrărilor;
      Responsabili: Serv. Urbanism;

B. Reparaţii pe termen mediu şi lung
- întocmirea documentaţiilor;
- identificarea surselor de finanţare;
- executarea propriu-zisă a lucrărilor de modernizare şi reabilitare;
 Responsabili: Serv. Urbanism, Compartimentul de achizitii , lucrari publice;

Punctul 3: Feteşti- un oraş cu apă potabilă şi canalizare modernă pentru toate locuinţele

A. Reabilitarea reţelei de distribuţie a apei şi extinderea acesteia în zonele nou  construite
- înlocuirea conductelor vechi din azbociment, fontă şi oţel, vechi de  40 de ani cu unele de polietilenă, mult mai rezistente;
- extinderea reţelei de distribuţie a apei în zona Est, str. APELOR;
- asigurarea necesarului de apă prin forarea a patru puţuri: Cartierul        Dudeşti, Feteşti Gară şi Staţia de Tratare şi Feteşti Oraş- zona IGO;
 Responsabili: Compartimentul de achizitii , lucrari publice;

B. Reabilitarea reţelei de canalizare şi extinderea acesteia în întreg municipiul   
- repararea reţelei existente, inclusiv zona de deversare;
- intocmirea unui studiu privind construirea  reţelei de canalizare în toate cartierele municipiului;
- construirea statiei de epurare;
  Responsabili: Compartimentul de achizitii , lucrari publice;

 
Romanian Bulgarian English French German Italian Portuguese Russian Spanish
Organizare si Functionare
Directii si Departamente
Informare Publica
Economie
Proiecte
Centru Media
by Xtin Computers