Home
17 . 07 . 2018
Compartiment Activitati Autofinantate (Piata)  Email
Marţi, 09 Noiembrie 2010 20:45

1. Barangă Ionel – inspector specialitate II
2. Mitache Cornelia – casier
3. Neculae Daniela – casier
4. Borcea Tanța – casier
5. Maxim Niculina – casier

 

Art. 1 Compartimentul Activităţi Autofinanţate este o structură de specialitate organizată  în cadrul Primăriei municipiului Feteşti, este subordonat viceprimarului şi are următoarele atribuţii specifice:
• întreprinde toate măsurile necesare pentru realizarea condiţiilor de funcţionare a pieţelor în conformitate cu legislaţia în vigoare şi cu “Regulamentul de organizare, autorizare şi funcţionare a pieţelor din municipiul Feteşti”;
• asigură obţinerea avizelor şi autorizaţiilor necesare funcţionării pieţelor în conformitate cu normele stabilite prin legile în vigoare;
• pune la dispoziţia comercianţilor, pe baze de taxe şi tarife stabilite de către Consiliul Local, spaţii comerciale pentru vânzarea produselor şi asigură colectarea lor;
• asigură condiţii pentru desfăşurarea unui comerţ civilizat în incinta pieţelor, intervenind pentru păstrarea unor raporturi corecte între producători-vânzători şi clienţi;
• pune la dispoziţia comercianţilor, proprietari de mărfuri, pe bază de taxe şi tarife, spaţii de depozitare, cântare, halate, ustensile specifice comerţului, alte servicii (acces la surse de utilităţi);
• afişează taxele şi tarifele care se practică în pieţe şi asigură încasarea corectă a lor pe bază de documente legale de la toţi agenţii economici care desfăşoară acte de comerţ în perimetrul pieţelor;
• dispune măsuri de protecţie a muncii, de prevenire şi stingere a incendiilor, precum şi evitarea unor pagube ce s-ar putea produce asupra patrimoniului pieţelor;
• asigură ridicarea zilnică a gunoiului, măturarea pieţelor şi spălarea acestora zilnic sau ori de câte ori este nevoie, în funcţie de sezon, dotarea şi folosirea produselor dezinfectante şi de întreţinere, funcţionarea instalaţiilor de apa, canalizare şi electricitate;
• ţine evidenţa zilnică a persoanelor fizice şi juridice, a producătorilor care desfăşoară activităţi comerciale în cadrul pieţelor;
• asigură paza pieţelor cu personal  calificat;
• asigură aplicarea măsurilor dispuse de organele de inspecţie şi control;
asigură, controlează şi verifică curăţirea permanentă a perimetrului pieţelor;

 
Romanian Bulgarian English French German Italian Portuguese Russian Spanish
Organizare si Functionare
Directii, Servicii si Compartimente
Informare Publica
Economie
Proiecte
Centru Media
by Xtin Computers