Home
18 . 07 . 2018
Anunt privind atribuirea contractului de servicii de paza
Marţi, 13 Ianuarie 2015 22:06
Nr. 418 / 13.01.2015

AUTORITATEA CONTRACTANTA :  U.A.T. Municipiul Fetesti avand sediul in localitatea Fetesti, Judetul Ialomita, Str. Calarasi, Nr.595, Bl.CF3, Sc.A, Et.2-4.
PROCEDURA DE ATRIBUIRE :   Negociere fara publicare anunt , conform anexa 2B
CATEGORIA SI DESCRIEREA SERVICIILOR PRESTATE :Servicii de Paza in mun.
Fetesti in anul 2015, Cod CPV:79713000-5
DATA ATRIBUIRII CONTRACTULUI DE SERVICII:  29.12.2014
CRITERIUL DE ATRIBUIRE A CONTRACTULUI : pretul cel mai scazut
NUMARUL DE OFERTE PRIMITE :  1
DENUMIREA SI ADRESA OFERTANTULUI CASTIGATOR : S.C. Strajeri Security S.R.L.
cu sediul in Fetesti , str. Siretului,  nr. 2, bl. A1, sc.A, et. 1, ap.4, telefon/fax: 0243/230.321
PRETUL CONTRACTULUI DE SERVICII :  223.380lei.
DATA PUBLICARII ANUNTULUI DE PARTICIPARE : -

Primar,
Gheorghe Catrinoiu
 
Romanian Bulgarian English French German Italian Portuguese Russian Spanish
Organizare si Functionare
Directii, Servicii si Compartimente
Informare Publica
Economie
Proiecte
Centru Media
by Xtin Computers