Home Directii si Departamente Directia Juridica si Administratie Publica Locala
27 . 05 . 2015
Directia Juridica si Administratie Publica Locala

 1. Dicianu Nicu – director executiv II

 

Art. 1 Direcţia Juridică şi Administraţie Publică Locală, este o structură funcţională din cadrul aparatului de specialitate al primarului, condus de către un director executiv, aflat în relaţii de subordonare faţă de primar.

Art. 2 Structura organizatorică a Direcţiei Juridice şi Administraţie Publică Locală, este prezentată conform organigramei, numărului de posturi şi a statului de funcţii ale Primăriei municipiului Feteşti şi are în subordine:
• Compartiment Juridic
• Serviciul Public de Asistenţă Socială care este structurat în:
      -   Birou Asistenţă Socială şi Autoritate Tutelară
▪ Compartiment Asistenţă Medicală Comunitară
• Compartiment Relaţii cu Publicul, Registratură 

4.a. SERVICIUL PUBLIC DE ASISTENTA SOCIALA

4.b. COMPARTIMENTUL JURIDIC

 
Romanian Bulgarian English French German Italian Portuguese Russian Spanish
Organizare si Functionare
Informare Publica
Legea 132/2010
Economie
Proiecte
Centru Media
Arhiva Stiri
by Xtin Computers