Home
20 . 07 . 2018
Cabinetul Primarului
Marţi, 09 Noiembrie 2010 20:44

1. Țurlui Georgiana – consilier IA
2. Neculae Cristian  – consilier IA 

 

Art. 1 Cabinetul Primarului este un compartiment funcţional din cadrul structurii organizatorice a Primăriei municipiului Feteşti , compus din doi consilieri.  

Art. 2 Structura organizatorică a Cabinetului Primarului este prezentata conform organigramei, numărului de posturi şi a statului de funcţii ale Primăriei municipiului Feteşti.

Art.3 Cabinetul Primarului are ca principale atribuţii specifice:

• asigurarea colaborării dintre compartimentele Primăriei municipiului Feteşti, cât şi dintre acestea şi alte autorităţi şi instituţii ale administraţiei publice, regii autonome, societăţi culturale, după caz;
• reprezintă instituţia Primarului în relaţia cu cetaţeanul, administraţia centrală şi locală, alte instituţii şi organizaţii, persoane fizice şi juridice din ţară şi strainătate, în baza competenţelor stabilite de primar;
• urmareşte soluţionarea şi prezentarea documentelor la termen de către compartimentele din cadrul primariei;
• prezintă responsabilului de buget necesarul de cheltuieli, fundamentat, pentru activitatea proprie, la termenele prevazute de lege, în vederea întocmirii bugetului;
• asigură recuzita necesara întâlnirilor de protocol (materiale de prezentare/informare printate sau pe suport electronic etc.);
• întocmeşte agenda pentru primar, la solicitarea acestuia;
• pregateşte materialele necesare ce urmează a fi prezentate în comunicate/declaraţii de presa la cererea primarului;
• prezintă primarului solicitările privind organizarea de acţiuni publice;
• întocmeşte note, referate, sinteze şi răspunsuri către diverse Instituţii, Ministere, Instituţia Prefectului, etc., la cererea primarului;
• coordonează activităţile de proiectare şi implementarea Sistemului de Management al Calităţii, a activităţilor de certificare a calităţii serviciilor, conform ISO 9001: 2000;
• respectă Declaraţia şi Angajamentul primarului în domeniul calitaţii;
• în calitate de reprezentant al managementului, are autoritatea si responsabilitatea de a se asigura ca procesele sistemului sunt stabilite, implementate si menţinute; de a raporta primarului despre funcţionarea sistemului de management al calităţii şi despre orice necesitate de îmbunataţirea acestuia;

Relaţii internationale
 
• asigură desfăşurarea corespunzătoare a acţiunilor Primăriei municipiului Feteşti pe plan extern, în cadrul organismelor internaţionale şi a asociaţiilor internaţionale, cooperarea cu primăriile oraşelor din  strainatate;
• organizează acţiunile de cooperare cu administraţiile publice locale din strainatate, cu organismele şi instituţiile interne şi externe de interes pentru administraţia publică locală;
• desfaşoara operaţiunile necesare atragerii investitorilor străini în vederea realizării obiectivelor prioritare în domenii de interes local, respectiv urbanism, construcţii, infrastructura rutieră, canalizare, salubritate, termoficare, transport urban şi alte servicii publice de interes local;
• promovează imaginea municipiului Feteşti pe plan extern prin diverse activităţi şi programe care se desfasoară în ţara şi în străinatate;
• propune compartimentelor primariei şi primeşte de la acestea ofertele privind stagiile de formare, cursurile de specializare, cooperările internaţionale, în vederea îmbunătăţirii performanţelor instituţiei;
• realizează  materiale şi documentaţii de promovare a proiectelor de cooperare şi asociere în domenii de interes local;
• întocmeşte documentaţia aferentă şi acordurile de cooperare şi colaborare propriu-zise;
• întocmeşte documentaţia necesară înfrăţirii între municipiul Feteşti şi alte oraşe din lume, precum şi protocolul propriu-zis;
• asigură şi realizează materiale de prezentare în vederea promovării imaginii Primăriei municipiului Feteşti pe plan extern;
• întocmeşte materiale de sinteză în limbi străine pe baza datelor furnizate de compartimentele de specialitate;
• asigură logistica necesară delegaţiilor străine ce vizitează sau colaborează cu autorităţile administraţiei publice, asigură traducerile curente, traducerile materialelor şi documentelor primite de la compartimentele de specialitate şi a celor primite sau cerute de organismele internaţionale pentru acordurile de asistenţa tehnică şi de cooperare;
• asigură corespondenţa externa a Primăriei Municipiului Feteşti aferentă domeniului de activitate;
• asigură  activităţile legate de documentarea şi pregătirea organizării vizitelor externe pentru autorităţile administraţiei publice locale, având responsabilitate asupra oportunităţii deplasarilor externe; 
• primeşte şi centralizează rapoartele de activitate ale delegaţiilor externe la întoarcerea în ţara;
• întocmeşte informări directe sau prin corespondenţa  cu partenerii externi;
• urmăreşte derularea contractelor externe;
• asigură corespondenţa externă curentă şi traduce materiale şi documentaţii ale compartimentelor de specialitate;
alte atributii stabilite prin Dispoziţia Primarului.

 
Romanian Bulgarian English French German Italian Portuguese Russian Spanish
Organizare si Functionare
Directii, Servicii si Compartimente
Informare Publica
Economie
Proiecte
Centru Media
by Xtin Computers