Home
18 . 07 . 2018
Directia Dezvoltare - ANUNTURI


Anunt licitatie - Unirii

 1. Informatii generale privind proprietarul:
    Primaria Municipiului Fetesti cu sediul in Fetesti, str.Calarasi, nr.595, bl.CF3, sc.A, et.II-IV, jud.Ialomita, cod fiscal 4365077, cont nr. RO64TREZ24A510103203001X ,  deschis la Trezoreria Fetesti, telefon 0243364410.
2. Informatii generale privind obiectul licitatiei:
a Procedura aplicata pentru constituirea  dreptului de superficie cu titlu oneros asupra terenului :  licitatie publica, aprobata prin H.C.L. nr. 134 din 30.09.2015.
b.Tipul contractului pentru care se solicita oferte: contract de superficie cu titlu oneros asupra terenului.  Terenul  pentru licitatie este situat in str. Călărași, zona Spital Anghel Saligny, lot 1, apatine domeniului privat al Consiliului Local Fetesti  si este  destinat pentru activitaii comerciale.
c. Suprafata teren :  conform extrasului de carte funciara.
d. Durata dreptului de superficie este de   25  ani.
3. Informatii privind documentatia de atribuire:
a. Relatii privind licitatia, documentatia de atribuire, certificatul de urbanism, se pot obtine de la Primaria Municipiului Fetesti, camera 6, incepind cu data de  25.11.2015.
b. Cheltuieli de instituire a dreptului de superficie:
                     - certificat de urbanism                  9,00lei.
                     - caiet de sarcini                         100,00lei
                     - taxa de participare                    200,00lei
                     -garantia de participare               500,00lei
c. pretul minim de pornire a licitatiei:  - pentru activitati comerciale este 36,94lei/mp/an (13.889,44lei/an)               
d. data limita pentru obtinerea documentatiei: 02.12.2015, ora  12.  
4. Informatii privind ofertele:
4.1.Data limita pentru depunerea ofertelor: 03.12.2015, ora 14.
4.2.Adresa la care trebuie depuse ofertele:
Primaria municipiului Fetesti, str.Calarasi, nr.595, bl.CF3, sc.A, et.II-IV, jud.Ialomita, camera 1 – Registratura.
4.3.Numarul de exemplare in care trebuie depusa fiecare oferta: 2 exemplare.
5. Data si locul la care se desfasoara sedinta publica de deschidere a ofertelor:
                04.12.2015, ora 11,  Primaria municipiului Fetesti, sala de sedinte.
6. Data transmiterii anuntului de licitatie catre institutiile abilitate:  23.11.2015.        
                                                               

PRIMAR,
Gheorghe Catrinoiu

 
Anunt finalizare proiect acoperis
Vineri, 23 Octombrie 2015 10:37
FINALIZAREA PROIECTULUI „REABILITARE ACOPERIȘ CLĂDIRE LICEUL TEORETIC CAROL I” COD SMIS 54108 (.doc)
 
A N U N T DE LICITATIE
Marţi, 15 Septembrie 2015 21:40
1. Informatii generale privind proprietarul:
Primaria Municipiului Fetesti cu sediul in Fetesti, str.Calarasi, nr.595, bl.CF3, sc.A, et.II-IV, jud.Ialomita, cod fiscal 4365077, cont nr. RO64TREZ24A510103203001X ,  deschis la Trezoreria Fetesti, telefon 0243364410.
2. Informatii generale privind obiectul licitatiei:
a. Procedura aplicata pentru constituirea  dreptului de superficie cu titlu oneros asupra terenului:  licitatie publica, aprobata prin H.C.L. nr. 101,102,103,104 din 30.07.2015.
b. Tipul contractului pentru care se solicita oferte: contract de superficie.  Terenurile pentru licitatie apatin domeniului privat al Consiliului Local Fetesti.  si au  destinatia pentru :   construire locuinte in zona Liliacului  (13 loturi), zona Vinalcool - str. Dropiilor (2 loturi), zona Vinalcool - str. Baraganului ( 1 lot).
c. Suprafata teren:  conform extrasului de carte funciara.
d. Durata dreptului de superficie este de   49  ani.
3. Informatii privind documentatia de atribuire:
a. Relatii privind licitatia, documentatia de atribuire, certificatul de urbanism, se pot obtine de la Primaria municipiului Fetesti, camera 6, incepind cu data de  16.09.2015.
b. Cheltuieli de instituire a concesiunii:
- certificat de urbanism                  9,00 lei;
- caiet de sarcini                         100,00lei;
- taxa de participare                    200,00lei;
- garantia de participare               500,00lei.
c. pretul minim de pornire a licitatiei:  0,69  lei/mp/an,  pentru locuinte zona Liliacului( str. Viorelelor) si 0,34  lei/mp/an,  pentru locuinte zona Vinalcool (str. Dropiilor si str. Baraganului)
d. data limita pentru obtinerea documentatiei: 28.09.2015, ora  12.  
4. Informatii privind ofertele:
4.1.Data limita pentru depunerea ofertelor: 29.09.2015, ora 14.
4.2.Adresa la care trebuie depuse ofertele:
Primaria municipiului Fetesti, str.Calarasi, nr.595, bl.CF3, sc.A, et.II-IV, jud.Ialomita, camera 1 – Registratura.
4.3.Numarul de exemplare in care trebuie depusa fiecare oferta: 2 exemplare.
5. Data si locul la care se desfasoara sedinta publica de deschidere a ofertelor: 30.09.2015, ora  11,  Primaria municipiului Fetesti, sala de sedinte.
6. Data transmiterii anuntului de licitatie catre institutiile abilitate:  14.09.2015.        
                                                                
PRIMAR,
Gheorghe Catrinoiu
 
Anunt de licitatie
Miercuri, 02 Septembrie 2015 19:02
1. Informatii generale privind proprietarul:
Primaria Municipiului Fetesti cu sediul in Fetesti, str.Calarasi, nr.595, bl.CF3, sc.A, et.II-IV, jud.Ialomita, cod fiscal 4365077, cont nr. RO64TREZ24A510103203001X ,  deschis la Trezoreria Fetesti, telefon 0243364410.
2. Informatii generale privind obiectul licitatiei:
a. Procedura aplicata pentru constituirea  dreptului de superficie cu titlu oneros asupra terenului:  licitatie publica, aprobata prin H.C.L. nr. 105,106,107 din 30.07.2015.
b. Tipul contractului pentru care se solicita oferte: contract de superficie.  Terenurile pentru licitatie apatin domeniului privat al Consiliului Local Fetesti.  si au  destinatia pentru :  construire garaje auto in;  zona 5 bis(12 loturi), zona BN (1 lot).
c. Suprafata teren:  conform extrasului de carte funciara.
d. Durata dreptului de superficie este de   25  ani.
3. Informatii privind documentatia de atribuire:
a. Relatii privind licitatia, documentatia de atribuire, certificatul de urbanism, se pot obtine de la Primaria municipiului Fetesti, camera 6, incepind cu data de  03.09.2015.
b. Cheltuieli de instituire a dreptului de superficie:
- certificat de urbanism                  6,00lei.
- caiet de sarcini                         100,00lei
- taxa de participare                    200,00lei
-garantia de participare               500,00lei
c. pretul minim de pornire a licitatiei: 3,10 lei/mp/an pentru garaje auto.
d. data limita pentru obtinerea documentatiei: 15.09.2015, ora  12.  
4. Informatii privind ofertele:
4.1.Data limita pentru depunerea ofertelor: 16.09.2015, ora 14.
 4.2.Adresa la care trebuie depuse ofertele:
Primaria municipiului Fetesti, str.Calarasi, nr.595, bl.CF3, sc.A, et.II-IV, jud.Ialomita, camera 1 – Registratura.
4.3.Numarul de exemplare in care trebuie depusa fiecare oferta: 2 exemplare.
5. Data si locul la care se desfasoara sedinta publica de deschidere a ofertelor:
17.09.2015, ora  11,  Primaria municipiului Fetesti, sala de sedinte.
6. Data transmiterii anuntului de licitatie catre institutiile abilitate:  02.09.2015.        
                                                               
PRIMAR,
Gheorghe Catrinoiu
 
Anunt - Licitatie inchiriere spatiu
Vineri, 17 Iulie 2015 22:06
1.    Informatii generale:
    Primaria Municipiului Fetesti, cu sediul in Fetesti, str.Calarasi, nr.595, bl.CF3, sc.A, et.2-4, jud.Ialomita, Cod fiscal 4365077 ,Cod IBARO95TREZ39224510220XXXXX,deschis la Trezoreria Fetesti, anunta organizarea licitatiei publice cu oferta in plic inchis pentru  inchirierea  urmatorului spatiu:
                        
 1. LOT 2- suprafata 80,41 mp , situat in Fetesti , str. Bucegi , nr 31 , bl Ans 56 , sc D, parter , jud Ialomita , cu destinatia de prestari servicii.

   Pretul de pornire la licitatie este de 3,05 lei/mp/luna , conform HCL 21/11.02.2015 – Anexa nr 2 , privind stabilirea chiriilor si taxelor locale , altele decat cele prevazute de Codul Fiscal pentru anul 2015.
    
2.    Informarii privind documentatia de atribuire:
a.    Relatii privind  licitatia si documentatia de atribuire,  se pot obtine de la sediul Primariei Municipiului Fetesti, camera 1,etaj 4, Compartiment Patrimoniu , incepand cu data de 20.07.2015.
b.    Cheltuieli de instituire a vanzarii:

-    Caiet de sarcini :100 lei.
-    Taxa de participare  la licitatie: 300 lei.
-    Garantia de participare la licitatie  in valoare de 589 lei

c.    Data limita pentru obtinerea documentatiei : 03.08.2015, ora14.

3.    Informatii privind ofertele :
3.1.    Ofertantii vor depune  cererea de inscriere la licitatie, insotita de documentele solicitate cat si oferta financiara, la sediul  Primariei, camera 1- Registratura.
3.2.    Data limita pentru depunerea documentelor : 05.08.2015, ora 14.

4.    Data si locul la care se desfasoara sedinta publica de inchiriere:
06.08.2015, ora 11, Primaria Municipiului Fetesti, sala de sedinte.

5.    Denumirea, adresa, numarul de telefon al instantei competente in
solutionarea litigiilor aparute:
    Tribunalul Ialomita, Sectia de contencios administrativ, B-dul. Cosminului, nr.12, cod postal 920064, telefon 0243 218 515.
6.    Data transmiterii anuntului de licitatie catre institutiile abilitate: 16.07.2015

PRIMAR,
Gheorghe Catrinoiu
 
« ÎnceputAnterior1234UrmătorSfârşit »

Pagina 1 din 4
Romanian Bulgarian English French German Italian Portuguese Russian Spanish
Organizare si Functionare
Directii, Servicii si Compartimente
Informare Publica
Economie
Proiecte
Centru Media
by Xtin Computers