Home
24 . 10 . 2018
Anunt Nr. 1792 / 10.02.2015
Marţi, 10 Februarie 2015 21:02
A N U N T PRIVIND ORGANIZAREA PROCEDURII DE ATRIBUIRE A
„ Serviciilor- organizare evenimente culturale, de recreere si sportive”  in municipiul Fetesti, in anul 2015

AUTORITATE CONTRACTANTA: UAT Municipiul Fetesti, avand sediul in localitatea
Fetesti, judetul Ialomita, Str. Calarasi, nr. 595,Bl.CF3, Sc.A,Et.2-4.
OBIECTUL CONTRACTULUI: „Servicii organizare evenimente culturale, de recreere si sportive” in municipiul Fetesti, in anul 2015.
SURSA DE FINANTARE: Bugetul local
CRITERIUL DE ATRIBUIRE: „Pretul cel mai scazut”
DOCUMENTATIA DE ATRIBUIRE: Se pune la dispozitie la sediul Primariei Fetesti, judetul Ialomita, str. Calarasi, nr.595, sc. A , et.4 , Birou achizitii.
CLARIFICARI : Se pot obtine de la dispozitie la sediul UAT Fetesti, judetul Ialomita, str. Calarasi, nr.595, sc. A , et.4 , Birou achizitii.
TERMENUL LIMITA DE DEPUNERE A OFERTELOR : data 26.02.2015, ora: 10 la sediul Primariei Fetesti, Registratura.
DATA DESCHIDERII OFERTELOR: 26.02.2015, ora: 11, la sediul Primariei Fetesti, judetul Ialomita, Str. Calarasi, nr.595, sc. A, et.4, Sala de sedinte.

Primar,
Gheorghe Catrinoiu
 
Romanian Bulgarian English French German Italian Portuguese Russian Spanish
Organizare si Functionare
Directii, Servicii si Compartimente
Informare Publica
Economie
Proiecte
Centru Media
by Xtin Computers