Home
26 . 05 . 2018
Directia Dezvoltare - ANUNTURI


Anunt - Licitatie inchiriere spatiu
Vineri, 17 Iulie 2015 22:06
1.    Informatii generale:
    Primaria Municipiului Fetesti, cu sediul in Fetesti, str.Calarasi, nr.595, bl.CF3, sc.A, et.2-4, jud.Ialomita, Cod fiscal 4365077 ,Cod IBARO95TREZ39224510220XXXXX,deschis la Trezoreria Fetesti, anunta organizarea licitatiei publice cu oferta in plic inchis pentru  inchirierea  urmatorului spatiu:
                        
 1. LOT 2- suprafata 80,41 mp , situat in Fetesti , str. Bucegi , nr 31 , bl Ans 56 , sc D, parter , jud Ialomita , cu destinatia de prestari servicii.

   Pretul de pornire la licitatie este de 3,05 lei/mp/luna , conform HCL 21/11.02.2015 – Anexa nr 2 , privind stabilirea chiriilor si taxelor locale , altele decat cele prevazute de Codul Fiscal pentru anul 2015.
    
2.    Informarii privind documentatia de atribuire:
a.    Relatii privind  licitatia si documentatia de atribuire,  se pot obtine de la sediul Primariei Municipiului Fetesti, camera 1,etaj 4, Compartiment Patrimoniu , incepand cu data de 20.07.2015.
b.    Cheltuieli de instituire a vanzarii:

-    Caiet de sarcini :100 lei.
-    Taxa de participare  la licitatie: 300 lei.
-    Garantia de participare la licitatie  in valoare de 589 lei

c.    Data limita pentru obtinerea documentatiei : 03.08.2015, ora14.

3.    Informatii privind ofertele :
3.1.    Ofertantii vor depune  cererea de inscriere la licitatie, insotita de documentele solicitate cat si oferta financiara, la sediul  Primariei, camera 1- Registratura.
3.2.    Data limita pentru depunerea documentelor : 05.08.2015, ora 14.

4.    Data si locul la care se desfasoara sedinta publica de inchiriere:
06.08.2015, ora 11, Primaria Municipiului Fetesti, sala de sedinte.

5.    Denumirea, adresa, numarul de telefon al instantei competente in
solutionarea litigiilor aparute:
    Tribunalul Ialomita, Sectia de contencios administrativ, B-dul. Cosminului, nr.12, cod postal 920064, telefon 0243 218 515.
6.    Data transmiterii anuntului de licitatie catre institutiile abilitate: 16.07.2015

PRIMAR,
Gheorghe Catrinoiu
 
Anunt inchiriere spatii - Licitatie publica
Miercuri, 17 Iunie 2015 17:53
1.    Informatii generale:
   Primaria Municipiului Fetesti, cu sediul in Fetesti, str.Calarasi, nr.595, bl.CF3, sc.A, et.2-4, jud.Ialomita, Cod fiscal 4365077 ,Cod IBAN RO95TREZ39224510220XXXXX,     Trezoreria Fetesti, anunta organizarea licitatiei publice cu oferta in plic inchis pentru  inchirierea  urmatoarelor spatii:
1.LOT 1 – suprafata 33,06 mp , situat in Fetesti , str. Bucegi , nr 31 , bl Ans 56 , sc D, parter , jud Ialomita , cu destinatia de activitati medicale sau activitati conexe actului medical ;
2.LOT 2- suprafata 80,41 mp , situat in Fetesti , str. Bucegi , nr 31 , bl Ans 56 , sc D, parter , jud Ialomita , cu destinatia de prestari servicii.
   Pretul de pornire la licitatie este de 3,05 lei/mp/luna , conform HCL 21/11.02.2015 – Anexa nr 2 , privind stabilirea chiriilor si taxelor locale , altele decat cele prevazute de Codul Fiscal pentru anul 2015.
    
2.    Informarii privind documentatia de atribuire:
a.    Relatii privind  licitatia si documentatia de atribuire,  se pot obtine de la sediul Primariei Municipiului Fetesti, camera 1,etaj 4, Compartiment Patrimoniu , incepand cu data de 22.06.2015.
b.    Cheltuieli de instituire a vanzarii:
-    Caiet de sarcini :100,00 lei.
-    Taxa de participare  la licitatie: 300,00 lei.
-    Garantia de participare la licitatie  in valoare de :
1) 242 lei ,pentru LOT 1 – suprafata de 33,06 mp
2) 589 lei, pentru LOT 2- suprafat de 80,41 mp
c.    Data limita pentru obtinerea documentatiei : 01.07.2015, ora14.

3.    Informatii privind ofertele :
3.1.    Ofertantii vor depune  cererea de inscriere la licitatie, insotita de documentele solicitate cat si oferta financiara, la sediul  Primariei, camera 1- Registratura.
3.2.    Data limita pentru depunerea documentelor : 07.07.2015, ora 14.

4.    Data si locul la care se desfasoara sedinta publica de inchiriere:
08.07.2015, ora 11, Primaria Municipiului Fetesti, sala de sedinte.

5.    Denumirea, adresa, numarul de telefon al instantei competente in solutionarea litigiilor aparute:
    Tribunalul Ialomita, Sectia de contencios administrativ, B-dul. Cosminului, nr.12, cod postal 920064, telefon 0243 218 515.
6.    Data transmiterii anuntului de licitatie catre institutiile abilitate: 17.06.2015

PRIMAR,
Gheorghe Catrinoiu
 
Anunt - licitatie
Vineri, 08 Mai 2015 21:01
1.    Informatii generale:
    Primaria Municipiului Fetesti, cu sediul in Fetesti, str.Calarasi, nr.595, bl.CF3, sc.A, et.2-4, jud.Ialomita, Cod fiscal 4365077 ,Cod IBAN RO95TREZ39224510220XXXXX,     Trezoreria Fetesti, anunta organizarea licitatiei publice cu oferta in plic inchis pentru vanzarea urmatorului spatiu cu destinatia de cabinet medical:

        1.Dispensar Uman , str.Viitorului , nr.23, parter, camera 28-29,lot 14 , loc Fetesti , jud Ialomita , cu o suprafata construita de 26,60 mp,suprafata indiviza spatii comune de 4,55 mp , suprafata utila de 20,04 mp si suprafata de teren aferenta constructiei de 31,15 mp.
             Pretul de pornire la licitatie este de 18.700,00  lei fara TVA( din care 16.498,00 lei valoare constructie si 2202,00 lei -valoare teren )
    
2.    Informarii privind documentatia de atribuire:
a.    Relatii privind  licitatia si documentatia de atribuire,  se pot obtine de la sediul Primariei Municipiului Fetesti, camera 1,etaj 4, Compartiment Patrimoniu , incepand cu data de 11.05.2015.
b.    Cheltuieli de instituire a vanzarii:
-    Caiet de sarcini 100,00 lei.
-    Taxa de participare  la licitatie 300,00 lei.
-    Garantia de participare  in valoare de 935,00 lei.
c.    Data limita pentru obtinerea documentatiei : 25.05.2015, ora14.
Citeşte mai mult...
 
Anunt Nr.3348 / 17.03.2015
Miercuri, 18 Martie 2015 19:09
A N U N T
privind atribuirea contractului de servicii Organizare evenimente culturale, sportive si de recreere in Municipiul Fetesti
                    

AUTORITATEA CONTRACTANTA :  U.A.T. Municipiul Fetesti avand sediul in localitatea Fetesti, Judetul Ialomita, str. Calarasi, nr.595, Bl.CF3, Sc.A, Et.2-4.

PROCEDURA DE ATRIBUIRE :   Negociere fara publicare anunt , conform anexa 2B art.16 alin(1)
din OUG 34/2006.

CATEGORIA SI DESCRIEREA SERVICIILOR PRESTATE :Servicii de organizare evenimente culturale, sportive si de recreere in Municipiul Fetesti in anul 2015, Cod CPV:92000000-1

DATA ATRIBUIRII CONTRACTULUI DE SERVICII:  27.02.2015

CRITERIUL DE ATRIBUIRE A CONTRACTULUI : pretul cel mai scazut

NUMARUL DE OFERTE PRIMITE :  1

DENUMIREA SI ADRESA OFERTANTULUI CASTIGATOR : S.C. Compania Artistica Mix Music Show S.R.L. cu sediul in Bucuresti , str. Dr. Grigore Taranu ,  nr. 4, et. 1, ap.2, sector 5 telefon/fax: 031/4202000

PRETUL CONTRACTULUI DE SERVICII :  556.000 lei.

Primar,
Gheorghe Catrinoiu
 
LANSAREA PROIECTULUI „REPARAȚII GENERALE ȘI MODERNIZARE CLĂDIRE ȘI ÎMPREJMUIRE SCOALA GIMNAZIALĂ «DIMITRIE CANTEMIR»”
Marţi, 10 Martie 2015 21:25
COD SMIS 54109
   Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Fetești anunţă lansarea proiectului „Reparații generale și modernizare clădire și împrejmuire Școala gimnazială «Dimitrie Cantemir»”, COD SMIS 54109.
   Proiectul va fi implementat prin intermediul unei finanţări nerambursabile acordate prin Regio - Programul Operaţional Regional 2007 – 2013, Axa Prioritară 3 „Îmbunătăţirea infrastructurii sociale”, Domeniul Major de Intervenție 3.4 „Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea şi echiparea infrastructurii educaţionale preuniversitare, universitare şi a infrastructurii pentru formare profesională continuă”.
   Contractul de finanţare a fost încheiat cu Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operațional Regional 2007-2013 prin Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud-Muntenia, în calitate de Organism Intermediar pentru Programul Operaţional Regional 2007-2013.
   Obiectivul principal al proiectului este îmbunătăţirea infrastructurii sociale, respectiv dezvoltarea infrastructurii educaționale preuniversitare în Municipiul Fetești prin reparații generale, modernizarea clădirii și împrejmuirea școlii gimnaziale „Dimitrie Cantemir”.
   Durata de implementare a proiectului este de 12 luni, începând cu 05.11.2014 până la 04.11.2015.
   Valoarea totală a proiectului este de 671.457,12 lei, din care finanțarea nerambursabilă este de 608.495,80 lei.
   Pentru detalii suplimentare: UAT Municipiul Fetești, cu sediul în Municipiul Fetești, Str. Călărași nr. 595, Bloc CF3, sc. A, et. II-IV, judeţul Ialomiţa, Tel.: 0243/364410, Fax: 0243/361206, e-mail: Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza
   Persoana de contact: Manager de Proiect Felicia Bordușanu.
„Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.”
 
« ÎnceputAnterior1234UrmătorSfârşit »

Pagina 2 din 4
Romanian Bulgarian English French German Italian Portuguese Russian Spanish
Organizare si Functionare
Directii si Departamente
Informare Publica
Economie
Proiecte
Centru Media
by Xtin Computers